Пошук

Нормативно-правове забезпечення організації надання соціальних допомог, пільг, субсидій (перелік нормативно правових актів)

ДОПОМОГА СІМ’ЯМ З ДІТЬМИ

(допомога у зв’язку з вагітністю та пологами, допомога при народженні дитини, допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, допомога на дітей одиноким матерям, допомога при усиновленні дитини, допомога особі, яка доглядає за хворою дитиною)

 

ЗАКОНИ УКРАЇНИ:

1. Закон України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми»

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2811-12#Text

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ ТА ПОСТАНОВИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ:

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 № 1751 «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми» (зі змінами)

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1751-2001-п#Text

3. Порядок обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї (домогосподарства) для усіх видів державної соціальної допомоги, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 № 632 «Деякі питання виплати державної соціальної допомоги»

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/632-2020-п#Text

 

НАКАЗИ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ:

4. Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 18.03.2002 № 93 «Про затвердження форм облікової документації щодо призначення державної допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами жінкам, які не застраховані в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, та інструкцій щодо їх заповнення»

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0346-02#Text

 

ДЕРЖАВНА СОЦІАЛЬНА ДОПОМОГА МАЛОЗАБЕЗПЕЧЕНИМ СІМ’ЯМ ЗАКОНИ УКРАЇНИ:

5. Закон України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1768-14#Text

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ ТА ПОСТАНОВИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ:

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 24.02.2003 № 250 «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям» (зі змінами)

URL: https://ips.ligazakon.net/document/KP030250

 

ДЕРЖАВНА СОЦІАЛЬНА ДОПОМОГА ОСОБАМ З ІНВАЛІДНІСТЮ З ДИТИНСТВА ТА ДІТЯМ З ІНВАЛІДНІСТЮ ТА НАДБАВКА НА ДОГЛЯД ЗА ОСОБАМИ З ІНВАЛІДНІСТЮ З ДИТИНСТВА ТА ДІТЬМИ З ІНВАЛІДНІСТЮ

 

ЗАКОНИ УКРАЇНИ:

7. Закон України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю»

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2109-14#Text

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ ТА ПОСТАНОВИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ:

8. Постанова Кабінету Міністрів України від 03.02.2021 № 79 “Деякі питання призначення і виплати державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю»

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/79-2021-п#Text

 

ВИДАЧА ПОСВІДЧЕННЯ ОСОБАМ З ІНВАЛІДНІСТЮ ТА ДІТЯМ З ІНВАЛІДНІСТЮ

 

ЗАКОНИ УКРАЇНИ:

9. Закон України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю»

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2109-14#Text

10. Закон України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю»

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1727-15#Text

 

НАКАЗИ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ:

11. Наказ Міністерства соціальної політики України від 11.01.2019 № 35 «Про затвердження Порядку оформлення, видачі, обліку та зберігання посвідчень для осіб, які одержують державну соціальну допомогу відповідно до Законів України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю» та «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю», зареєстрований у Мін’юсті 06.02.2019 № 130/33101

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0130-19#Text

 

ДЕРЖАВНА ДОПОМОГА НА ДІТЕЙ, ЯКІ ВИХОВУЮТЬСЯ У БАГАТОДІТНИХ СІМ’ЯХ

 

ЗАКОНИ УКРАЇНИ:

12. Закон України «Про охорону дитинства»

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2402-14#Text

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ ТА ПОСТАНОВИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ:

13. Постанова Кабінет Міністрів України від 13.03.2019 № 250 «Деякі питання надання соціальної підтримки багатодітним сім’ям» (зі змінами)

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/250-2019-п#Text

 

НАДАННЯ ЩОМІСЯЧНОЇ ГРОШОВОЇ ДОПОМОГИ ОСОБІ, ЯКА ПРОЖИВАЄ РАЗОМ З ОСОБОЮ З ІНВАЛІДНІСТЮ І ЧИ ІІ ГРУПИ ВНАСЛІДОК ПСИХІЧНОГО РОЗЛАДУ, ЯКА ЗА ВИСНОВКОМ ЛІКАРСЬКОЇ КОМІСІЇ МЕДИЧНОГО ЗАКЛАДУ ПОТРЕБУЄ ПОСТІЙНОГО СТОРОННЬОГО ДОГЛЯДУ, НА ДОГЛЯД ЗА НЕЮ

 

ЗАКОНИ УКРАЇНИ:

14. Закон України «Про психіатричну допомогу»

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1489-14#Text

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ ТА ПОСТАНОВИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ:

15. Постанова Кабінету Міністрів України від 02.08.2000 № 1192 «Про надання щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним» (зі змінами)

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1192-2000-п#Text

 

ТИМЧАСОВА ДЕРЖАВНА ДОПОМОГА ДІТЯМ, БАТЬКИ ЯКИХ УХИЛЯЮТЬСЯ ВІД СПЛАТИ АЛІМЕНТІВ, НЕ МАЮТЬ МОЖЛИВОСТІ УТРИМУВАТИ ДИТИНУ АБО МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ ЇХ НЕВІДОМЕ

 

ЗАКОНИ УКРАЇНИ:

16. Сімейний кодекс України

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14#Text

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ ТА ПОСТАНОВИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ:

17. Постанова Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 № 189 «Про затвердження Порядку призначення і виплати, тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме» (зі змінами)

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/189-2006-п#Text

 

ЖИТЛОВІ СУБСИДІЇ ТА ПІЛЬГИ

 

ЗАКОНИ УКРАЇНИ:

18. Бюджетний кодекс України

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#Text

19. Кодекс цивільного захисту України

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5403-17#Text

20. Закон України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні»

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/875-12#Text

21. Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3551-12#Text

22. Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/796-12#Text

23. Закон України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні»

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3721-12#Text

24. Закон України «Про жертви нацистських переслідувань»

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1584-14#Text

25. Закон України «Про охорону дитинства»

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2402-14

26. Закон України «Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років»

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/962-12#Text

27. Закон України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист»

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/203/98-вр#Text

28. Закон України «Про соціальний захист дітей війни»

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2195-15#Text

29. Закон України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2011-12#Text

30. Закон України «Про Службу безпеки України»

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2229-12#Text

31. Закон України «Про освіту»

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text

32. Закон України «Про культуру»

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2778-17#Text

33. Основи законодавства про охорону здоров’я

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2801-12#Text

34. Закон України «Про бібліотеки і бібліотечну справу»

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/32/95-вр#Text

35. Закон України «Про музеї та музейну справу»

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/249/95-вр#Text

36. Закон України «Про захист рослин»

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/180-14#Text

37. Закон України «Про відновлення прав осіб, депортованих за національною ознакою»

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1223-18#Text

38. Гірничий закон України

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1127-14#Text

39. Закон України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії»

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2017-14#Text

40. Закон України «Про житлово-комунальні послуги»

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2189-19#Text

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ ТА ПОСТАНОВИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ:

41. Постанова Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 № 848 «Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива» (зі змінами)

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/848-95-п#Text

42. Постанова Кабінету Міністрів України від 27.07.1998 № 1156 «Про новий розмір витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива у разі надання житлової субсидії» (зі змінами)

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1156-98-п#Text

43. Постанова Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 № 409 «Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово- комунального обслуговування» (зі змінами)

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/409-2014-п#Text

44. Постанова Кабінету Міністрів України від 29.01.2003 № 117 «Про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги» (зі змінами)

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/117-2003-п#Text

45. Постанова Кабінету Міністрів України від 04.06.2015 № 389 «Про затвердження Порядку надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї» (зі змінами) URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-2015-п#Text

46. Постанова Кабінету Міністрів України від 23.04.2012 № 356 «Про встановлення мінімальних норм забезпечення населення твердим та рідким пічним побутовим паливом і скрапленим газом та граничних показників їх вартості для надання пільг і житлових субсидій» (зі змінами)

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/356-2012-п#Text

47. Постанова Кабінету Міністрів України від 31.03.2003 № 426 «Про затвердження Порядку надання пільг, компенсацій і гарантій працівникам бюджетних установ, військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу» (зі змінами)

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/426-2003-п#Text

48. Постанова Кабінету Міністрів України від 14.03.2018 № 182 «Про затвердження Положення про Єдиний державний реєстр отримувачів житлових субсидій»

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/182-2018-п#Text

49. Постанова Кабінету Міністрів України від 17.04.2019 № 373 «Деякі питання надання житлових субсидій та пільг на оплату житлово- комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу у грошовій формі» (зі змінами)

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/373-2019-п#Text

50. Постанова Кабінету Міністрів України від 01.02.2021 № 64 «Питання надання компенсації деяким категоріям споживачів електричної енергії»

URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/pitannya-nadannya-kompensaciyi-de- a64

 

НАКАЗИ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ:

51. Наказ Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України від 29.12.1997 № 39/283/90/5 «Про затвердження Порядку повернення коштів, надміру виплачених за призначеними субсидіями», зареєстрований у Мін’юсті 31.12.1997 за № 634/2438

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0634-97#Text

52. Наказ Міністерства соціальної політики України, Міністерства фінансів України від 20.04.2015 № 431/447 «Про затвердження Порядку надання Державною фіскальною службою України інформації з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про доходи фізичних осіб, які звернулись за призначенням житлових субсидій», зареєстрований у Мін’юсті 30.04.2015 за № 485/26930

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0485-15#Text

53. Наказ Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства культури і туризму України від 13.09.2006 № 341/651/619/769 «Про затвердження Порядку забезпечення працівників бюджетних установ (закладів) безплатним користуванням житлом з опаленням і освітленням відповідно до пункту «ї» частини першої статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров’я, частини п’ятої статті 29 Закону України «Про культуру», абзацу першого частини четвертої статті 57 Закону України «Про освіту», зареєстрований у Мін’юсті 10.11.2006 за № 1193/13067

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1193-06#Text

54. Наказ Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства юстиції України від 18.05.2006 №188/43/5 «Про затвердження Порядку передання відділами реєстрації актів цивільного стану органам праці та соціального захисту населення інформації про громадян, які померли», зареєстрований у Мін’юсті 22.05.2006 за № 590/12464

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0590-06#Text

55. Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 27.08.2004 № 192 «Про затвердження форми Довідки про доходи», зареєстрований у Мін’юсті 04.11.2004 за № 1409/10008

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1409-04#Text

56. Наказ Міністерства соціальної політики України від 02.05.2018 № 604 «Про затвердження форм Заяви про призначення та надання житлової субсидії та Декларації про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії», зареєстрований у Мін’юсті 03.05.2018 за № 548/32000 (у редакції наказу Міністерства соціальної політики від 07.05.2021 № 242, зареєстрований у Мін’юсті 14.05.2021 за № 640/36262)

URL: https://ips.ligazakon.net/document/RE32000

57. Наказ Міністерства соціальної політики України від 16.01.2017 № 43 «Про затвердження форми Довідки про перебування на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги, та інструкції щодо її заповнення», зареєстрований у Мін’юсті 09.02.2017 за № 192/30060

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0192-17#Text

 

СОЦІАЛЬНА ПІДТРИМКА ГРОМАДЯН, ЯКІ ПОСТРАЖДАЛИ ВНАСЛІДОК ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ

 

ЗАКОНИ УКРАЇНИ:

58. Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/796-12#Text

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ ТА ПОСТАНОВИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ:

59. Постанова Кабінету Міністрів України від 21.05.1992 № 258 «Про норми харчування та часткову компенсацію вартості продуктів для осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (зі змінами)

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/258-92-п#Text

60. Постанова Кабінету Міністрів України від 15.11.1996 № 1391 «Про затвердження переліків видів робіт і місць за межами зони відчуження, де за урядовими завданнями у 1986–1987 роках виконувались роботи в особливо шкідливих умовах (за радіаційним фактором), пов’язаних з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи»

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1391-96-п#Text

61. Постанова Кабінету Міністрів України від 08.02.1997 № 155 «Про порядок та розміри компенсаційних виплат дітям, які потерпіли внаслідок Чорнобильської катастрофи» (зі змінами)

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/155-97-п#Text

62. Постанова Кабінету Міністрів України від 11.07.2005 № 562 «Про щорічну допомогу на оздоровлення громадянам, які постраждали від Чорнобильської катастрофи»

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/562-2005-п#Text

63. Постанова Кабінету Міністрів України від 20.09.2005 № 936 «Про затвердження Порядку використання коштів державного бюджету для виконання програм, пов’язаних із соціальним захистом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (зі змінами)

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/936-2005-п#Text

64. Постанова Кабінету Міністрів України від 14.05.2015 № 285 «Про компенсаційні виплати особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України» (зі змінами)

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/285-2015-п#Text

65. Постанова Кабінету Міністрів України від 26.10.2016 № 760 «Про затвердження Порядку виплати одноразової компенсації за шкоду, заподіяну внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших ядерних аварій, ядерних випробувань, військових навчань із застосуванням ядерної зброї, та щорічної допомоги на оздоровлення деяким категоріям громадян» (зі змінами)

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/760-2016-п#Text

 

НАКАЗИ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ:

66. Наказ Міністерства соціальної політики України від 09.02.2021 № 74 «Про встановлення розмірів грошової компенсації вартості продуктів харчування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на 2021 рік»

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0245-21#Text

 

ОРГАНІЗАЦІЯ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛІКУВАННЯ ДЕЯКИХ КАТЕГОРІЙ ГРОМАДЯН

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ ТА ПОСТАНОВИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ:

67. Постанова Кабінету Міністрів України від 17.06.2004 № 785 «Про затвердження Порядку виплати грошової компенсації вартості санаторно-курортного лікування деяким категоріям громадян» (зі змінами)

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/785-2004-п#Text

68. Постанова Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 № 187 «Про затвердження Порядку забезпечення санаторно-курортними путівками деяких категорій громадян структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчими органами міських, районних у містах (у разі їх утворення (крім м. Києва) рад» (зі змінами)

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/187-2006-п#Text

69. Постанова Кабінету Міністрів України від 07.02.2007 № 150 «Про затвердження Порядку виплати деяким категоріям осіб з інвалідністю грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки та вартості самостійного санаторно-курортного лікування» (зі змінами)

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/150-2007-п#Text

70. Постанова Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 № 969 «Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 17.06.2004 № 785 і від 7 лютого 2007 р. № 150»

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/969-2015-п#Text

71. Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2016 № 854 «Деякі питання санаторно-курортного лікування та відпочинку громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (зі змінами)

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/854-2016-п#Text

72. Постанова Кабінету Міністрів України від 01.03.2017 № 110 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення деяких категорій інвалідів санаторно-курортними путівками, та внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2006 р. № 187 і від 31 березня 2015 р. № 200»

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/110-2017-п#Text

73. Постанова Кабінету Міністрів України від 08.11.2017 № 838 «Про розмір середньої вартості путівки для виплати грошової компенсації замість путівки громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/838-2017-п#Text

74. Постанова Кабінету Міністрів України від 19.04.2021 № 368 «Про встановлення розміру грошової допомоги для компенсації вартості путівок санаторно-курортним закладам і закладам оздоровлення та відпочинку у 2021 році»

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/368-2021-п#Text

 

НАКАЗИ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ:

75. Наказ Міністерства соціальної політики України від 22.01.2018 № 73 «Про затвердження форм документів щодо забезпечення структурними підрозділами з питань соціального захисту населення санаторно- курортним лікуванням осіб пільгових категорій», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 13.02.2018 за № 163/31615 (зі змінами)

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0163-18#Text

76. Наказ Міністерства соціальної політики України від 24.05.2017 № 868 «Про затвердження переліку базових послуг, які входять до вартості путівки», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15.06.2017 за № 743/30611

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0743-17#Text

 

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ЩОДО ВИДАЧІ ПОСВІДЧЕНЬ ДЕЯКИМ КАТЕГОРІЯМ ГРОМАДЯН ЗАКОНИ УКРАЇНИ:

77. Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/796-12#Text

78. Закон України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні»

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3721-12#Text

79. Закон України «Про жертви нацистських переслідувань»

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1584-14#Text

80. Закон України “Про відновлення прав осіб, депортованих за національною ознакою»

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1223-18#Text

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ ТА ПОСТАНОВИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ:

81. Постанова Кабінету Міністрів України від 02.12.1992 № 674 «Про порядок віднесення деяких категорій громадян до відповідних категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (зі змінами)

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/674-92-п#Text

82. Постанова Кабінету Міністрів України від 29.07.1994 № 521 «Про порядок видачі посвідчення і нагрудного знака «Ветеран праці»

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/521-94-п#Text

83. Постанова Кабінету Міністрів України від 27.09.2000 № 1467 «Про затвердження Порядку виготовлення та видачі посвідчень, листів талонів на право одержання пільгових проїзних документів» (зі змінами)

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1467-2000-п#Text

84. Постанова Кабінету Міністрів України від 12.11.2014 р. № 643 «Порядку надання та позбавлення статусу особи, депортованої за національною ознакою»

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/643-2014-п#Text

85. Постанова Кабінету Міністрів України від 11.07.2018 № 551 «Деякі питання видачі посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та іншим категоріям громадян» (зі змінами) URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/551-2018-п#Text

 

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ ТА ПОСТАНОВИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ:

86. Постанова Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 № 505 «Про надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг»

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/505-2014-п#Text

87. Постанова Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 № 509 «Про облік внутрішньо переміщених осіб»

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/509-2014-п#Text

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь