A A A K K K
для людей із порушенням зору
Липовецька територіальна громада
Вінницька область, Вінницький район

Положення про сектор

ПОЛОЖЕННЯ

про сектор цивільного захисту, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами виконавчого комітету Липовецької міської ради

 

I. Загальні положення

1.1. Сектор цивільного захисту, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами виконавчого комітету Липовецької міської ради (далі – Сектор ) є структурним підрозділом виконавчого комітету Липовецької міської ради, утворюється рішенням сесії міської ради відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» і в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці забезпечує виконання покладених на сектор завдань.

1.2. Сектор у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, указами Президента України і постановами Верховної ради України, актами Кабінету Міністрів України, наказами та іншими нормативно-правовими документами Міністерства внутрішніх справ України, розпорядженнями голови Вінницької обласної державної адміністрації, рішеннями міської ради і виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, даним Положенням і іншими нормативними актами.

1.3. Сектор утримується за рахунок коштів бюджету Липовецької міської ради.

1.4. Скорочена назва сектора цивільного захисту, мобілізації роботи та взаємодії з правоохоронними органами виконавчого комітету Липовецької міської ради – сектор ЦЗ Липовецької міської ради.

 

II. Основні завдання

2.1. Основними завданнями сектора є забезпечення реалізації повноважень у галузі цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, оборонної, мобілізаційної роботи та заходів щодо забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян, що включає:

2.1.1. Реалізація на території громади державної політики з питань цивільного захисту, оборонної, мобілізаційної роботи та заходів щодо забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян.

2.1.2. Розроблення і здійснення самостійно або разом із відповідними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, громадськими організаціями заходів щодо цивільного захисту, оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами.

2.1.3. Координує діяльність сил ланки Липовецької територіальної громади територіальної підсистеми цивільного захисту щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків.

2.1.4. Скликання та проведення засідань міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій,здійснювати контроль за виконанням іі рішень та організовувати методичне керівництво роботою об’єктових комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

2.1.5. Забезпечення готовності органів управління та сил цивільного захисту ланки Липовецької територіальної громади територіальної підсистеми цивільного захисту.

2.1.6. Здійснення оповіщення керівного складу міської ради, органів управління, підприємств, установ та організацій територіальної громади, а також оповіщення та інформування населення у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій.

2.1.7. Методичне керівництво щодо утворення та функціонування міських спеціалізованих служб цивільного захисту та формувань цивільного захисту та здійснює контроль за їх готовністю до дій за призначенням.

2.1.8. Організація проведення евакуації та підготовки районів для розміщення евакуйованого населення і його життєзабезпечення, також зберігання матеріальних і культурних цінностей.

2.1.9. Здійснення контролю та організації навчань з питань цивільного захисту, техногенної безпеки посадових осіб міської ради, суб’єктів господарювання, що належать до сфери їх управління, керівників та їх заступників, підготовку населення до дій у надзвичайних ситуаціях.

2.1.10.Виконання вимог законодавства із створення, використання, утримування фонду захисних споруд цивільного захисту.

2.1.11.Проведення роботи щодо створення, накопичення, збереження, розподілу матеріальних резервів для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій і ліквідації їх наслідків.

2.1.12. Сприяння організації призову громадян на військову службу за призовом осіб офіцерського складу,строкову військову та альтернативну (невійськову) службу, а також їх мобілізації, підготовці молоді до служби в Збройних Силах України, організації навчальних (перевірочних) та спеціальних військових зборів.

2.1.13. Забезпечення доведення до підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, а також населення наказу військового комісаріату про оголошення мобілізації.

2.1.14. Бронювання робочих місць для військовозобов’язаних на підприємствах, установах та організація відповідно до законодавства.

2.1.15. Організація та участь у здійсненні заходів, пов’язаних з мобілізаційною підготовкою та цивільним захистом, на відповідній території.

2.1.16. Сприяння організації виробництва і поставкам у війська підприємствами та організаціями, що належать до комунальної власності, замовленої продукції, послуг, енергоресурсів.

2.1.17. Створення в установленому порядку комунальних аварійно-рятувальних служб.

2.1.18. Здійснення заходів щодо військово-патріотичного виховання населення.

2.1.19. Створення резервного фонду для ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

2.2. При здійсненні повноважень сектор зобов’язаний:

2.2.1. Забезпечити дотримання конституційних прав та свобод людини і громадянина, які закріплені в Конституції та законодавстві України.

2.2.2.Забезпечити виконання вимог діючого законодавства України щодо конфіденційності інформації відносно особи.

2.2.3. Не допускати у своїй діяльності порушення вимог антикорупційного законодавства.

 

III.Функції

3.1. Сектор відповідно до визначених повноважень виконує такі функції:

3.1.1. Організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією.

3.1.2. Здійснює контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень.

3.1.3. Бере участь у підготовці пропозицій до проєктів програм соціально-економічного та культурного розвитку територіальної громади.

3.1.4. Вносить пропозиції щодо проєкту бюджету.

3.1.5. Розробляє проєкти рішень виконкому та сесії міської ради, у визначених законом випадках – проєкти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень.

3.1.6. Готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами виконкому інформації та аналітичні матеріали для подання міському голові.

3.1.7. Готує ( бере участь у підготовці) проєкти угод, договорів, меморандумів, протоколів робочих груп у межах своїх повноважень.

3.1.8.Опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад.

3.1.9. Постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень.

3.1.10. Здійснює прийом громадян з питань, що стосується цивільного захисту, мобілізаційної роботи та дотримання прав і свобод громадян.

3.1.11. Забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом та захист персональних даних.

3.1.12. Здійснює функції постійно діючого органу управління цивільного захисту ланкою Липовецької територіальної громади Вінницької обласної територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту.

3.1.13. Забезпечує підготовку, скликання та проведення засідань міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, здійснює контроль за виконанням її рішень, здійснює функції робочого органу (секретаріату) такої комісії, організовує методичне керівництво роботою об’єктових комісій з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій.

3.1.13. Організовує роботу спеціальної комісії з ліквідації надзвичайних ситуацій.

3.1.14. Забезпечує готовність органів управління та сил цивільного захисту ланки Липовецької територіальної громади Вінницької обласної територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту до дій за призначенням;

3.1.15. Розробляє та подає на затвердження міському голові плани діяльності ланки Липовецької територіальної громади Вінницької обласної територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту, інших планів у сфері цивільного захисту, здійснює контроль за їх виконанням.

3.1.16. Організовує та проводить моніторинг надзвичайних ситуацій, здійснює прогнозування імовірності їх виникнення та визначення показників ризику.

3.1.17. Забезпечує підтримання у постійній готовності до застосування міської системи централізованого оповіщення, її сталого функціонування у разі виникнення надзвичайних ситуацій, здійснення її модернізації та реконструкцію.

3.1.18. Здійснює оповіщення керівного складу міської ради, органів управління, підприємств, установ і організацій міської територіальної громади, а також оповіщення та інформування населення у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій.

3.1.19. Здійснює методичне керівництво щодо утворення та функціонування спеціалізованих служб цивільного захисту та формувань цивільного захисту, здійснює контроль за їх готовністю до дій за призначенням.

3.1.20. Забезпечує надання методичної допомоги органам з евакуації щодо організації проведення евакуації та підготовки районів для розміщення евакуйованого населення і його життєзабезпечення, а також зберігання матеріальних і культурних цінностей.

3.1.21. Організовує навчання з питань цивільного захисту та техногенної безпеки посадових осіб міської ради, суб'єктів господарювання, що належать до сфери їх управління, керівників та їх заступників, підготовку населення до дій у надзвичайних ситуаціях.

3.1.22. Визначає потреби у навчанні керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту.

3.1.23. Здійснює контроль за проведенням практичної підготовки на підприємствах, в установах та організаціях шляхом узагальнення звітів про проведення спеціальних об'єктових навчань (тренувань) з питань цивільного захисту.

3.1.24. Забезпечує організацію та здійснює визначені законодавством заходи радіаційного, хімічного, біологічного захисту населення та інженерного захисту територій від наслідків надзвичайних ситуацій.

3.1.25. Організовує роботу щодо завчасного накопичення і підтримання у постійній готовності засобів індивідуального захисту для населення, яке проживає у прогнозованих зонах хімічного забруднення, та формувань цивільного захисту, а також приладів дозиметричного і хімічного контролю та розвідки;

3.1.26. Організовує виконання вимог законодавства із створення, використання, утримання фонду захисних споруд цивільного захисту.

3.1.27. Виконує повноваження міської ради щодо розгляду проєктних документацій на будівництво захисних споруд цивільного захисту та розділу щодо інженерно-технічних заходів цивільного захисту у складі містобудівної документації та будівництва фортифікаційних та оборонних споруд для оперативного обладнання території міської ради.

3.1.28. Організовує створення, накопичення, збереження, розподіл матеріальних резервів для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій і ліквідації їх наслідків.

3.1.29. Підтримує у готовності пункт управління міської ради.

3.1.30. Розробляє та вживає заходів щодо забезпечення сталого функціонування суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління, в особливий період.

3.1.31. Планує, організовує і забезпечує мобілізаційну підготовку та мобілізацію на території відповідних населених пунктів.

3.1.32. Бере участь у формуванні проєктів основних показників мобілізаційного плану.

3.1.33. Розробляє мобілізаційний план, довготермінові і річні програми мобілізаційної підготовки;

3.1.34. Забезпечуює на території відповідних населених пунктів виконання мобілізаційних завдань (замовлень) підприємствами, установами і організаціями, які залучаються ними до виконання цих завдань (замовлень).

3.1.35. Здійснює під час оголошення мобілізації заходи щодо переведення підприємств, установ і організацій, які знаходяться на території відповідних населених пунктів, на роботу в умовах особливого періоду.

3.1.36. Доводить розпорядження про виконання мобілізаційних завдань (замовлень) до підприємств, установ і організацій, які знаходяться на території відповідних населених пунктів і залучаються до виконання мобілізаційних завдань (замовлень), та укладають з ними договори (контракти).

3.1.37. Керує та здійснює контроль за мобілізаційною підготовкою підприємств, установ і організацій, які залучаються ними до виконання мобілізаційних завдань (замовлень).

3.1.38. Здійснює контроль за створенням, зберіганням та обслуговуванням мобілізаційного резерву матеріально-технічних і сировинних ресурсів на підприємствах, в установах і організаціях, що перебувають у комунальній власності або залучаються ними до виконання мобілізаційних завдань (замовлень).

3.1.39. У разі ліквідації (реорганізації) підприємств, установ і організацій, що перебувають у комунальній власності і яким встановлено мобілізаційні завдання (замовлення) або які залучаються до їх виконання, здійснюють заходи щодо передачі таких завдань (замовлень) іншим підприємствам, установам і організаціям, які знаходяться на території відповідних населених пунктів, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;

3.1.40. Організовує під час мобілізації в установленому порядку своєчасне оповіщення та прибуття громадян, які залучаються до виконання обов’язку щодо мобілізації у порядку, визначеному частинами третьою - п’ятою статті 22 цього Закону, техніки на збірні пункти та у військові частини, виділення будівель, споруд, земельних ділянок, транспортних та інших матеріально-технічних засобів і надання послуг Збройним Силам України, іншим військовим формуванням, Оперативно-рятувальній службі цивільного захисту відповідно до мобілізаційних планів.

3.1.41. Забезпечує ведення військового обліку військовозобов’язаних і призовників, бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час і надання звітності щодо бронювання військовозобов’язаних у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

3.1.42. Забезпечує надання військовому комісаріату відомостей про реєстрацію, банкрутство (ліквідацію) підприємств, установ і організацій, що належать до сфери їх управління, згідно із законодавством.

3.1.43. Сприяє військовому комісаріату у їх роботі в мирний час та під час мобілізації.

3.1.44. Одержують від місцевих органів виконавчої влади необхідну інформацію про характер мобілізаційних завдань (замовлень), встановлених підприємствам, установам і організаціям, які знаходяться на території відповідних населених пунктів, з метою планування раціонального використання людських і матеріальних ресурсів під час мобілізації та у воєнний час.

3.1.45. Вирішують разом з місцевими органами виконавчої влади питання щодо виконання мобілізаційних завдань (замовлень) підприємствами, установами і організаціями, що перебувають у комунальній власності або залучаються ними до виконання цих завдань (замовлень), у разі втрати зв’язку із зазначеними підприємствами, установами і організаціями під час мобілізації та у воєнний час.

3.1.46. Забезпечує на території відповідних населених пунктів виконання законів України та інших нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації.

3.1.47. Вживає заходи щодо виконання завдань відповідно до Закону України «Про правовий режим надзвичайного стану».

3.1.48. Організовує та проводить в межах компетенції заходи щодо надання шефської допомоги військовим частинам Збройних Сил України, Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України.

3.1.49. Сприяє в межах компетенції проведенню заходів щодо підготовки молоді до військової служби, проведенню призову громадян на строкову військову службу та відбору кандидатів на військову службу за контрактом.

3.1.50. Організовує в межах компетенції проведення спільних з правоохоронними органами, які обслуговують Липовецьку міську раду міжвідомчих нарад, семінарів, конференцій, засідань за круглим столом, заходів за участю громадськості з актуальних проблем боротьби із злочинністю, незаконною міграцією, пошуку шляхів їх розв'язання та механізму взаємодії.

3.1.51. Бере участь у межах своїх повноважень в організації проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

3.1.52. Здійснює інші передбачені законом повноваження.

 

IV. Права та обов’язки

4.1. Сектор для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені має право:

4.1.1. Залучати спеціалістів інших структурних підрозділів Липовецької міської ради, підприємств, установ, організацій (за погодженням з їхніми керівниками), об’єднань громадян для вирішення питань, що належать до компетенції сектору.

 4.1.2. Одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів Липовецької міської ради, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності і підпорядкування інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань.

4.1.3. Вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи міської ради у сфері цивільного захисту, мобілізаційної роботи та забезпечення законності, правопорядку, охорони прав і свобод громадян, скликати та проводити наради, навчання, семінари та конференції з питань, що належать до компетенції сектору.

4.1.4. Користуватись в установленому порядку інформаційними базами місцевих органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

4.1.5. Здійснювати повноваження міської ради щодо перевірки стану додержання Конституції України та законів України, інших актів законодавства з питань що належать до компетенції сектору.

4.1.6. Порушувати клопотання щодо залучення до здійснення заходів, пов’язаних із запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій та їх ліквідацією, сил ланки Липовецької територіальної громади територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту згідно з відповідними планами взаємодії, а також окремих спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів міської ради, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань.

4.1.7. Надавати методичну допомогу іншим структурним підрозділам міської ради, підприємствам, установам та організаціям незалежно від форм власності з питань цивільного захисту, мобілізаційної роботи та забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян.

4.1.8. Брати участь у розгляді питань цивільного захисту, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами, пов’язаних з діяльністю органів управління і сил ланки Липовецької територіальної громади територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту.

 

V. Організація роботи

5.1. Сектор в установленому законодавством порядку та в межах повноважень взаємодіє з іншими підрозділами міської ради, виконавчим комітетом, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами, організаціями, об'єднаннями громадян, розташованими на відповідній території, з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

5.2. Сектор очолює завідувач, який призначається на посаду і звільняється з посади головою Липовецької міської ради в установленому законодавством порядку.

5.3. Завідувач сектору:

5.3.1. здійснює керівництво сектором, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у підрозділі;

5.3.2. затверджує посадові інструкції працівників сектору та розподіляє обов’язки між ними;

5.3.3. планує роботу сектору, вносить пропозиції щодо формування планів роботи міської ради;

5.3.4. вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи сектору;

5.3.5. звітує перед міським головою про виконання покладених на сектор завдань та затверджених планів роботи;

5.3.6. вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях виконкому та сесіях міської ради питань, що належать до компетенції сектору, та розробляє проєкти відповідних рішень;

5.3.7.представляє інтереси сектору у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами міської ради, іншими центральними органами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями – за дорученням міського голови;

5.3.8. проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень сектору;

5.3.9. забезпечує дотримання працівниками сектору правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

5.3.10. здійснює інші повноваження, визначені законом.

 

VI. Зміни та доповнення до положення

6.1. Зміни та доповнення до Положення вносяться за рішенням сесії Липовецької міської ради.

6.2. Ліквідація або реорганізація сектору здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь