Пошук

Порядок оприлюднення Липовецькою міською радою, її виконавчими органами комунальними підприємствами та закладами наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних

Порядок оприлюднення Липовецькою міською радою, її виконавчими органами комунальними підприємствами та закладами наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних (далі - Порядок), розроблений з метою забезпечення права кожного на доступ до публічної інформації у формі наборів даних, що знаходяться у володінні Липовецької міської ради та її виконавчих органів, комунальних підприємствах та закладах, і повинні оприлюднюватися відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 року № 835 «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних» (зі змінами) (далі – Постанова).

 

1. Загальні положення

1.1. Публічна інформація у формі відкритих даних (відкриті дані) оприлюднюється для вільного та безоплатного доступу до неї. Відкриті дані дозволені для їх подальшого вільного використання та поширення.

1.2. Будь-яка особа може вільно копіювати, публікувати, поширювати, використовувати, зокрема в комерційних цілях, у поєднанні з іншою інформацією або шляхом включення до складу власного продукту відкриті дані з обов’язковим посиланням на джерело їх отримання.

1.3. Умовою будь-якого подальшого використання відкритих даних є обов’язкове посилання на джерело їх отримання (у тому числі гіперпосилання на веб- сторінку відкритих даних розпорядника інформації).

1.4. Публічна інформація, що містить персональні дані фізичної особи, оприлюднюється у разі додержання однієї з таких умов:

1) персональні дані знеособлені та захищені відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

2) фізичні особи (суб’єкти даних), персональні дані яких містяться в інформації у формі відкритих даних, надали свою згоду на поширення таких даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

3) надання чи оприлюднення такої інформації передбачено законом;

4) обмеження доступу до такої інформації (віднесення її до інформації з обмеженим доступом) заборонено законом.

Оприлюднення наборів даних у формі відкритих даних здійснюється за такими принципами:

- відкритість за замовчуванням - забезпечення оприлюднення розпорядниками усієї публічної інформації у формі відкритих даних, яка перебуває в їх володінні, крім інформації, яка законом віднесена до інформації з обмеженим доступом, а також інформації, яка не підлягає оприлюдненню згідно із Законом України «Про доступ до публічної інформації»;

- оперативність - забезпечення своєчасного оновлення публічної інформації у формі відкритих даних на Єдиному державному веб- порталі відкритих даних, а також її оприлюднення у первинній (неагрегованій) формі;

- доступність використання - забезпечення оприлюднення публічної інформації у формі відкритих даних у машиночитаному форматі, а також забезпечення її подальшого вільного та безоплатного використання;

- інтероперабельність - забезпечення оприлюднення публічної інформації у формі відкритих даних з публікацією у наборі даних єдиних ідентифікаторів об’єктів, інформація щодо яких міститься у цьому наборі даних;

- постійна застосовність - забезпечення використання публічної інформації у формі відкритих даних органами державної влади та органами місцевого самоврядування під час здійснення ними своїх повноважень;

- інклюзивність розвитку - забезпечення розпорядниками інформації підтримки та сприяння створення нових інформаційних ресурсів та послуг на основі публічної інформації у формі відкритих даних.

Терміни, що вживаються:

- розпорядники інформації – виконавчі органи Липовецької міської ради та комунальні підприємства, заклади, інші особи та суб’єкти відповідно до статті 13 Закону України «Про доступ до публічної інформації»;

- управлінська аналітика - оброблена інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, або яка перебуває у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених Законом України «Про доступ до публічної інформації», призначена для підтримки прийняття управлінських рішень, інформаційно-аналітичного забезпечення процесу формування державної політики;

- відкритий формат - формат даних, незалежний від платформи та доступний без обмежень, які перешкоджають його повторному використанню;

- завантаження набору даних - розміщення розпорядником інформації набору даних на порталі чи публікація інтерфейсу прикладного програмування для доступу до інформації набору даних;

- інтерфейс прикладного програмування (server-side Web АРІ) - набір готових функцій, що надається у вигляді сервісу для використання у зовнішніх прикладних програмах для забезпечення динамічного доступу до наборів даних;

- машиночитаний формат - формат даних, структурований таким чином, що дає змогу ідентифікувати, перетворювати та отримувати конкретні дані, включаючи окремі факти та їх внутрішню структуру, без участі людини;

- метадані - довідкова структурована інформація, що описує, роз’яснює, дає змогу ідентифікувати, спрощує використання та управління набором даних;

- модуль управлінської аналітики - інформаційно-телекомунікаційна система, що забезпечує відображення управлінської аналітики Липовецької міської ради та її виконавчих органів;

- набір даних - сукупність однорідних значень (записів) даних і метаданих, що їх описують, можуть містити ресурси як однакової, так і різних структур. При цьому наявність опису структури ресурсу набору в окремому файлі є обов’язковим.

- ресурс набору даних - окремий файл набору даних, який має визначену структуру, за якою кожна колонка є однією змінною властивості об’єкту чи явища, що містять однорідні значення, а кожен рядок є окремим спостереженням.

- оприлюднення набору даних - завантаження набору даних розпорядником інформації та забезпечення доступу до нього держателем порталу;

- паспорт набору даних - сукупність метаданих, що містить опис набору даних, необхідний для його ідентифікації та використання;

- структура набору даних - сукупність метаданих, що містить опис складу (елементів) набору даних, їх формат, параметри та призначення;

- набір даних високої цінності - набір даних, який містить суспільно необхідну інформацію, повторне використання якої становить значний ефект для розвитку суспільства, держави, економіки та захисту навколишнього природного середовища;

- набір динамічних даних (даних у реальному часі) - набір даних, який містить інформацію, яка постійно змінюється та невідкладно оновлюється більше ніж один раз на день. Доступ до наборів динамічних даних (даних у реальному часі) забезпечується виключно через інтерфейси прикладного програмування (API);

- інформаційний аудит - процес аналізу інформації щодо наявності, стану, форматів, процесів управління та використання усієї інформації, яка перебуває у володінні розпорядників інформації. Проведення інформаційного аудиту є обов’язковим та здійснюється щонайменше один раз на рік.

 

2. Публікація

2.1. Розпорядники інформації завантажують у формі відкритих даних набори даних, визначені у переліку наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, згідно з цим Порядком.

2.2. Перетворення (зокрема, вивантаження з баз даних та в разі потреби знеособлення) публічної інформації у публічну інформацію у формі відкритих даних є обов’язковим.

2.3. Розпорядники інформації зобов’язані оприлюднювати у формі відкритих даних усю публічну інформацію у формі відкритих даних, яка перебуває в їх володінні та стосується конкретного набору даних.

2.4. Розпорядники інформації можуть створювати модулі управлінської аналітики на основі наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних. Не допускається розміщення модулів управлінської аналітики без посилання на використані набори даних на Порталі відкритих даних Липовецької міської ради.

 

3. Набори даних

3.1. Набори даних у формі відкритих даних розміщуються та регулярно оновлюються розпорядниками інформації виконавчих органів міської ради, комунальних підприємств, закладів на Порталі відкритих даних Липовецької міської ради з їх автоматичним вивантаженням (харвестинг) до Єдиного державного веб-порталу відкритих даних (data.gov.ua).

3.2. При підготовці та публікації наборів у форматі відкритих даних розпорядники і нформації дотримуються інструкцій з підготовки, форматування та публікації даних на Порталі відкритих даних Липовецької міської ради, наданих департаментом інформаційних технологій.

3.3. Набори відкритих даних, що перебувають у одноосібному розпорядженні розпорядника інформації, оприлюднюються за рекомендованими стандартами та за власними структурами наборів.

3.4. Набори відкритих даних, що перебувають у розпорядженні декількох розпорядників інформації, оприлюднюються за рекомендованими стандартами та структурами наборів.

3.5. Для забезпечення оприлюднення та регулярного оновлення публічної інформації у формі відкритих даних розпорядник інформації:

- завантажує та регулярно оновлює на Порталі відкритих даних Липовецької міської ради набори даних, що перебувають у його володінні;

- може здійснювати завантаження наборів даних, які не включені до переліку, якщо інше не передбачено Законом України «Про доступ до публічної інформації», у разі високого суспільного інтересу до таких даних (високої частоти їх запитування; за результатами опитування громадської думки; антикорупційного ефекту та/або економічного ефекту від оприлюднення наборів даних; наявності інших обставин).

3.6. У разі внесення змін до переліку наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, розпорядник інформації у місячний строк з дати набрання чинності такими змінами здійснює їх завантаження на Портал відкритих даних Липовецької міської ради.

3.7. На сторінці кожного набору даних на Порталі відкритих даних Липовецької міської ради розміщується:

- паспорт набору даних шляхом відображення на веб-сторінці (для перегляду за допомогою веб-браузера) та шляхом розміщення файлу у відкритому машиночитаному форматі рекомендованої структури, який може бути завантажений або доступний за допомогою інтерфейсу прикладного програмування;

- структури ресурсів набору даних у відкритому машиночитаному форматі (електронний файл, який може бути завантажений, або інтерфейс прикладного програмування);

- ресурси набору даних в одному чи кількох форматах, визначених цим Порядком;

- форма для зворотного зв’язку користувачів;

- інформація про подальше використання набору даних;

- інформація про умови використання відкритої ліцензії.

3.8. Паспорт набору даних повинен містити такі елементи:

- ідентифікаційний номер набору даних;

- найменування набору даних (до 254 символів) - містить числове значення коду набору та назву набору (відповідно до пункту 13 Порядку), із додаванням назви розпорядника;

- стислий зміст набору даних (до 4000 символів) із зазначенням інформації, що є частиною набору даних, проте не оприлюднюється через обмежений доступ до неї (із зазначенням виду інформації з обмеженим доступом щодо кожного елементу);

- підстава та призначення збору інформації, що міститься в наборі даних;

- відомості про мову інформації, яка міститься у наборі даних;

- формат (формати), в якому доступний набір даних;

- формат стиснення набору даних (за наявності такого стиснення);

- дата і час першого оприлюднення набору даних;

- дату і час внесення останніх змін до набору даних;

- періодичність оновлення набору даних;

- теги - ключові слова, які відображають основний зміст набору даних;

- гіперпосилання на набір даних (електронний файл для завантаження або інтерфейс прикладного програмування);

- гіперпосилання на структуру набору даних (електронний файл для завантаження або інтерфейс прикладного програмування);

- відомості про розпорядника інформації, у володінні якого перебуває набір даних;

- ідентифікаційний код розпорядника інформації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;

- код згідно КОАТУУ території, на яку поширюється юрисдикція розпорядника інформації;

- автор – відомості про особу розпорядника інформації, яка збирає, систематизує, конвертує та передає до оприлюднення набори даних, згідно із Законом України «Про доступ до публічної інформації», та адресу її електронної пошти.

- відповідальна особа – відомості про особу, яка відповідає за оприлюднену інформацію та адресу її електронної пошти;

- ліцензія – умови використання даних, звід прав та обмежень об’єкта, який регламентує розповсюдження контенту та/або програмного забезпечення

- група - назва батьківської групи наборів, що об’єднані схожим інформаційним наповненням.

3.9. Паспорт набору даних може також містити гіперпосилання на попередні версії набору даних, номери версій набору даних, а також інші елементи.

 

4. Формати наборів

4.1. Для оприлюднення паспорту та структури набору даних використовуються csv, xsd або json формати.

4.2. Для оприлюднення ресурсів наборів даних використовуються rdf, csv, xml, json, geojson, gtfs, gtfs-rt формати файлів.

4.3. Для оприлюднення ресурсів наборів даних, що перебувають лише у одноосібному розпорядженні, можуть бути використані інші відкриті машиночитані формати відповідно до Постанови.

 

5. Інтерфейс прикладного програмування

5.1. Доступ для завантаження/вивантаження наборів розпорядниками інформації може бути налаштований за допомогою інтерфейсу прикладного програмування (API).

5.2. Для користувачів порталу інтерфейс прикладного програмування повинен забезпечити можливість автоматизованого доступу до інформації оприлюдненого набору даних шляхом їх перегляду та читання (без можливості внесення змін) за запитом у цілодобовому режимі без вихідних і достовірність такої інформації на момент її запиту.

5.3. Інтерфейс прикладного програмування функціонує з урахуванням таких принципів:

- доступність;

- стабільність;

- наявність технічної підтримки;

- рівність доступу;

- зручність та безпечність використання.

5.4. Не допускається припинення надання доступу до оприлюднених наборів даних за допомогою інтерфейсу прикладного програмування протягом 6 місяців з моменту початку надання доступу та з моменту прийняття розпорядником інформації рішення про припинення надання доступу до оприлюдненого відповідного набору даних.

5.5. Допускається тимчасове припинення надання доступу до оприлюднених наборів даних за допомогою інтерфейсу прикладного програмування для профілактичних робіт на час, що не перевищує 24 години на місяць.

5.6. Тимчасове припинення не повинно тривати понад чотири години.

5.7. Тимчасовому припиненню надання доступу до оприлюднених наборів даних за допомогою інтерфейсу прикладного програмування для профілактичних робіт повинне передувати відповідне попередження на головній сторінці Порталу відкритих даних не менш як за 24 години до такого тимчасового припинення.

 

6. Періодичність оновлення

6.1. Розпорядник інформації дотримується встановленої періодичності для загальних наборів та самостійно обирає періодичність оновлення власних наборів даних, які перебувають в його володінні та оприлюднюються, якщо інше не передбачено законодавством.

6.2. Під час вибору періодичності оновлення власних наборів даних розпорядник інформації повинен забезпечити максимально можливу частоту їх оновлення та підтримки в актуальному стані на Порталі відкритих даних Липовецької міської ради.

6.3. Розпорядниками інформації може обиратися така періодичність оновлення власних наборів даних:

- для наборів даних, оприлюднених за допомогою інтерфейсу прикладного програмування, - більш як один раз на день;

- для наборів даних, що мають планову періодичність оновлення - більш як один раз на день; щодня; щотижня; щомісяця; щокварталу; кожного півріччя; щороку.

- для наборів даних, що мають позапланову періодичність оновлення - у разі змін, здійснюється протягом трьох робочих днів з моменту внесення таких змін.

 

7. Сторінка набору

7.1. Сторінка набору даних на Порталі відкритих даних Липовецької міської ради повинна містити форму для зворотного зв’язку користувачів з розпорядником інформації шляхом надсилання пропозицій, відгуків тощо.

7.2. Форма для зворотного зв’язку може включати форму для залишення коментарів на сторінці набору даних, гіперпосилання на таку форму чи надіслання листа електронною поштою на адресу відповідальної особи розпорядника інформації.

7.3. На сторінці кожного ресурсу набору даних, що оприлюднюється згідно з цим Положенням, розпорядник інформації розміщує таку інформацію:

«Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» публічна інформація у формі відкритих даних (відкриті дані) оприлюднюється для вільного та безоплатного доступу до неї. Відкриті дані дозволені для їх подальшого вільного використання та поширення.

Будь-яка особа може вільно копіювати, публікувати, поширювати, використовувати, зокрема в комерційних цілях, у поєднанні з іншою інформацією або шляхом включення до складу власного продукту відкриті дані з обов’язковим посиланням на джерело їх отримання.

Умовою будь-якого подальшого використання відкритих даних є обов’язкове посилання на джерело їх отримання (у тому числі гіперпосилання на веб- сторінку відкритих даних розпорядника інформації)».

 

8. Реєстр наборів

8.1. На Порталі відкритих даних Липовецької міської ради розпорядниками ведеться реєстр оприлюднених наборів даних у форматі відкритих даних, який дає змогу ідентифікувати кожен з оприлюднених наборів даних, отримати їх метадані, зокрема гіперпосилання для доступу до набору даних в Інтернеті.

8.2. Реєстр оприлюднених наборів даних повинен бути оприлюднений за рекомендованою структурою у машиночитаному форматі та містити щонайменше наступні відомості:

- ідентифікаційний номер набору даних;

- код та найменування набору даних (до 254 символів);

- формати, в яких доступний набір даних;

- гіперпосилання на сторінку набору даних.

8.3. Реєстр оприлюднених наборів даних розміщується в одному з таких відкритих машиночитаних форматів з метою повторного використання: CSV, XML, JSON.

8.4. На Порталі відкритих даних Липовецької міської ради ведеться узагальнений реєстр оприлюднених наборів даних у формі відкритих даних відповідно до опублікованих розпорядниками наборів даних та реєстрів.

 

9. Оприлюднення наборів

9.1. Оприлюднення набору даних передбачає можливість їх перегляду і завантаження безоплатно та без проведення додаткової реєстрації, ідентифікації, авторизації, проходження автоматизованого тесту для розрізнення користувачів чи інших обмежень.

9.2. Завантаження наборів даних на Портал відкритих даних Липовецької міської ради здійснюється безоплатно відповідальною особою розпорядника інформації, яка заповнює та подає паспорт набору даних, структуру набору даних та ресурс набору даних.

9.3. Відомості щодо документу розпорядника інформації (наказу) про визначення відповідальних осіб розпорядника інформації з можливістю їх взаємозамінності оприлюднюються у відповідному наборі на Порталі відкритих даних не пізніше робочого дня, що настає за днем після його видання.

9.4. Оприлюднення паспортів, структур наборів, ресурсів даних розпорядників на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних відбувається шляхом харвестингу – автоматизованого процесу завантаження інформації з Порталу відкритих даних Липовецької міської ради.

9.5. Набори даних, які зазначені в пункті 13 цього Порядку, підлягають оприлюдненню виконавчими органами міської ради, комунальними підприємствами та закладами у вказані терміни.

 

10. Проведення інформаційного аудиту

10.1. Інформаційний аудит проводиться метою визначення наборів даних, наявних у володінні та керуванні розпорядників інформації, а також характеристик даних (форматів, структури тощо), їх стану, розміщення, періодичності оновлення, особливостей та процесів управління, збору та використання.

10.2. Проведення аудиту здійснюється членами робочої групи з контролю за оприлюдненням наборів даних міської ради у формі відкритих даних, з можливим залученням фахівців компетентних структурних підрозділів міської ради, запрошених ззовні експертів, громадськості.

10.3. Під час інформаційного аудиту здійснюється аналіз діяльності підрозділу, проводиться опитування працівників, документування, дослідження, оцінка, опис отриманої інформації, розробляються рекомендації щодо наборів даних для публікації, їх застосування та розкриття потенціалу, покращення процесів роботи з даними.

10.4. Аудит даних також передбачає вивчення та аналіз запитів, які надходять до міської ради та її виконавчих органів, комунальних підприємств міста, використання статистичних даних щодо відвідуваності сторінок офіційного веб-сайту міської ради, сайтів комунальних підприємств, результатів зустрічей та обговорень з громадськістю, опублікованих досліджень, інших джерел з метою визначення зацікавленості у певній інформації, пошуку даних, які користуються найбільшим попитом.

10.5. Рекомендації за результатами аудиту у формі звіту надаються на розгляд робочої групи з контролю за оприлюдненням наборів даних у формі відкритих даних. За результатами розгляду звіту, робочою групою можуть бути підготовлені пропозиції щодо внесення змін до пункту13 Порядку.

 

11. Відповідальність і контроль розпорядників

11.1. Розпорядники інформації несуть згідно із законом відповідальність за достовірність і актуальність оприлюднених наборів даних на Порталі відкритих даних Липовецької міської ради.

11.2. Адміністратори Порталу відкритих даних Липовецької міської ради несуть згідно із законом відповідальність за забезпечення цілісності інформації на Порталі відкритих даних Липовецької міської ради після оприлюднення цієї інформації її розпорядниками.

11.3. Розпорядник інформації забезпечує оприлюднення нового набору даних відповідно до вимог цього Порядку протягом 30 календарних днів.

 

12. Контроль і відповідальність за оприлюднення наборів даних у формі відкритих даних

12.1. Виконавчі органи міської ради, комунальні підприємства та заклади оприлюднюють набори із періодичністю, визначеною пунктом 13 Порядку, але не пізніш як за 45 днів після закінчення звітного кварталу.

12.2. Адміністратор Порталу відкритих даних Липовецької міської ради проводить автоматизований аналіз оприлюднених даних кожного розпорядника шляхом зведення наступних показників: кількість оприлюднених наборів, кількість оприлюднених ресурсів, кількість оновлених ресурсів, відсоток власних наборів від загальної кількості, якість інформаційного наповнення та відповідність затвердженим структурам та стандартам, кількість оновлених ресурсів підзвітних установ тощо. Після опрацювання дана інформація передається загальному відділу для визначення результатів щодо повноти та якості оприлюднення наборів відповідно до даного Порядку.

12.3. За результатами автоматизованого аналізу, отриманого від адміністратора, загальний відділ міської ради робить висновки та надає пропозиції у вигляді доповідної записки відділу управління персоналом міської ради щодо депреміювання керівників виконавчих органів міської ради, комунальних підприємств і закладів, які не оприлюднили або оприлюднили не в повному обсязі, із порушенням термінів набори даних у формі відкритих даних, зазначених в пункті 13 даного Порядку.

12.4. Адміністратор Порталу відкритих даних міської ради спільно із загальним відділом міської ради до 01 березня року, що настає за роком оцінки, надсилають до Мінцифри заповнену Картку оцінки стану оприлюднення і оновлення відкритих даних виконавчих органів міської ради за формою, визначеною у додатку до Порядку щорічної оцінки стану оприлюднення та оновлення відкритих даних розпорядниками інформації на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних, який затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 21жовтня 2015року № 835.

 

13. Перелік наборів даних Липовецької міської ради, її виконавчих органів, комунальних підприємств та закладів, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних

1. Міська рада, її виконавчі органи, комунальні підприємства та заклади

 

Перелік наборів даних

Сфера діяльності

Розпорядники інформації

Періодичність оприлюднення та оновлення

1.1.

Дані містобудівного кадастру, у тому числі геопросторові дані

Архітектура та містобудування

Відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства міської ради

у разі змін; кожного півріччя

1.2.

Перелік об’єктів комунальної власності

Комунальна власність

Відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства міської ради Усі розпорядники інформації

не рідше ніж раз на рік

1.3.

Перелік об’єктів комунальної власності, що передані в оренду чи інше право користування (з даними про умови передачі об’єктів в оренду чи умови іншого користування) до закінчення строку, встановленого пунктом 6 розділу «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про оренду державного та комунального майна”

Комунальна власність

Відділ юридичного забезпечення та комунальної власності Усі розпорядники інформації

не рідше ніж щокварталу

1.4.

Перелік об’єктів комунальної власності, які можуть бути передані в оренду (до дати, визначеної підпунктом 1 пункту 1 розділу «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про оренду державного та комунального майна”)

Комунальна власність

Відділ юридичного забезпечення та комунальної власності

не рідше ніж щокварталу

1.5.

Схеми планування території областей, схеми планування території районів, генеральні плани населених пунктів, плани зонування території, детальні плани території, містобудівна документація територіальних громад, їх проекти (відповідно до повноважень)

Архітектура та містобудування

Відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства міської ради

щорічно у разі змін

1.6.

Звіти про виконання фінансових планів комунальних підприємств

Бюджет і фінанси

Комунальні підприємства міської ради

щоквартально у разі змін

1.7.

Титульні списки на проведення капітального та поточного ремонту, будівництва, реконструкції та благоустрою

Інфраструктура

Відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства міської ради

щоквартально

1.8.

Інформація про рекламні засоби (дані про місце розміщення рекламного засобу, його вид і розміри, найменування розповсюджувача зовнішньої реклами, номер його телефону, адреса електронної пошти, дата видачі дозволу та строк його дії, номер і дата укладення договору, якщо місце розміщення рекламного засобу належить до комунальної власності)

Архітектура та містобудування

Відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства міської ради

щоквартально у разі змін

1.9.

Перелік інвестиційних договорів, додатків, додаткових угод та інших матеріалів до них, умов, у тому числі посилань на оприлюднені ресурси в Інтернеті

Бюджет і фінанси

Відділ економічного аналізу та залучення інвестицій

щоквартально

1.10.

Дані про об’єкти та засоби торгівлі (пересувна, сезонна та інші)

Торгівля

Відділ економічного аналізу та залучення інвестицій

щоквартально

1.11.

Дані про розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності

Архітектура та містобудування

Відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства міської ради

щоквартально у разі змін

1.12.

Відомості про ярмарки (строк проведення, місце, кількість місць, вартість місць), організаторів ярмарків, договори, укладені з організаторами таких ярмарків

Торгівля

Відділ економічного аналізу та залучення інвестицій

щоквартально у разі змін

1.13.

Дані про розміщення громадських вбиралень

Інфраструктура

Відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства міської ради

щоквартально у разі змін

1.14.

Відомості про залучення, розрахунок розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту

Інвестиційна діяльність

Відділ економічного аналізу та залучення інвестицій

щоквартально

1.15.

Перелік перевізників, що надають послуги пасажирського автомобільного транспорту, та маршрутів перевезення

Громадський транспорт

Відділ економічного аналізу та залучення інвестицій

щоквартально у разі змін

1.16.

Відомості про транспортні засоби, які обслуговують пасажирські автобусні маршрути перевезення (кількість транспортних засобів на кожному маршруті, марка, модель, державний номер, пасажиромісткість)

Громадський транспорт

Відділ економічного аналізу та залучення інвестицій

щоквартально у разі змін

1.17.

Розклад руху міського автомобільного транспорту

Громадський транспорт

Відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства міської ради

щоквартально у разі змін

1.18.

Дані про місце розміщення зупинок міського автомобільного транспорту

Громадський транспорт

Відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства міської ради

щоквартально у разі змін

1.19.

Перелік земельних ділянок комунальної власності, що пропонуються для передачі у власність громадян та юридичних осіб або для надання у користування

Комунальна власність

Земельний відділ Відділ юридичного забезпечення та комунальної власності

щоквартально у разі змін

1.20.

Перелік орендарів, з якими укладено договори оренди землі комунальної власності

Комунальна власність

Відділ юридичного забезпечення та комунальної власності

щоквартально у разі змін

1.21.

Відомості про лікарські засоби/препарати, придбані за бюджетні кошти, відомості про розподілення таких ліків між закладами охорони здоров’я та їх залишки в кожному з них

Охорона здоров’я

Відділ соціального захисту та охорони здоров’я

щоквартально

1.22.

Дані щодо ремонту автомобільних доріг місцевого значення

Інфраструктура

Відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства міської ради

щоквартально у разі змін

1.23.

Поіменні результати голосування депутатів на пленарних засіданнях органу місцевого самоврядування

Місцеві ради

Організаційний відділ

В день проведення сесії Щомісячно, але не рідше проведення сесії

1.24.

Дані про депутатів місцевих рад, у тому числі контактні дані та графік прийому

Місцеві ради

Організаційний відділ

щоквартально у разі змін

1.25.

Дані про зелені насадження, що підлягають видаленню, відповідно до виданих актів обстеження зелених насаджень

Екологія

Відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства міської ради

щоквартально у разі змін

1.26.

Реєстр містобудівних умов та обмежень

Архітектура та містобудування

Відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства міської ради

щоквартально у разі змін

1.27.

Дані про доступність будівель для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення

Інфраструктура

Відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства міської ради

щоквартально у разі змін

1.28.

Дані про тарифи на комунальні послуги, які затверджуються органом місцевого самоврядування

Інфраструктура

Відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства міської ради

щоквартально у разі змін

1.29.

Дані про електронні петиції, у тому числі, осіб, що їх підписали, та результати розгляду

Участь громадськості

Загальний відділ

щоквартально

1.30.

Дані громадського бюджету, бюджету участі тощо, у тому числі про проекти, результати голосування, реалізацію підтриманих проектів

Участь громадськості

Відділ економічного аналізу та залучення інвестицій

щоквартально

1.31.

Дані про паркування, у тому числі про розміщення майданчиків, їх операторів, обладнання та функціонування

Інфраструктура

Відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства міської ради

щоквартально у разі змін

1.32.

Адресний реєстр

Архітектура та містобудування

Відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства міської ради

щоквартально у разі змін

1.33.

Дані про надані адміністративні послуги

Інше

ЦНАП

щомісячно

1.34.

Дані про видані будівельні паспорти

Архітектура та містобудування

Відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства міської ради

щоквартально

1.35.

Дані про медичне обладнання комунальних закладів охорони здоров’я

Охорона здоров’я

Відділ соціального захисту та охорони здоров’я

щоквартально у разі змін

1.36.

Дані про розміщення спецтехніки, що використовується для надання комунальних послуг, благоустрою, здійснення будівельних та ремонтних робіт

Інфраструктура

Відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства міської ради

щоквартально у разі змін

1.37.

Перелік цільових місцевих програм, змін до цільових місцевих програм та звітів про виконання цільових місцевих програм

Бюджет і фінанси

Виконавчі органи- розпорядники інформації

щоквартально у разі змін

1.38.

Дані про черги дітей у дошкільні навчальні заклади

Освіта

Управління освіти, культури, молоді та спорту

щоквартально

1.39.

Території обслуговування загальноосвітніх навчальних закладів

Освіта

Управління освіти, культури, молоді та спорту

щоквартально у разі змін

1.40.

Дані про видані дозволи на порушення об’єктів благоустрою

Інфраструктура

Відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства міської ради

щоквартально

1.41.

Перелік заяв щодо безоплатної приватизації земельних ділянок громадянами

Комунальна власність

Земельний відділ

щоквартально

1.42

Дані обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов (квартирний облік)

Комунальна власність

Відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства міської ради

щоквартально у разі змін

1.43.

Дані про споживання комунальних ресурсів (електроенергія, теплова енергія, природний газ, тверде паливо, холодна та гаряча вода) комунальними підприємствами, установами (закладами) та організаціями

Інфраструктура

Виконавчі органи- розпорядники інформації, комунальні підприємства та заклади

щомісячно

1.44.

Надходження і використання благодійної допомоги

Бюджет і фінанси

Фінансове управління

не рідше ніж щокварталу

1.45.

Планові та фактичні показники сплати за договорами оренди комунальної власності, розміщення тимчасових споруд, розміщення рекламних засобів

Комунальна власність

Відділ юридичного забезпечення та комунальної власності Земельний відділ

не рідше ніж щокварталу

1.46.

Дані про місцезнаходження комунальних об’єктів управління відходами, їх площі та обсяги надходжень

Інфраструктура

Відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства міської ради

у разі змін; кожного півріччя

1.47

Дані про вилов, стерилізацію та ідентифікацію безпритульних тварин

Інше

Відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства міської ради

щоквартально

1.48.

Дані про накладені штрафи за порушення правил паркування транспортних засобів

Інше

Відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства міської ради

щомісячно

1.49.

Дані про місцезнаходження зон для вигулу домашніх тварин

Інфраструктура

Відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства міської ради

у разі змін; кожного півріччя

1.50.

Дані щодо місцезнаходження камер відеоспостереження, що перебувають у комунальній власності

Інфраструктура

Відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства міської ради

у разі змін; кожного півріччя

1.51.

Дані про розташування захисних споруд цивільного захисту комунальної власності

Інфраструктура

Відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства міської ради

у разі змін; щороку

2. Набори суспільного інтересу

2.1.

Перелік медичних закладів на території Липовецької міської ТГ

Охорона здоров’я

Відділ соціального захисту та охорони здоров’я

у разі змін

2.2.

Перелік закладів культури на території Липовецької міської ТГ

Інфраструктура

Управління освіти, культури, молоді та спорту

у разі змін

2.3.

Перелік спортивних закладів на території Липовецької міської ТГ

Освіта

Управління освіти, культури, молоді та спорту

у разі змін

2.4.

Перелік спортивних гуртків і секцій

Освіта

Управління освіти, культури, молоді та спорту

не рідше ніж щокварталу

2.5.

Дані про дитячі, спортивні та інші майданчики для дозвілля та відпочинку, що перебувають у комунальній власності

Комунальна власність

Управління освіти, культури, молоді та спорту

у разі змін

2.6.

Інформація по виплаті пільг

Соцзахист

Відділ соціального захисту та охорони здоров’я

не рідше ніж щокварталу

2.7.

Інформація щодо призначених субсидій

Соцзахист

Відділ соціального захисту та охорони здоров’я

Не рідше ніж щокварталу

2.8.

Перелік комунальних підприємств, що надають комунальні послуги на території Липовецької ТГ

Інфраструктура

Відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства міської ради

у разі змін

2.9.

Перелік ОСББ Липовецької міської ТГ

Інфраструктура

Відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства міської ради

у разі змін

2.10.

Перелік ринків Липовецької міської ТГ

Інфраструктура Торгівля

Відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства міської ради та відділ економічного аналізу та залучення інвестицій

у разі змін

2.11.

Перелік всіх підприємств за сферою діяльності на території міста та населених пунктів Липовецької міської ТГ

Інфраструктура

Відділ економічного аналізу та залучення інвестицій міської ради

щоквартально у разі змін

2.12

Розпорядження/ накази про призначення відповідальних осіб розпорядника інформації (за оприлюднення відкритих даних та інформації в мережі Інтернет)

Інше

Усі розпорядники інформації

у разі змін

 

14. Стандарти оприлюднення інформації у форматі відкритих даних на Порталі відкритих даних Липовецької міської ради

14.1. З метою забезпечення інтероперабельності оприлюднених наборів, при створенні, форматуванні, наповнені наборів у форматі відкритих даних на Порталі відкритих розпорядниками необхідно користуватись встановленими стандартами запису.

Тип поля

Стандарт запису

Приклад запису

1.

Запис рядків тексту

текст

Управління освіти, культури, молоді та спорту

2.

Відокремлення лапками

«»

КП «ВІЦ»

3.

Запис дати

YYYY-MM-DD

2019-04-21

 

Запис часу

hh:mm

10:17

4.

Запис цілих чисел

x

13

5.

Запис десяткових дробів

xx.x

42.5

6.

Повне ім’я

Прізвище Ім’я По батькові

Малецька Наталія Анатоліївна

7.

Скорочене ім’я

Прізвище І. Б.

Малецька Н. А.

8.

Країна

Назва країни

Україна

9.

Регіон

Назва області

Вінницька область

10.

Населений пункт

Назва населеного пункту без слів «місто”, «село” та їх скорочень — «м.”, «с.”. Для адміністративних одиниць нижче рівня району необхідно вказувати назву району та населеного пункту.

Вінницький район, Липовець

11.

Вулиця

Тип та назва вулиці або іншого топоніму, на якому знаходиться адреса: проспект, бульвар, набережна, майдан.

Вул. Соборна

12.

Номер будівлі

Номер будівлі. Номер може включати числа та букви.

59-А

13.

Номер телефону

Номер має починатися з +380, включати код населеного пункту або оператора та телефонний номер (12 цифр, без пробілів і дужок). Наприклад: +380123456789. У електронних таблицях допускається написання коду країни 380 або використання комбінації ‘+ (апостроф та плюс). У випадку кількох номерів телефону значення розділити комою

+380435823451

+380435823451

14.

Дні та години прийому

Дні та години прийому контактної особи, підрозділу або приймальні. Дні тижня позначаються комбінаціями літер (Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд), години — цифрами у 24-годинному форматі (ГГ:ХХ).Коли потрібно позначити інтервал днів (з понеділка по п’ятницю) використовується дефіс, коли окремі дні (понеділок та п’ятниця) – кома. Якщо графік змінюється протягом тижня, різні режими прийому необхідно записати через кому.

Пн, Пт 09:00-17:00.

Пн-Чт 08:00-17:20,

Пт 08:00-16:00

15.

Пункт списку

x.x.

3.2.

16.

Посилання на ресурс в мережі Інтернет

http://xxx.xyz/

https://xxx.xyz/

https://example.gov.ua/

17.

Посилання на графічне зображення

Замість зазначення посилання на сторінку із зображенням, зазначати посилання на саме зображення

http://opendata.gov.ua/image.jpeg

18.

Значення відсутнє

У випадку відсутності значень, використовувати позначку «NA»

NA

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь