Пошук

Звіт про роботу служби у справах дітей Липовецької міської ради Вінницького району Вінницької області за 2023 рік

Дата: 27.03.2024 11:33
Кількість переглядів: 74

Фото без опису

Звіт про роботу служби у справах дітей Липовецької міської ради Вінницького району Вінницької області за 2023 рік

 

Служба у справах дітей Липовецької міської ради здійснює свою діяльність відповідно до статті 4 Закону України «Про органи і служби для дітей та спеціальні установи для дітей», Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини», Порядку забезпечення соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, у тому числі дітей, які постраждали від жорстокого поводження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 червня 2020 № 585 « Про забезпечення соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах», Положення про службу у справах дітей Липовецької міської ради Вінницького району Вінницької області, затвердженого рішенням 77 сесії   міської ради 7 скликання від 12 листопада 2020 року №816 «Про створення служби у справах дітей  Липовецької міської ради Вінницького району Вінницької області, затвердження Положення про службу у справах дітей  та вжиття заходів щодо його державної реєстрації» (зі змінами).

У 2023 році служба у справах дітей працювала за такими основними напрямами:

забезпечення дотримання вимог чинного законодавства щодо надання соціально-правового статусу дитини - сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування;

впровадження нових форм сімейного виховання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, реалізація права дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, в т.ч. внутрішньо – переміщених дітей з районів ведення бойових дій та окупованих територій, виховуватись в сімейному оточенні;

профілактика соціального сирітства в умовах воєнного стану, координація діяльності стосовно захисту прав дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах;

проведення координаційної роботи із запобігання дитячій бездоглядності та  безпритульності в умовах воєнного стану;

здійснення заходів з попередження та запобігання жорстокого поводження з дітьми;

здійснення контролю за станом утримання та виховання дітей, які проживають в сім'ях усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних сім'ях та в сім’ях, де батьки ухиляються від виконання батьківських обов’язків;

захист житлових і майнових прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування;

організаційне забезпечення діяльності комісії з питань захисту прав дитини міської ради;

координація діяльності щодо забезпечення виконання міської Програми «Діти Липовеччини» та Програми забезпечення житлом дітей– сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2022 -2026 роки;

забезпечення ведення БД ЄІАС «Діти».

Одним із найважливіших завдань, над яким працює служба у справах дітей, є захист прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, в т.ч. з числа ВПО, та дітей, які проживають в сім’ях, де батьки ухиляються від виконання батьківських обов’язків. А найголовніше завдання – забезпечити право дітей на виховання в сімейному оточенні.

Станом на 31 грудня 2023 року на обліку в громаді перебуває 31 дитина з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з них 14 дітей- сиріт та 17 дітей, позбавлених батьківського піклування. З них: 26 дітей влаштовано на виховання у сім’ї опікунів (піклувальників), 4 дітей влаштовано до ПС та ДБСТ, 1 – дитина-сирота знаходиться в інтернатному закладі на повному держаному забезпеченні.

Таким чином, влаштування дітей до сімейних форм в громаді становить 96,9 %, що вище обласного показника (93,6%) і це найкращий показник по громаді за 3 останніх роки.

На всіх дітей заведені та оформлені особові справи відповідно до вимог законодавства.

Протягом року проводилася робота з влаштування дітей – сиріт та дітей, позбавлених піклування батьків. Протягом року посиротіло 6 дітей. Службою забезпечено надання їм правового статусу відповідно до чинного законодавства і їх всіх влаштовано під опіку родичів.

Крім того, 2 дітей, які перебували в Вінницькому обласному спеціалізованому будинку дитини, влаштовано під опіку в сім’ю родичів, 2 дітей з реабілітаційного центру «Гніздечко» - в прийомну сім’ю в нашій громаді, 2 статусних дітей усиновлено громадянами України.

В інтернатні заклади органом опіки та піклування протягом року жодна статусна дитина не направлялася.

За звітний період з обліку було знято 12 дітей, з них 10 – у зв’язку з досягненням повноліття, 2 – у зв’язку з усиновленням.

Зверталася увага на розвиток сімейних форм виховання дітей в громаді.

Станом на 31 грудня 2023 року на території громади діє 3 прийомних сім’ї, в які влаштовано 7 статусних дітей.

Протягом року забезпечено влаштування 2 дітей в діючу прийомну сім’ю (м. Липовець).

Зібрано та узагальнено матеріали щодо стану утримання та виховання 5 дітей в 2 прийомних сім’ях громади, складено відповідні звіти.

Підготовлено 2 висновки про стан утримання та виховання дітей в прийомних сім’ях, проведено перевірки виконання 2 договорів про влаштування дітей на виховання та спільне проживання в прийомні сім’ї ( складено 8 актів).

Взято участь у проведенні 4 груп зустрічей з прийомними батьками, опікунами, піклувальниками, підготовлено відповідні матеріали.

Стосовно 4 дітей, які перебували в Вінницькому обласному реабілітаційному центрі, погоджено питання про їх повернення на виховання в сім’ю.

Ще одним напрямком діяльності з основних завдань служби у справах дітей є здійснення заходів, спрямованих на соціальний та правовий захист дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах.

На початок року на обліку в службі перебувало 29 дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах, у тому числі – 20 дітей із 8 сімей з причини проживання в сім'ї, в якій батьки ухиляються від виконання батьківських обов'язків, та 9 дітей, які перебувають в складних життєвих обставинах з причини вчинення насильства щодо дитини.

За період 2023 року службою у справах дітей Липовецької міської ради було поставлено на облік дітей, які перебувають в складних життєвих обставинах, 8 дітей, які виховуються в 8 сім'ях. З них з причини ухиляння батьків від виконання своїх обов'язків – 2 дітей, як таких, що постраждали від домашнього насильства – 6 дітей. Відносно цих 6 дітей складено акти оцінки рівня безпеки дитини. За результатами проведеної роботи за звітний період було знято з обліку 28 дітей даної категорії. З них: у зв'язку з усуненням умов та обставин, які стали підставою для взяття дітей на облік – 23 дітей, у зв'язку з досягненням повноліття – 5 дітей.

З метою захисту прав дітей працівники служби взяли участь у 63 судових засіданнях з питань позбавлення батьків батьківських прав, встановлення факту родинних стосунків, усунення перешкод у спілкуванні з дітьми, усиновлення, при розгляді справ стосовно вчинення злочинів неповнолітнім. Службою у справах дітей підготовлено та подано на розгляд виконавчого комітету Липовецької міської ради 60 проєктів рішень, які стосувалися інтересів дітей.

Забезпечено здійснення нагляду за дотриманням прав 25 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають під опікою та піклуванням, перевірено документи та сформовано 6 особових справ новопризначених опікунів, піклувальників.

Забезпечено відповідно до вимог законодавства постановку на облік та ведення 4 особових справ дітей, що перебувають на обліку з усиновлення.

Службою здійснюється контроль за дотриманням прав 4 усиновлених дітей, оформлено звіти за результатами відвідування.

Розглянуто 5 заяв щодо відрахування неповнолітніх з навчальних закладів. За результатами розгляду звернень надано 5 дозволів на відрахування та переведення дітей.

Протягом року відповідно до плану роботи і заяв громадян та з метою сприяння забезпеченню реалізації прав дітей на життя, охорону здоров’я, освіту, соціальний захист, сімейне виховання та всебічний розвиток організаційно забезпечено проведення 17 засідань комісії з питань захисту прав дитини на яких розглянуто 130 питань та підготовлено матеріали до них.

На дану комісію покладено як координуючі, так і контролюючі і погоджувальні функції.

Розглядалися питання щодо проведення заходів, спрямованих на соціальний захист дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, дітей, які зазнали насильства або жорстокого поводження, дітей, які проживають в сім’ях, у яких батьки, або особи, що їх замінюють, ухиляються від виконання своїх обов’язків з виховання дитини, розглянуто  питання про влаштування 2 дітей, які перебувають в складних життєвих обставинах, до Вінницького реабілітаційного центру для дітей.

Стосовно 4 дітей, які перебували в Вінницькому обласному реабілітаційному центрі, погоджено питання про їх повернення  на виховання в сім’ю.

Також розглянуто 10 питань про стан виконання батьками своїх обов’язків стосовно 16 дітей, 3 питання про доцільність влаштування дітей до дитячих закладів, 7 питань щодо планування індивідуальної роботи з дітьми, які перебувають в складних життєвих обставинах. Також розглянуто 8 ухвал судів про надання висновків про доцільність позбавлення батьківських прав стосовно 8 дітей.

В умовах воєнного стану також було розглянуто питання про захист прав дітей – переселенців, 2 надано статус дітей, позбавлених батьківського піклування, та 6 дітям – статус дітей, постраждалих внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів.

Комісія продовжує свою роботу в громаді щодо забезпечення захисту прав та реалізації найкращих інтересів дітей.

На початок 2023 року в інтернатних закладах перебувало 24 дитини за заявами батьків. За результатами проведеної роботи протягом року 8 дітей повернуто із закладів на виховання батькам, 2 дітей влаштовано під опіку.

Службою також постійно проводилась робота щодо попередження дитячої безпритульності та бездоглядності в громаді.

Для здійснення контролю за вихованням та утриманням дітей в сім’ях, які опинилися в складних життєвих обставинах, упродовж 2023 року спеціалістами служби у справах дітей спільно з працівниками Липовецького центру надання соціальних послуг, поліцейськими офіцерами громади, інспектором ювенальної превенції Вінницького районного відділу поліції, медичними працівниками, старостами громад проводилися різні заходи, спрямовані на соціальний захист дітей, які зазнали насильства або жорстокого поводження, а також дітей, які проживають в сім'ях, у яких батьки ухиляються від виконання своїх обов'язків, зловживають алкогольними напоями. З цією метою відповідно до графіку проведено 43 рейди з попередження дитячої бездоглядності та безпритульності. Під час проведення рейдів обстежено 196 сімей, у яких виховуються 354 дитини. З батьками було проведено профілактичні бесіди, де їм роз'яснено вимоги чинного законодавства щодо виконання батьківських обов'язків, про відповідальність за вчинення насильства або жорстокого поводження стосовно дітей, за залишення дітей в небезпеці та без нагляду, за невжиття заходів щодо збереження життя та здоров'я дітей, за зловживання алкогольними напоями. Ініційовано притягнення батьків до адміністративної відповідальності за ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення за ухиляння від виконання батьківських обов'язків.

За сприяння працівників Липовецького міського центру первинної медико-санітарної допомоги та Липовецької міської лікарні було проведено медичне обстеження усіх дітей, взятих службою у справах дітей на облік дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах.

Питання захисту прав та інтересів дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах, перебуває на постійному контролі в службі у справах дітей Липовецької міської ради.

Також розглянуто 5 заяв щодо відрахування неповнолітніх з навчальних закладів. За результатами розгляду звернень надано 5 дозволів на відрахування та переведення дітей.

Зверталася увага на роботу з питань захисту житлових та майнових прав дітей, в тому числі дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. З цією метою продовжувалась реалізація Програми забезпечення житлом дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2022 -2026 роки.

У зв’язку із введенням в Україні воєнного стану, пріоритетність здійснення видатків була спрямована на національну безпеку і оборону. Тому фінансування заходів, передбачених на виконання програми забезпечення житлом не проводилось.

Разом з тим, за зверненням служби з метою захисту майнових та житлових прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, протягом 2023 року на позачерговий квартирний облік поставлено 4 дітей, які досягли 16 років і потребують поліпшення житлових умов. Всього на даному обліку перебуває 8 статусних дітей. Надано 12 дозволів на вчинення правочинів стосовно житла та майна, права власності чи користування яким мали діти. При цьому права дітей не порушено.

Відповідно до постанови КМУ № 823 «Про виплату одноразової допомоги дітям – сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, по досягненню повноліття» службою у справах дітей 9 дітям-сиротам та дітям, позбавленим піклування батьків, оформлено документи на отримання одноразової допомоги.

На виконання міської Програми «Діти Липовеччини», з метою проведення заходів для дітей службою організовано та проведено дитячі програми.

До Дня Великодня було організовано зустріч з дітьми-сиротами, дітьми, позбавленими піклування батьків, дітьми з прийомних сімей, дітьми та членами сімей загиблих захисників.

До Дня сім’ї проведено вітання прийомних батьків з Днем матері, Днем сім’ї та вручено подарунки прийомним батькам.

До Дня захисту дітей було організовано і проведено програму, в рамках якої було проведено естрадно-музичний дитячий фестиваль «Музичний зорепад», розважально-ігрову програму в м. Липовець, (центральний стадіон).

До Дня Святого Миколая проведено масову програму для дітей пільгових категорій «В український рідний край поспішає Миколай», проведено зустріч керівництва громади з дітьми – сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, дітьми з прийомних сімей, дітьми загиблих учасників бойових дій, програму «Всіх вітаєм з Миколаєм!» для дітей в дитячих садках громади, фестиваль «Музичний зорепад», забезпечено участь дітей в масових заходах.

Організаційна робота.

Сплановано роботу служби відповідно до Положення про службу у справах дітей, нормативних документів, визначено основні напрямки роботи служби.

Протягом звітного року до служби надійшло і опрацьовано 520  документів вхідної кореспонденції, вихідної кореспонденції – 893 документи.

Видано 73 накази начальника служби з питань основної діяльності служби.

Видано 17 наказів начальника служби з питань постановки дітей на облік та 40 наказів щодо зняття з обліку.

Забезпечено організацію та проведення 7 міжвідомчих та оперативних нарад (поліція, соціальна служба, сектор пробації, охорона здоров’я) з питань координації діяльності з питань захисту прав дітей.

Розроблено проєкти 60 рішень виконкому за результатами розгляду звернень на за рішеннями комісії з питань захисту прав дитини.

Проведено 26  виїздів за зверненням громадян та старост.

Надано 35 консультацій громадянам щодо захисту прав дітей.

Забезпечено формування та подання поточної та державної статистичної звітності щодо впровадження сімейних форм виховання; діяльності прийомних сімей на території громади; влаштування дітей; забезпечення усиновлення дітей; про облік з усиновлення; про захист прав усиновлених дітей; з профілактики та подолання дитячої бездоглядності та безпритульності; з профілактики алкоголізму, наркоманії, негативних явищ в дитячому середовищі; щодо виконання заходів з профілактики правопорушень; звіти за результатами проведення профілактичних заходів «Діти вулиці», «Неблагополучна сім’я», «Вокзал», «Вечірнє місто/село»; запитів прокуратури; кадрового забезпечення служби.

Для удосконалення професійних знань та навиків спеціалістів служби протягом звітного року широко використовувалися можливості українського електронного сервісу державних послуг, розробленого Міністерством цифрової трансформації України – ДІЯ. Через застосунок «Цифрова освіта» спеціалістами служби у справах дітей поглиблено знання у сфері захисту прав дітей.

Працівниками служби пройдено курс навчання у Вінницькому регіональному центрі підвищення кваліфікації за програмою підвищення кваліфікації для посадових осіб місцевого самоврядування, за спеціальною (сертифікатною) програмою.

З метою забезпечення ефективної роботи служби у справах дітей Липовецької міської ради у 2023 році розроблялись договори та господарські угоди на придбання товарів та послуг, придбання програмного забезпечення, виконання робіт з поточного ремонту офісної техніки, заправки картриджів, тощо.

Протягом 2023 року підготовлено та укладено 38 договорів.

Протягом року проводилась реєстрація і подання в УДКСУ у Липовецькому районі платіжних доручень, юридичних та фінансових зобов′язань для розрахунків з різними Дебіторами та Кредиторами. Щоденно проводився синтетичний та аналітичний облік доходів та видатків, оброблялись первинні документи.

Щомісячно подавались у відповідні установи звіти, інформації та розрахунки з господарської діяльності

На виконання наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» у 2023 році у службі у справах дітей Липовецької міської ради були розроблені та виконувались 2 бюджетних програми, а саме:

0910160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах»;

0913112 «Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту».

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь