Пошук

Звіт про діяльність Дитячої музичної школи Липовецької міської ради Вінницького району Вінницької області у 2023 році

Дата: 28.12.2023 15:56
Кількість переглядів: 88

Фото без описуЗагальні відомості

Дитяча музична школа Липовецької міської ради Вінницького району Вінницької області (далі – Заклад) є Закладом позашкільної освіти сфери культури і здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, законів України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», «Про культуру», інших законів України, наказів Міністерства культури та інформаційної політики України, рішень засновника, Статуту Дитячої музичної школи Липовецької міської ради Вінницького району Вінницької області.

Навчально-методична діяльність

Дитяча музична школа Липовецької міської ради Вінницького району Вінницької області провадить свою діяльність за такими напрямами позашкільної освіти:

1) художньо-естетичний, що забезпечує розвиток творчих здібностей, обдарувань та набуття здобувачами практичних навичок, оволодіння знаннями у сфері вітчизняної та світової культури;

2) мистецький, що забезпечує набуття здобувачами спеціальних мистецьких виконавських компетентностей у процесі активної мистецької діяльності.

Початкова мистецька освіта може здобуватись одночасно із здобуттям дошкільної, загальної середньої, професійної та фахової перед вищої освіти, а також незалежно від здобуття рівня освіти.

Основним видом діяльності Закладу є освітня і мистецька діяльність, яка включає організацію, забезпечення, реалізацію мистецько-освітнього процесу з метою формування у здобувачів початкової мистецької освіти, компетентностей, передбачених освітньою програмою. Як заклад освіти сфери культури, Заклад є середовищем для розвитку творчого мистецького потенціалу громадян, і одним із завдань, що стоять перед Закладом, є забезпечення найбільш сприятливих умов для розвитку інтересів та здібностей учнів.

Основними функціями Закладу є:

1) надання початкової мистецької освіти;

2) пошук та підтримка обдарованих та талановитих дітей з раннього віку, розвиток їх мистецьких здібностей;

3) організація, забезпечення та провадження освітнього процесу для набуття здобувачами спеціальних здібностей, естетичного досвіду і ціннісних орієнтацій у процесі активної мистецької діяльності, формування в них теоретичних і практичних (у тому числі виконавських) загальних та професійних компетентностей початкового рівня в обраному виді мистецтва;

4) створення умов для професійної художньо-творчої самореалізації особистості здобувача початкової мистецької освіти - учня;

5) популяризація академічного та народного мистецтва, залучення до нього широкого кола громадян незалежно від місця проживання, віку та сфери зайнятості;

6) формування потреб громадян у якісному культурному та мистецькому продукті, здобутті додаткових компетентностей у сфері культури, мистецтва, пробудження їх інтересу до творчості, митецьких практик, спілкування з мистецтвом;

7) створення умов для набуття здобувачами первинних професійних навичок і вмінь, необхідних для їхньої соціалізації, подальшої самореалізації та професійної діяльності;

8) виховання громадянина України шляхом вивчення та виховання поваги до народних звичаїв, традицій, національних цінностей українського народу, а також інших націй та народів;

9) здійснення творчої мистецької, інформаційної, методичної, організаційної роботи.

У Закладі функціонують наступні спеціальності:

1) клас фортепіано;

2) клас народних інструментів (баян, акордеон);

3) клас духових інструментів;

4) клас електро-гітари;

5) клас акустичної гітари;

6) клас вокального та хорового співу;

7) відділ музично-теоретичних дисциплін;

8) відділ образотворчого мистецтва.

Клас акустичної гітари та відділ образотворчого мистецтва розпочали свою роботу станом на 1 вересня 2023 року.

Батьківська плата за навчання по спеціальностях становить:

1) фортепіано, вокал – 180.00 грн. в місяць;

2) баян, хоровий клас – 120.00 грн. в місяць;

3) духові інструменти – 75.00 грн. в місяць;

4) гітара – 100.00 грн. в місяць

5) образотворче мистецтво – 150 грн. в місяць.

Відповідно до абзацу третього частини другої статті 26 Закону України «Про позашкільну освіту», діти з багатодітних сімей, малозабезпечених сімей, діти з інвалідністю, діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування здобувають позашкільну освіту безоплатно.

Згідно з планів роботи відділів Закладу в кожному відділі 2 рази на рік в кінці кожного семестру (листопад-грудень, квітень-травень) проводяться контрольні заходи.

Вчительський склад

Станом на 01 грудня 2023 року в школі працюють 14 викладачів (10 штатних та 4 сумісника), які мають фахову освіту. Організація освітнього процесу Закладу здійснюється згідно з типовими програмами, затвердженими Міністерством культури та туризму України, з предметів, які викладаються в школі. Згідно з планом роботи Липовецької ДМШ викладачі беруть участь у заходах з підвищення кваліфікації та викладацької майстерності, зокрема у майстер-класах, семінарах, вебінарах, курсах підвищення кваліфікації.

Контингент учнів

Контингент учнів школи станом на 01 грудня 2023 року становить 120 учнів.

Випуск учнів у травні 2023 року склав 2 учні, в тому числі: відділ народних інструментів – 1 учень; скрипка – 1 учень.

На 1 вересня 2023 року зараховано до 1 класу музичної школи 41 учень, з них 18 учнів – музичне мистецтво та 23 учня – образотворче мистецтво.

Не зважаючи на введення воєнного стану в країні, учні школи не перестають займатись та беруть активну участь у різноманітних конкурсах, фестивалях та концертах, що проводяться в режимі онлайн та офлайн.

Конкурсна діяльність

Протягом січня-листопада 2023 року учні Закладу неодноразово ставали переможцями та дипломантами у таких конкурсах:

1. Міжнародний фестиваль-конкурс «Різдв’яна зірка», м. Запоріжжя, січень 2023, (фортепіанний відділ), Федоренко Назар, ІІ місце

2. Міжнародний конкурс мистецтв « Made in Ukraine», лютий 2023, м.Киів, (фортепіанний відділ), Лесик Анастасія, ІІІ місце; (струнний відділ) Картавий Павло, ІІ місце.

3. Міжнародний конкурс мистецтв «Українська традиція», червень 2023, (фортепіанний відділ), дует піаністів Войтовська Марія та Дубова Ольга, І місце.

4. Міжнародний фестиваль-конкурс «Моя мистецька Україна», липень 2023, Словенія, (фортепіанний відділ), дует піаністів Войтовська Марія та Дубова Ольга, ІІ місце.

5. Міжнародний конкурс «Bеz Granic», червень 2023, Польща,(фортепіанний відділ), дует піаністів Войтовська Марія та Дубова Ольга, І місце.

6. Міжнародний конкурс «Amore», червень 2023, Італія, (фортепіанний відділ), Данильчук Роман, премія Гран-Прі.

7. Міжнародний фестиваль-конкурс «Лиманські зорі», листопад 2023, м. Миколаїв, (фортепіанний відділ), Дубова Ольга, ІІ місце.

8. Другий Міжнародний конкурс мистецтв « Воля», серпень 2023, м. Київ,

(естрадний спів) Дубова Ярослава, І місце, дует Вакулішин Анна та Анастасія, ІІ місце; (академічний спів) Рибак Каталея, І місце, Печенюк Артем, ІІ місце; (народний спів) Зоря Софія, І місце.

9. Міжнародний фестиваль-конкурс «Лиманські зорі», листопад 2023, м. Миколаїв, (відділ народних інструментів, баян), Корсун Олександр, ІІ місце; Красносельський Олексій, ІІ місце; Громик Артем, ІІ місце.

10. Всеукраїнський конкурс «Сузір’я Різдва», січень 2023, м. Тетіїв, (фортепіанний відділ), Дубова Ольга, І місце; Федоренко Назарій, ІІ місце.

11. Всеукраїнський двотуровий конкурс мистецтв «Різдвяна Україна» січень 2023, м. Київ, (вокальний відділ), Русецька Олександра, ІІ місце; Шепель Тіна, ІІ місце; Рибак Каталея, ІІ місце.

12. Всеукраїнський двотуровий фестиваль-конкурс народних інструментів «Подільські візерунки», лютий 2023,м. Вінниця, (номінація баян), Гула Владислав, ІІІ місце.

13. Обласний конкурс «Подільська весна - 2023», м. Вінниця, (номінація баян), Корсун Олександр, ІІ місце.

14. Обласний конкурс «Музичні мрії - 2023», м. Вінниця, (номінація баян), Корсун Олександр, ІІ місце; (номінація бандура) Кравчук Маргарита, І місце.

15. Районний фестиваль - конкурс «Немає кращої землі такої, як у нас», квітень 2023, м. Іллінці, (номінація баян),Гула Владислав, ІІ місце; Красносельський Олексій, ІІІ місце; Громик Артем, ІІІ місце.

16. Шкільний конкурс «Смачні п’єси» Л. Іванюшиної, березень 2023, (фортепіанний відділ), Данильчук Роман, І місце; Дубова Ольга, ІІ місце; Рибак Каталея, ІІ місце; Войтовська Марія, ІІ місце.

Фінансово-господарська діяльність

Заклад фінансується з місцевого бюджету і є неприбутковим. Фінансово-господарська діяльність здійснюється відповідно організації до нормативно-правових актів. Бюджетні кошти використовуються згідно з кошторисом без порушень. Нецільове використання коштів відсутнє. Забезпечено наступні зобов’язання із соціальних питань, зокрема:

1) здійснення своєчасних виплат заробітної плати, розрахунків при наданні відпусток працівникам;

2) надання усім працівникам матеріальної допомоги на оздоровлення.

За звітній період для Закладу придбані два телевізори в класи теоретичних дисциплін з метою запровадження новітніх цифрових технологій для більш цікавого та сучасного навчання учнів.

Для напряму образотворчого мистецтва було придбано папір для акварелі, альбоми, фарби, пензлі, олівці, мольберт та ін.

В учбових кабінетах для проведення поточного ремонту закуповувалися господарські матеріали.

Загалом, всі приміщення школи оснащені меблями та обладнанням, необхідним для здійснення освітнього процесу. Учбові кабінети укомплектовані музичними інструментами, наочними посібниками. В кабінетах музично-теоретичних дисциплін є в наявності ноутбук, телевізор; для проведення вокально-хорових занять у використанні музичний центр, мікрофони, акустична колонка. Для проведення занять у Закладі є достатня кількість музичних інструментів.

Культурно-просвітницька діяльність

З метою активного залучення учнів до творчої позакласної роботи, просвітницької діяльності Закладу та з агітаційною метою у травні 2023 року проведено концерт у Липовецькому ліцеї № 2 «Ми – це Україна» до Всеукраїнського Дня вишиванки.

У Липовецькому ліцеї № 1 проведено концерт «Матусям низенько вклоняємось» до Дня матері.

Впродовж року викладачі Закладу спільно з працівниками будинку культури брали активну участь у виїзних концертах щодо збору коштів для потреб ЗСУ.

Педагогічний колектив Закладу спрямовує свою роботу для досягнення таких основних завдань:

1) творчий підхід до організації навчально-виховного процесу, пошук нових напрямів діяльності та форм творчої роботи з обдарованими дітьми;

2) реалізація творчих здібностей і можливостей розвитку особистостей, виховання художнього смаку та естетичних ідеалів сучасного суспільства;

3) постійний пошук нових форм та методів зацікавленості учнів у навчанні;

4) розширення творчих зв’язків з іншими мистецькими школами області;

5) проведення активної просвітницької роботи щодо якісного набору учнів у Заклад.

Пріоритетні напрями роботи Закладу на 2024-2025 рік

1. Забезпечити виконання стандартів навчання викладачами (виконання планів та програм в повному обсязі) , стоїть питання нестачі викладачів.

2. Відкрити новий напрям «Театральне мистецтво» та клас струнно-смичкових інструментів, а саме скрипка та бандура.

3. Створити офіційний сайт для відкритого доступу та популяризації роботи дитячої музичної школи.

4. Розробити місцеву програму співпраці та обміну досвідом з музичними школами інших країн у питаннях початкової спеціалізованої мистецької освіти в рамках прискорення та поглиблення інтеграції України в європейський простір.

5. Здійснити ремонт актової зали та замінити глядацькі крісла.

Музична школа – це заклад, де дитина має можливість розвинути свої мистецькі здібності, набути початкових професійних, в тому числі виконавських компетентностей, естетичного досвіду через активну мистецьку діяльність. Музична школа – середовище творчого розвитку особистості, основа підготовки професійних навиків, знань та вмінь гри на музичних інструментах. Для здобуття нових перемог наших вихованців, потрібно неабиякої професійної участі кожного педагога.

Саме тому, основною метою Дитячої музичної школи є виховання і повага до музичного українського та світового мистецтва, народних звичаїв та національних цінностей.

Фото без описуФото без описуФото без описуФото без описуФото без описуФото без описуФото без описуФото без описуФото без описуФото без описуФото без описуФото без описуФото без описуФото без описуФото без описуФото без описуФото без описуФото без описуФото без описуФото без описуФото без описуФото без описуФото без описуФото без описуФото без описуФото без описуФото без описуФото без описуФото без опису


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь