Пошук

Звіт про діяльність Комунального закладу «Липовецька публічна бібліотека» Липовецької міської ради Вінницького району Вінницької області у 2023 році

Дата: 28.12.2023 15:19
Кількість переглядів: 29

Фото без описуЗавдання та основні напрями

В своїй роботі Комунальний заклад «Липовецька публічна бібліотека» керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими документами, що затверджуються центральним органом виконавчої влади в галузі культури, дотримується відповідних норм та правил, встановлених іншими органами виконавчої влади в галузі бібліотечної справи, розпорядженнями голови Липовецької міської ради, наказами відділу культури молоді та спорту Липовецької міської ради спрямованими на забезпечення розвитку культури та бібліотечної діяльності. Бібліотека організовує свою роботу згідно річного Плану роботи, керуючись Статутом.

Липовецька публічна бібліотека в своїй діяльності орієнтується на потреби особи і суспільства, забезпечує і захищає права користувачів на бібліотечне обслуговування. В обслуговуванні користувачів бібліотека органічно поєднує традиційні і новітні інформаційні технології, використовує накопичені інформаційно-документні ресурси на паперових та електронних носіях, забезпечує доступ до інформації світових мереж. Липовецька публічна бібліотека виконує місію інформаційну та просвітницьку, збереження етнокультурної та історичної спадщини, акумулює регіональну інформацію і забезпечує доступ до неї, несе відповідальність за інформаційну культуру особи і читання.

Своїми інформаційними ресурсами і послугами Липовецька публічна бібліотека підтримує і сприяє:

реалізації конституційного право громади на доступ до інформації;

професійній діяльності громади;

безперервному навчанню громади;

участі в суспільному житті;

розвитку особистості й визначенню життєвих орієнтирів;

організації дозвілля та релаксації;

організації повсякденного життя громади.

Липовецька публічна бібліотека співпрацює з комунальними, комерційними, громадськими організаціями, органами влади та управління та сприяє розвитку підростаючого покоління, обслуговує дітей і юнацтво, прищеплює їм навики читання і комп'ютерної грамотності, допомагає розвивати уяву і творчі здібності.

Липовецька публічна бібліотека надає послуги і матеріали в будь-якій доступній формі сервісного обслуговування тим, хто з тих або інших причин не може відвідувати її в звичайному режимі. Послуги бібліотеки безкоштовні. До обов'язкових безплатних послуг публічної бібліотеки відносяться наступні: надання інформації про наявність в бібліотечних ресурсах конкретних документів; надання довідкової і консультаційної допомоги в пошуку і виборі джерел інформації; надання в тимчасове користування будь-якого документа з бібліотечного фонду абонементу; надання інформації про можливості задоволення запиту за допомогою інших бібліотек.

Фінансування

Стабільна діяльність публічної бібліотеки забезпечується чинним законодавством, гарантованим бюджетним фінансуванням. Фінансування КЗ «Липовецька публічна бібліотека» здійснюється з місцевого бюджету по коду програмної класифікації видатків 1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек».

На 2023 рік з місцевого бюджету на утримання комунального закладу передбачені видатки на загальну суму 6748772 грн., втому числі:

оплата праці з нарахуваннями – 3430262 грн.;

предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 70000 грн.;

оплата послуг (крім комунальних) – 53810 грн.;

оплата водопостачання – 2100 грн.;

оплата електроенергії – 98600 грн.;

оплата природного газу – 34000грн.;

оплата інших енергоносіїв (дрова) – 60000 грн.

Бібліотечна мережа. Персонал

Мережу бібліотек Липовецької територіальної громади складають 19 бібліотек.

Головна бібліотека працює понад 40 годин на тиждень. Сільські бібліотекарі працюють за скороченим графіком, в умовах неповного робочого дня: до 40 год – 12 бібліотек, до 20 год – 6 бібліотек. Режим роботи бібліотек здійснюється з урахуванням потреб місцевих жителів і інтенсивності її відвідин.

На повну ставку працює – 12 чол.

На 0,75 ставки – 1 чол.

На 0,5 ставки – 11 чол.

На 0,25 ставки – 4 чол.

У професійній діяльності працівники керуються посадовими інструкціями.

Працюючи над постійним підвищенням кваліфікації, освоєнням нових професійних знань та здобуттям необхідних компетенцій, працівники бібліотеки брали участь у тренінгах, семінарах та курсах підвищення кваліфікації. За період 2023 року 4 бібліотекаря пройшли 10 денний курс навчання на базі Вінницького обласного навчально-методичного центру підвищення кваліфікації працівників культури, мистецтв та туризму.

Комплектування та облік фонду

Комплектування бібліотечного фонду КЗ «Липовецька публічна бібліотека» здійснювала з урахуванням вимог до потреб користувачів.

Загальний фонд бібліотек громади на 01.12.2023 р. становить 144 049 пр. видань. За звітний період бібліотечний фонд збільшився на 832 пр. на суму 76 891 грн.14 коп., а саме:

за бюджетні кошти – 378 прим. на 60000 грн.

дарунок користувачів – 80 прим. на суму 2759 грн. 80 коп.

взамін загублених користувачами – 8 прим. на суму 286 грн.

інші джерела – 366 прим. на суму 13 845 прим. 34 коп.

Закупівля книг відбувалась відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі», в рамках реалізації місцевої «Програми розвитку культури і мистецтва Липовецької територіальної громади на 2022-2025 роки».

Оформлено передплату періодичних видань на І півріччя 2023року 75 примірника (45 назв) на суму 10000 грн., на ІІ півріччя 2023 року 93 примірника (44 назви) на суму 10000 грн.

В умовах збройної агресії російської федерації проти України актуалізація бібліотечних фондів є необхідною, тому при вилученні видань з бібліотечних фондів увага була зосереджена на російськомовних виданнях, дотримуючись рекомендацій Міністерства культури та інформаційної політики.

З фондів бібліотек КЗ «Липовецька публічна бібліотека» вилучено 10629 на суму 16371 грн. 23коп.

Заходи по збереженню книжкового фонду

1. Складання щорічного плану-графіку переобліків книжкового фонду.

2. Списання зношеної, застарілої літератури.

3. Поповнення книжкового фонду від читачів взамін загублених.

4. Робота з боржниками.

5. Проведення акції «Подаруй бібліотеці книгу».

6. Ведення облікової документації згідно чинного законодавства.

Основні показники діяльності

Відділ обслуговування дорослих користувачів КЗ «Липовецька публічна бібліотека» обслуговує – 2277 користувачів, кількість книговидачі становить - 41039 примірників, відвідування становить – 10 273.

Відділ обслуговування дітей та організаторів дитячого читання обслуговує – 1801 користувачів, кількість книговидачі становить – 36002 примірників, відвідування бібліотеки становить -12600.

До сільських бібліотек Липовецької територіальної громади звернулося – 3913 користувача, кількість книговидачі становить – 66725 примірників бібліотечного фонду.

Всього бібліотеками надано бібліотечних послуг – 7991 користувачам.

Систематично проводилась робота з організації та ведення довідково-бібліографічного обслуговування та бібліографічного інформування користувачів.

Було видано – 542 довідки, в т.ч. краєзнавчих – 165, з них:

тематичних – 252;

адресно-бібліографічних – 105;

на уточнення – 115;

фактографічних – 70

Бібліотеки нашої громади брали участь у проведенні соціологічних досліджень, моніторингів:

тренінгах «Цифрова безпека»;

практичному онлайн-консультаріумі «Виклики сучасності і пошук формули успіху».

КЗ «Липовецька публічна бібліотека» долучилася до Всеукраїнських та обласних конкурсів а саме:

3 призових місця на обласному етапі Всеукраїнського дитячого літературного конкурсу «Творчі канікули»;

обласного конкурсу – буктрейлерів «Незламна, єдина – Україна моя»;

участь у проведені медійної кампанії «Культурний фронт заради Перемоги»;

участь в обласному оnline-конкурсі краєзнавчих відеороликів «Яскраві

пазли Вінницького краю»;

участь у проведенні інтерв’ювання для проєкту «Голоси живої історії».

КЗ «Липовецька публічна бібліотека» спрямувала свою діяльність на задоволення конкретних інформаційних потреб різних соціальних верств населення. А також проводили вивчення, обговорення, втілення в практику інновацій за такими напрямками: організація роботи з читачами, впровадження маркетингу, перетворення бібліотеки в справжній довідково-інформаційний центр – центр духовної культури, дозвілля, спілкування. Бібліотекарі організовували бібліотечне обслуговування та задовольняли запити різновікових груп користувачів. У часи війни книга-саме той об’єкт людського пізнання, за допомогою якого відвертається увага від негативних думок, страхів, хвилювань. Книга підтримує патріотичний дух, вона є одним із різновидів арт-терапії.

Основні послуги бібліотек:

видача книг та інших носіїв інформації;

надання консультативних послуг користувачам;

надання інформаційних послуг;

проведення масових заходів;

надання доступу до мережі Інтернет.

Важливою складовою обслуговування користувачів КЗ «Липовецька публічна бібліотека» є організація та проведення різноманітних соціокультурних заходів, для задоволення і розвитку інформаційних потреб і запитів, зростання кола пізнавальних інтересів користувачів, проведення дозвілля. Бібліотеками громади організовано дозвіллеві заходи та презентовано тематичні книжкові виставки, виставки-інсталяції, слайд-презентації. патріотичні читання, тематичні перегляди літератури, літературно-історичні експозиції тощо:

Заходи національно-патріотичного спрямування:

До Дня Соборності України – «Вона – наш вітер, наша мрія Соборна, вільна Україна», «Ти одна неподільна, Україна, моя вільна!».

До вшанування пам'яті жертв Голокосту – «Голокост скорботна рана на святій землі», відеоспомин «Голокост: сторінки пам’яті живої».

До Дня пам’яті Героїв Крут: слайд – бесіда під назвою «Крути – легендарна сторінка в історії України», патріотична викладка «Герої Крут – для нащадків взірець».

До Дня єднання України Саме об’єднавшись, ми засвідчуємо перед усім світом про неподільність української землі, незламність духу, непохитність українського народу. Презентовано книжково-ілюстративну виставку «Вже ніхто не знищить Україну – в тобі, в мені, у кожному із нас».

До Дня пам’яті Героїв Небесної Сотні: проведено патріотичну годину «Слава усім, хто свободу відстояв», героїчний екскурс «Сила незламного духу».

24 лютого 2022 року розпочалося повномасштабне вторгнення росії на територію України. Бібліотеками підготовлено патріотичну відеосторінку «Україна – країна нескорених».

До Дня українського добровольця – 14 березня в Україні відзначається День українського добровольця – свято людей, які за покликом власного серця стали на захист рідної Батьківщини та боронять її від загарбників. Проведено історичну бесіду «Українські добровольці – гордість нації».

До Міжнародного дня визволення в’язнів фашистських концтаборів, який встановлено з ініціативи Організації Об’єднаних Націй в пам’ять про повстання в’язнів концтабору Бухенвальд, яке відбулося саме 11 квітня 1945 року. організовано виставку – реквієм під назвою «Пам’ять в минуле в ім’я майбутнього».

До дня пам’яті та примирення Проведено історичну бесіду «Пам’ять єднає покоління» представлені виставки – вшанування під назвою «Війна відгриміла, а пам’ять жива».

До Дня Європи в Україні -інформаційний дайджест «Все про Європу: читай, слухай, дізнавайся».

До Дня пам`яті жертв геноциду кримськотатарського народу та до Дня початку анексії Криму слайд – бесіда під назвою «18 травня – День скорботи і пам’яті жертв депортації кримськотатарського народу».

До Дня Конституції підготовлено перегляди літератури «Конституція символ державної величі», ілюстративна виставка «Конституція України – фундамент правової держави».

До Дня української державності проведено коментований перегляд літератури «Державність вимріяна поколіннями», проведено інформаційно-просвітницький захід під назвою «Тисячолітній спадок державності».

Заходи народознавчого спрямування

До Міжнародного дня рідної мови -презентовані книжкові виставки під назвою «Найбільше і найдорожче добро кожного народу – це його мова».

До дня Великодня відбувся майстер-клас із писанкарства під назвою «Сяйво великодньої писанки», святкова пасхальна композицію «Великдень в хату до нас йде – надію й світло нам несе».

До Дня молоді проведено інформаційний дайджест «Молодь України: проблеми, досягнення і перспективи».

До Всесвітнього дня вишиванки працівники долучились до патріотичної акції «У рідному краї цвітуть вишиванки».

До Міжнародного дня рідної мови та Дня слов’янської писемності та культури проведення Дня інформації під назвою «Рідна мова – коріння нації».

До відзначення ювілейних дат письменників, поетів організовувались відео-презентації, виставки-портрети, виставки-вшанування, виставки-ювілеї, виставки-персоналії зокрема:

до 50-річчя від дня народження М.Павленко;

до 55-річчя від дня народження І.Андрусяка;

до 65-річчя від дня народження Г.Пагутяк;

до 80 - річчя від дня народження О.Шеренгового;

до 85-річчя від дня народження В.Стуса;

до 85-річчя від дня народження М. Скорика;

до 85-річчя від дня народження пісняра М.Прощерука;

до 90-річчя від дня народження В.Близнеця;

до 100-річчя від дня народження В.Земляка;

до 100-річчя від дня народження Г.Бойка;

до 100 - річчя від дня народження М. Олійника;

до 105-річчя від дня народження В.Сухомлинського;

до 120 років від дня народження Наталі Забіли;

до 150 - річчя від дня народження гетьмана України П. Скоропадського;

до 160-річчя від дня народження О.Кобилянської;

до 170-річчя від дня народження В.Короленка;

до 185-річчя від дня народження І.Нечуя-Левицького;

до 209-ї річниці від дня народження Т. Шевченка.

Бібліотекарі повністю задовольняють запити користувачів в повному обсязі, надаючи безкоштовний доступ до мережі Інтернет. Комп’ютерні технології широко застосовуються під час масових заходів, реклами бібліотеки в соціальних мережах, для участі в онлайн семінарах, форумах, використовуючи для цього можливості платформи Zoom, Google Meet та інші.

Головним інформаційним ресурсом КЗ» Липовецька публічна бібліотека» є блог – він насичений інформацією, яка постійно додається. Бібліотека є активним користувачем соціальних мереж: Facebook, ютуб. Своїм підписувачам, віртуальним користувачам бібліотека пропонує різнопланову інформацію, завжди цікаву та корисну.

При відділі обслуговування дітей та організаторів дитячого читання функціонують два гуртки: літературознавчий гурток «Криниця» для учнів 7-9 класів та гурток природничого спрямування «Лапи і хвости» для учнів 3-4 класів. Програми гуртків цікаві та насичені. Основним напрямком гуртків є активізація читацької та творчої активності підростаючого покоління та пропаганда дитячої творчості через книгу. Згідно плану роботи було проведено 8 засідань.

При відділі обслуговування дорослих користувачів діє жіночий клуб «Горлиця», який об’єднує навколо себе творчих, талановитих, соціально-активних жінок різного віку. Головною метою клубу є популяризація книги та бібліотеки, вивчення історії, звичаїв і традицій рідного краю, розвиток літературознавчих та літературно-поетичних, естетичних знань та смаків, змістовного і цікавого дозвілля. відбулося 11 засідань за період 2023 року.

При юнацькій кафедрі діє молодіжний екологічний клуб «Зелена хвиля». Діяльність клубу спрямована на сприяння збереженню життєдіяльності природного середовища, формування нового екологічного мислення. Свідомого ставлення молоді до природи та розуміння особистої відповідальності за стан довкілля. Проведено 6 засідань.

Краєзнавча діяльність є одним з основних напрямів роботи по відродженню національної духовної культури, відновленню історичної пам’яті народу. Для широкого розкриття краєзнавчого фонду важливе значення має аналітичний опис періодичних видань місцевого значення. Зведений краєзнавчий каталог та краєзнавча картотека поповнюються новими матеріалами. Систематично поповнюються тематичні теки, де зберігаються вирізки матеріалів з місцевої періодики. Видано календар «Знаменні і пам’ятні дати рідного краю на 2024 рік».

В бібліотеці облаштований куточок пам’яті нашим захисникам землякам, які віддали своє життя за рідну землю під назвою «Вони були з тих, про кого говорять найкращі Сини України».

Наші цілі відкриті. Діяльність активна. Ми прагнемо інновацій, що ґрунтуються на постійній повазі до користувачів. Наша репутація базується на професіоналізмі наших працівників, які забезпечують якість, повноту та оперативність інформаційного обслуговування користувачів бібліотек.

Підсумовуючи вищевикладене, можемо констатувати що бібліотека відіграє важливу роль у промоції читання серед населення нашої громади. У доволі непростих умовах сьогодення бібліотека бере на себе соціальну відповідальність, пропонуючи актуальні інформаційні послуги та матеріали, що сприяють підтримці інтересу до читання в будь-якому віці, відкриває можливості для навчання впродовж життя, підвищення рівня грамотності, розвитку критичного мислення, креативності тощо.

З перших днів російсько-української війни працівники бібліотек, допомагають збройним силам України наближати перемогу. Поза робочий час займалися плетінням маскувальних кікімор, збором продуктів харчування, долучались до виготовлення окопних свічок, постійно фінансово долучаються до благодійних акції на потреби для наших захисників.

Отже, наша бібліотека і в умовах воєнного стану залишається відкритою для співпраці та допомоги, та доводить свою життєздатність як важливий соціальний інститут.

Фото без описуФото без описуФото без описуФото без описуФото без описуФото без описуФото без описуФото без описуФото без описуФото без описуФото без описуФото без описуФото без описуФото без описуФото без описуФото без описуФото без описуФото без описуФото без описуФото без описуФото без описуФото без описуФото без описуФото без описуФото без описуФото без описуФото без описуФото без описуФото без описуФото без описуФото без описуФото без опису


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь