Пошук

Звіт про діяльність комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Липовецької міської ради Вінницького району Вінницької області у 2022-2023 роках

Дата: 30.06.2023 16:04
Кількість переглядів: 51

Фото без опису

Комунальна установа «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» (далі – установа та/або центр) здійснює свою діяльність на підставі Статуту (затверджено у новій редакції відповідно до рішення 7 сесії 8 скликання Липовецької міської ради від 29 січня 2021 року № 144) у відповідності до законів України «Про освіту» (ст. 18, ст. 75), «Про повну загальну середню освіту» (ст. 52 та п. 5 Прикінцевих та перехідних положень) та типового Положення (Постанова Кабінету Міністрів України від 29 липня 2020 року № 672).

Установа як юридична особа забезпечує організаційну роботу й документування власної діяльності відповідно до вимог чинного законодавства.

Штатна чисельність працівників складає 4 шт. одиниці. Фінансування установи здійснюється з місцевого бюджету. Фінансово-господарська діяльність центру відповідає вимогам нормативно-правових актів. Бюджетні кошти використовуються згідно із затвердженим в установленому порядку кошторисом без порушень, про що свідчать результати перевірки фінансовим управлінням міської ради (довідка від 28 лютого 2023 року № 20-31/44). Нецільове використання коштів відсутнє. Кредиторської заборгованості немає.

Загальна площа, яку займає установа в приміщенні адміністративної будівлі Липовецької міської ради, становить 41,6 м.кв., вчасно виконуються зобов’язання відповідно до укладеного Договору про відшкодування витрат за спожиті енергоносії та комунальні послуги. У 2023 році власними силами працівників проведено поточний ремонт двох кабінетів, які потребували санації від гризунів та заміни, зокрема, підлоги.

Центр - неприбуткова установа, яка надає освітні послуги педагогічним працівникам закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти територіальної громади, сприяє їх професійному розвитку, психологічній підтримці та проводить консультування відповідно до завдань, визначених законодавством у галузі освіти, Статутом та Стратегією розвитку на 2020- 2024 роки.

Освітня діяльність установи здійснюється відповідно до завдань в галузі освіти і науки, зокрема, Концепції «Нова українська школа», освітніх і професійних стандартів, інших документів і спрямовується на консультативно-методичний супровід педагогічної спільноти територіальної громади задля підвищення рівня професійної майстерності педагогічних працівників закладів освіти, впровадження у практику роботи інноваційних видів, форм і моделей безперервного професійного розвитку.

Відповідно до визначеної мети фахівцями центру протягом 2022-2023 навчального року забезпечувалося, зокрема:

надання консультативної підтримки педагогічним працівникам з питань планування та визначення траєкторії їхнього професійного розвитку;

надання консультацій щодо розроблення документів закладу освіти, а також особливостей організації освітнього процесу у закладах освіти за різними формами здобуття освіти, у тому числі з використанням технологій дистанційного навчання;

професійна підтримка педагогічних працівників з питань впровадження компетентнісного, особистісно орієнтованого, діяльнісного, інклюзивного підходів до навчання здобувачів освіти, експериментальної та інноваційної діяльності, нових освітніх технологій;

координація діяльності професійних спільнот педагогічних працівників (методичних заходів, творчих груп тощо); узагальнення та поширення інформації з питань професійного розвитку педагогів; формування баз даних програм підвищення кваліфікації, інших джерел інформації (вебресурсів), необхідних для професійного розвитку педагогічних працівників; надання психологічної підтримки педагогічним працівникам та інше.

Роботу центру на 2022-2023 навчальний рік сплановано з урахуванням аналізу за попередній звітний період (вересень 2021 - серпень 2022), пріоритетних завдань в освітній галузі в умовах воєнного стану, а також з урахуванням запитів та пропозицій педагогів громади.

З цією метою попередньо проведена діагностика серед педагогічних працівників, яка забезпечила об’єктивну інформацію про потреби в підвищенні фахового і професійного рівня, визначення професійних утруднень та шляхів їх подолання. Важливим напрямом роботи установи визначено, зокрема, супровід роботи учителя щодо упровадження нового Державного стандарту базової середньої освіти. Робота педагога у 5-х класах за програмою «Нова українська школа» стала невід’ємним путівником заходів, що проводилися з метою професійного зростання кожного керівника, вчителя, психолога закладів загальної середньої освіти.

У 2022 році нами розпочато проєкт «Професійний розвиток педагога як основа для упровадження нових Державних стандартів освіти», який презентували під час проведення секційного засідання за участю представників адміністрації закладів освіти (серпень 2022). Протягом року в рамках проєкту працівниками центру:

проводено консультування щодо шляхів удосконалення освітніх програм закладу освіти з урахуванням освітніх змін та вибраних модельних програм;

створено методичний кейс для керівників та педагогів закладів освіти щодо напрямів реалізації Державного стандарту у 5-х класах (вересень 2022);

підготовлено методичні постери для проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з батьками щодо навчання учнів 5-х класів за програмою НУШ (серпень-жовтень 2022). Проведено методичну майстерню з класними керівниками, де розглядалися цікаві форми партнерської взаємодії батьки-учні-учителі;

створено відео продукти з питань адаптації учнів 5-х класів, проєктної діяльності та оцінювання навчальних досягнень (YouTube канал комунальної установи «ЦПРПП»);

розроблено рекомендації щодо записів у класних журналах та здійснювався консультативний супровід роботи зі шкільною документацією вчителями усіх освітніх галузей;

проведено в офлайн режимі цикл воркшопів для фахових об’єднань педагогів з питань застосування видів оцінювання навчальної діяльності школярів (протягом року);

створено путівник для класних керівників, практичних психологів закладів освіти щодо роботи у 5-х класах;

вивчено запити та здійснено замовлення у КЗВО «Вінницька академія безперервної освіти» курсів для підвищення кваліфікації відповідно до програми «Нова українська школа» учителів 5-х класів, які з різних причин не проходили навчання у 2021 році; сформовано базу даних та рекомендовано для професійного розвитку використання онлайн-платформ «Всеосвіта», відкритих онлайн-курсів PROMETHEUS, видавництва «Генеза», СУТО, MCFR - цифрового видавництва тощо.

Упровадження стандартів «Нової української школи» в базовій середній освіті розпочалось в закладах освіти громади з численних питань, які потребували нових знань, практичного вирішення і нестандартних підходів до організації навчання. Є перші напрацювання, але й залишається багато питань, які все ще потребують вирішення. Тож проєктна робота колективу центру спільно з адміністраціями шкіл - це початковий етап для усвідомлення нових освітніх викликів та необхідності професійного зростання кожного педагога.

Невід’ємною частиною участі фахівців центру в упровадженні у закладах освіти нових Державних стандартів освіти було виконання заходів щодо формування замовлень навчальної літератури для 1-х, 6-х класів «Нової української школи», а також 10-х класів (січень-травень 2023). Розроблено порадник для адміністрації та учителів шкіл щодо вибору підручників; забезпечувався консультативний супровід уведення замовлень в електронну освітню систему «Курс-школа» та виконано всі передбачені заходи щодо узагальнення результатів вибору підручників в інформаційній освітній системі. За підсумками роботи проведено консультування для адміністрації закладів освіти щодо оформлення та затвердження педагогічними радами закладів освіти результатів вибору навчальної літератури.

Протягом року під час проведення методичних заходів (інформація та фотоматеріали доступні на офіційному сайті міської ради, у фейсбук) активно обговорювалися практики використання обраних у закладах освіти модельних програм різних авторів та відповідних підручників (на жаль, у цьому навчальному році – лише їх електронні версії). Фахівці центру долучали до обговорення цих питань досвідчених учителів Липовецьких ліцеїв № 1 та № 2, Росошанського ліцею та інших шкіл, адже власне бачення і досвід допомагають колегам удосконалювати професійну майстерність та напрацьовувати нові практики викладання.

Значна увага в установі приділяється підвищенню професійного рівня фахівців, які є активними учасниками різнопланових заходів Всеукраїнського та регіонального рівнів. Заплановано та у визначені терміни протягом 2023 року усі працівники центру проходять навчання відповідно до програми підвищення кваліфікації фахівців Центрів професійного розвитку педагогічних працівників при КЗВО «ВАБО» та ДУ «УІРО». З метою удосконалення власної професійної майстерності також долучаємося до участі в тематичних науково-практичних конференціях, тренінгах, семінарах та вебінарах, обираючи теми, які стають невід’ємною складовою нашої подальшої діяльності.

Отримані ресурсні знання стають важливою складовою для подальшого планування роботи установи з урахуванням запитів педагогів на місцевому рівні. До того ж для отримання кваліфікованої допомоги у питаннях, які потребують вирішення, установа звертається із заявками до фахівців всеукраїнського та регіонального рівнів. Так, протягом року надіслано запити:

до Державної установи «УІРО» - щодо методик планування й визначення траєкторії професійного розвитку педагога, консультативного супроводу в підготовці вчителя до атестації. Отримана вичерпна інформація дозволила фахівцям центру відповідно до існуючих методик запропонувати рекомендації щодо створення дієвого портфоліо, що не формалізує, а допомагає досягати й удосконалювати педагогічну майстерність протягом усього міжатестаційного періоду, а також надано інструментарій щодо оцінювання професійної діяльності. Вони були апробовані під час проведення професійних студій, на який продемонстровано педагогічну майстерність учителів різних фахів (січень-березень 2023);

до КВНЗ «ВАБО» - підвищення якості надання освітніх послуг педагогічними працівниками закладів дошкільної освіти. Як результат, у березні 2023 року проведено спільний інтерактивний подіум «Актуальні питання дошкілля», надано конкретні рекомендації щодо удосконалення освітнього процесу в закладах. І ця тема знаходить продовження під час проведення заходів центром, на яких обговорюються практики роботи ЗДО у нашій громаді. Таке партнерство і обмін позитивним досвідом спрямовані на урізноманітнення підходів до навчання педагога протягом життя.

Також зверталися у КЗВО «Вінницька академія безперервної освіти» з проханням підготовки супервізорів /наставників/ за програмою НУШ з числа педагогічних працівників громади. Відрадно, що двоє із запропонованих кандидатур пройшли фаховий відбір (заступники директорів Липовецького ліцею № 2 Тарахта І.А. та Росошанського ліцею Климчук Л. В.) та взяли участь у навчанні (травень 2023). Ці заходи дають довгострокові можливості і для самовдосконалення, і підвищення якості професійної підтримки педагогів завдяки розвитку й удосконаленню моделі наставництва.

Організація та проведення консультування педагогічних працівників є основною функцією центру. Протягом 2022-2023 навчального року працівники планували, вивчали потребу, проводили відповідну роботу, зокрема, найбільш застосовуваними стали індивідуальні, групові консультації, консультації за запитом адміністрації закладів освіти з наступних питань:

організація діяльності адміністрації щодо інтеграції дошкільних підрозділів в освітній простір закладу загальної середньої освіти; створення внутрішньої системи забезпечення якості освіти у дошкільному закладі;

оцінювання учнів початкової школи (14 звернень);

формувальне оцінювання учнів 5-х класів (67 запитів);

організація спостереження за сформованістю характеристик навчальної діяльності п’ятитикласників (63 звернення);

оформлення результатів навчальної діяльності учнів 5-х класів у І та ІІ семестрах (48 звернень);

заповнення свідоцтва досягнень школярів (23 звернення);

документування діяльності закладів освіти (шкільне діловодство, освітні програми, планування роботи, навчальні плани, ведення класних журналів та інше – постійно);

ведення шкільної документації педагогом (32 запити);

вибір модельних програм для 5-х кл. (понад 30 звернень);

підвищення кваліфікації педагогічних працівників (понад 70 звернень);

щодо використання різних форм дистанційного навчання для підвищення фахового рівня та самоосвіти (понад 20 консультацій);

особливості організації соціально-психологічного супроводу учасників освітнього процесу в умовах воєнного стану (27 заявок);

розробка документації щодо профілактики булінгу, діагностичні методики виявлення ознак булінгу (педагогічні працівники, працівники психологічної служби) та ін.

Зверталися педагоги і з питаннями щодо організації інклюзивного навчання, розроблення індивідуальної траєкторії розвитку вчителя, поширення інформації щодо впровадження інновацій, підвищення інформаційно-комунікативної компетентності. Як прояв довіри до фахівців центру стали запити індивідуального характеру– щодо психоемоційної підтримки, подолання проблеми професійного вигорання, взаємодії з дітьми, які мають поведінкові прояви підвищеного рівня тривожності, агресії чи демонстративної поведінки тощо. З початком повномасштабного вторгнення росії в України таких побільшало. До них додалося і найактуальніше тепер питання – як допомогти дитині та родині пережити втрату. І йдеться не лише про втрату близької людини, а й втрату звичного способу життя. Тож кожен захід, що проводився протягом року з педагогами, обов’язково вклював професійну психологічну складову у формі тренінгів, майстер-класів, довірливої бесіди тощо.

Палітра питань для консультування постійно змінюється, тож підготовка, пошук відповідей потребують якісної підготовки та постійного самовдосконалення кожним працівником центру. Крім того, перш ніж запропонувати той чи інший варіант нашим вчителям, фахівці центру спочатку здійснюють апробацію, щоб бути впевненими в його ефективності. Це формує командну роботу, передбачає партнерську взаємодію з учительством, стимулює до удосконалення професійних навиків.

Створення умов для комунікації та обміну досвідом між педагогами – це ще одне важливе завдання центру. Для налагодження належної комунікації діють професійні спільноти педагогів відповідно до напрямів діяльності. З метою вивчення потреб та запитів працівники установи використовують різні анкетування-опитувальники за допомогою Google-форм, які забезпечують об’єктивну інформацію про потреби в підвищенні фахового і професійного рівня. Звертаються до центру також через електронну пошту, і через популярні соцмережі та месенджери. Усі побажання та пропозиції лягають в основу оперативного тижневого та місячного планування.

Позитивним стало те, що цьогоріч переважна більшість методичних заходів проходила в офлайн режимі на базі опорних шкіл. До того ж ми не нав’язували освітянам ті чи інші форми роботи, а лише пропонували: у наших листах-повідомленнях про їх проведення, надісланих у заклади освіти, немає фрази «забезпечити участь педагогів», а маємо «запрошуємо педагогічних працівників». І учасники ставали не пасивними слухачами, а безпосередніми активаторами заходів, і в результаті пропонували тематику для наступних заходів. Це позитивно вплинуло на якість таких зустрічей, адже «живе» спілкування колег спонукає до саморефлексії, пошуку можливостей та удосконалення професійних компетентностей у порівнянні з обмеженнями за два попередні роки роботи, які припали на пандемію Covid-19 та роботу за дистанційною формою навчання після оголошення воєнного стану.

Підвищення фахового рівня педагогічних працівників у міжкурсовий період здійснювалося також шляхом популяризації у професійних спільнотах

та забезпечення участі педагогів у науково-методичних заходах різних рівнів – всеукраїнських, міжрегіональних, обласних тренінгах, конференціях, семінарах, круглих столах, виставках, форумах із цифрової грамотності, медіаграмотності, дистанційного навчання, інклюзивної освіти, сучасних технологій в освіті тощо. Педагогічні працівники закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти стали слухачами вебінарів з актуальних питань методики навчання шкільних предметів, упровадження інноваційних технологій, у тому числі STEM-освіти, особливостей роботи в умовах «Нової української школи», управлінської діяльності, організованих видавництвом «Ранок», видавничою групою «Основа», на платформах всеукраїнського інтернет-марафону «Початкова школа», освітнього проекту «На урок» тощо.

Працівниками центру протягом року систематично здійснювалася інформаційно-просвітницька діяльність:

забезпечено підготовку інформаційних матеріалів, методичних рекомендацій, предметних кейсів, методичних порадників, експрес-бюлетенів нормативної та фахової інформації для педагогічних працівників закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти з актуальних питань організації освітнього процесу;

здійснено аналіз та узагальнення інформації щодо професійного розвитку

вчителів (анонси педагогічних конференцій, семінарів, тренінгів та конкурсів, дані про програми, підручники, посібники, кращий педагогічний досвід, проєктні пропозиції, експериментальні дослідження тощо) та оприлюднення матеріалів на веб-сайтах міської ради, відділу освіти та центру, створення та поповнення дайджесту інновацій, методичної літератури з питань розвитку галузі освіти.

З метою удосконалення надання освітніх послуг продовжуємо наповнення відео продуктами YouTube каналу «Центр професійного розвитку педагогічних працівник Липовецької міської ради».

Важливим чинником розвитку партнерської взаємодії стала підтримка працівниками центру і популяризація інформації про професійну майстерність педагогів. Адже вчитель не лише напрацьовує власний досвід, а й дбає про його популяризацію у вчительській спільноті, що є умовою отримання більш вищої кваліфікації. Іноді досить складно описати, поширити і дати колегам можливість застосувати те цінне, що напрацьовувалося ним роками. Тож традиційними для нашої установи стали заходи щодо консультативного супровоу роботи педагогів, які претендують на присвоєння педагогічних звань під час проведення атестації. Протягом 2022-2023 навчального року нашими фахівцями:

надано рекомендації щодо укладання методичних посібників з досвіду роботи вчителя історії Липовецького ліцею №2 Ненюковій О.А., практичного психолога Липовецького ліцею № 1 ім. В.Липківського Потьомовій С.П.;

здійснено допомогу у формуванні та аналізі змісту посібника претендента на присвоєння звання «вчитель-методист» (грудень-січень 2023);

організована робота щодо апробації досвіду роботи експертами – колегами із Липовецьких ЗЗСО №2 та №3, Росошанського ЗЗСО (протягом року);

фахівці установи взяли безпосередню участь у формуванні рецензії, висновків та представлення посібників (січень-лютий 2023);

підготовлено супровідні документи та подано матеріали для розгляду науково-методичною радою КВНЗ «ВАБО» (лютий 2023);

наступним кроком стало проведення професійних студій педагогів та проведення майстер-класів, вернісажів, які популяризували досвід учителів серед колег ЗЗСО (січень-березень 2023). Модераторами цих заходів були працівники центру.

Спільна робота адміністрацій закладів освіти, педагогів та працівників центру дала результат: досвіди схвалено науково-методичною радою КВНЗ «ВАБО» та рекомендовано для використання, педагогам заслужено присвоєно педагогічні звання «вчитель-методист», «практичний психолог-методист», «старший вчитель». І буде ще безліч можливостей, щоб представлені досвіди стали ресурсом для розвитку вчительської професійності.

Важливим напрямом роботи установи є психологічний супровід учасників освітнього процесу. Протягом 2022-2023 навчального року психологом центру здійснювалося консультування педагогічних працівників з питань психологічної підтримки та інформаційно-консультативний супровід роботи практичних психологів та соціальних педагогів закладів освіти територальної громади.

Для удосконалення професійного рівня функціонування психологічної служби підготовлено інструктивно-методичні листи щодо організації діяльності працівників психологічної служби закладів загальної середньої та дошкільної освіти (серпень 2022).

У вересні 2022 року спільно із фахівцями психологічної служби (далі – служба) закладів освіти проведено методичний актив «Пріоритетні напрями роботи працівників психологічної служби», на якому, зокрема, було презентовано актуальний інструментарій (програми, посібники) щодо здійснення просвітницької та профілактичної роботи з профілактики негативних явищ в учнівському середовищі (протидія торгівлі людьми).

Для забезпечення якісного професійного супроводу діяльності практичних психологів та соціальних педагогів психологом центру проведено засідання професійних спільнот практиних психологів та соціальни педагогів «Впровадження технологій командотворення в освітньому процесі», «Системний алгоритм створення єдиної статистичної звітності на платформі АІC «Я-психолог».

З метою покращення методичного забезпечення діяльності служби продовжена активна робота щодо опрацювання та запровадження в роботі фахівців:

методичних рекомендацій «Застосування діагностичних мінімумів у діяльності працівників психологічної служби» Українського науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи НАПН України;

методичних рекомендацій щодо використання орієнтовних циклограм у діяльності працівників психологічної служби різних типів закладів освіти;

профілактичних програм практичних психологів та соціальних педагогів – переможців Всеукраїнського конкурсу авторських програм «Нові технології у новій школі»;

методичних рекомендацій щодо запобігання та протидії насильству;

освітніх програм та методичних рекомендацій про застосування діагностичних методик щодо виявлення та протидії домашньому насильству відносно дітей;

професійного інструментарію фахівців психологічної служби;

інформаційно-просвітницькі матеріали, які були надані Вінницькою обласною правозахисною організацією «Джерело надії».

Цьогоріч діяльність фахівців центру, практичних психологів, соціальних педагогів спрямовувалася на сприяння у створенні безпечного освітнього середовища у закладах освіти. Зокрема, у цьому напрямі власними позитивними напрацюваннями та досвідом мали змогу обмінятися з колегами представники п’яти закладів освіти громади, які упроваджують освітні програми «Вирішення конфліктів мирним шляхом. Базові навички медіації».

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 20 вересня 2022 № 845 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу авторських програм практичних психологів і соціальних педагогів «Нові технології у новій школі» у номінації «Профілактичні програми» та наказу Департаменту гуманітарної політики Вінницької ОДА від 31 жовтня 2022 року № 238-аг центром проведено ІІ територіальний етап Всеукраїнського конкурсу. Метою конкурсу авторських профілактичних програм стали актуальні проблеми, які виникають у сучасному освітньому просторі, та виклики, пов’язані з повномасштабною війною рф в Україні, зокрема, формування стійкості до переживання психотравмуючих подій, навичок саморегуляції та самоконтролю, профілактика небезпечної поведінки підлітків, запобігання та подолання конфліктів у підлітковому віці, профілактика емоційних порушень. Участь у наступному ІІІ обласному етапі конкурсу взяла Потьомова Світлана Петрівна, практичний психолог Липовецького ліцею № 1 ім. В.Липківського. Її робота на тему «Впровадження технологій командотворення в освітньому процесі» була високо оцінена обласним журі та посіла ІІІ місце. Неодноразово психолог проводила активні форми роботи під час методичних заходів з колегами різних фахів, де демонструвала позитивні сторони своєї праці й отримувала схвальні відгуки.

Важливим постає питання підвищення професійної компетентності практичних психологів та соціальних педагогів у напрямі оволодіння сучасними технологіями психологічної допомоги. Протягом навчального року працівники психологічної служби активно брали участь в онлайн-семінарах, тренінгах, вебінарах, запропонованих Інститутом модернізації змісту освіти, Uniсef Україна, Ла Страда Україна, Освітнім центром Верховної Ради України.

Фахівці психологічної служби систематично беруть участь у навчальних вебінарах з питань надання першої психологічної допомоги, психологічної допомоги дітям, які пережили психотравмуючі події, роботи з дітьми, сім’ями, які були переміщені у період воєнних дій. Необхідність застосування таких знань диктує час, тож практичне їх використання вкрай важливе.

З метою узагальнення аналітично-статистичних матеріалів діяльності фахівців психологічної служби за начальний рік у травні 2023 року здійснювалася робота у онлайн форматі через єдину електронну систему звітності (ЄЕСЗ) АІС «Я-психолог».

У сучасних умовах, пов’язаних із війною, істотно зросла роль психологічної служби у системі освіти. Тож в нових реаліях робота психолога центру з колегами безпосередньо спрямована на заходи з психологічної просвіти, забезпечення своєчасного і систематичного вивчення психофізичного розвитку здобувачів освіти, мотивів їхньої поведінки і діяльності; сприяння створенню умов для виконання освітніх і виховних завдань закладів освіти, соціального та інтелектуального розвитку здобувачів освіти, охорони психічного здоров’я, надання психологічної та соціально-педагогічної підтримки всім учасникам освітнього процесу.

З цією метою у квітні-травні 2023 року за ініціативи працівників центру започатковано формування мистецьких тематичних виставкок. Учасники освітнього процесу усіх закладів освіти відгукнулися на пропозицію та мали змогу представити творчі роботи, які об’єднувалися темами «Разом до Перемоги» (квітень 2023) та «Вишивані квіти України» (травень 2023). У кожній з них - неперевершеність творчого смаку, українська самобутність, воля до Перемоги, уміння помічати прекрасне у, здавалось би, буденних речах. І, що найважливіше у цьому задумі, - нам вдалося показати дитячу та вчительську здатність до відновлення психологічного здоров’я засобами народного мистецтва та бажання надихати на позитивні емоції і себе, і близьких, і просто знайомих або й незнайомих людей. Відвідувачі виставок висловлювали вдячність за реалізацію такої ініціативи та ділилися ідеями для наступних подібних заходів.

Крім статутних завдань працівники установи виконують делеговані відділом освіти доручення, які залишаються значною складовою частиною роботи. Зокрема:

забезпечено узагальнення заявок, сформовано замовлення, здійснюються організаційні заходи й супровід щорічного підвищення кваліфікації керівників та педагогічних працівників ЗДО, ЗЗСО, ЗПО, комунальних освітніх установ. Опрацьовано понад 300 заявок, сформовано плани-графіки та відповідно замовлено фахові, тематичні, авторські курси на 2023 рік. Впродовж усього року забезпечується інформаційно-консультативний супровід навчання різних категорій працівників відповідно до їхніх професійних потреб, щотижня коригуються зміни та уточнення;

виконано заходи щодо конкурсного вибору підручників та їх розподіл між закладами освіти. Протягом лютого-травня 2023 року проведено роботу щодо вибору та замовлення підручників для 1-х, 6-х, 10-х класів в електронній освітній системі «Курс-школа», здійснено остаточне замовлення та накладання електронного ключа на узагальнені результати вибору підручників в інформаційній освітній системі;

забезпечено інформаційний супровід проведення щорічної інвентаризації бібліотечних фондів підручників у закладах загальної середньої освіти, узагальнення результатів та підготовку звіту;

здійснено інформативно-аналітичну роботу, підготовку звітів, інформацій відповідно до запитів відділу освіти, суб’єктів підвищення кваліфікації педагогів, інших установ та організацій. Протягом 2022-2023 навчального року було опрацьовано 846 надісланих для відповідного реагування листів, наказів; підготовлено 315 вихідних документів, проєктів наказів, звітів, інформацій тощо;

організовано роботу з творчо обдарованими учнями та вихованцями. Протягом року в офлайн та онлайн форматі проведено територіальні етапи різноманітних змагань, сформовано заявки, здійснено супровід участі переможців у наступних етапах Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів (жовтень 2022 - лютий 2023); Міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської та студентської молоді ім. Тараса Шевченка (листопад 2022 – січень 2023) та ін.; Міжнародному конкурсі з української мови ім. Петра Яцика (листопад 2022 – лютий 2023) та ін.;

здійснено значну організаційну роботу щодо проведення територіального етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») за участю школярів усіх закладів загальної середньої освіти на базі Росошанського ліцею у травні 2023 року, залучено спонсорів для нагородження переможців та відзначення усіх команд закдалів освіти; створено умови для підготовки та участі команд-переможниць в обласних змаганнях;

розпочато інформаційно-консультативну кампанію щодо створення довготривалого загальнодержавного проєкту «Місце шани та вдячності», що присвячений Захисникам і Захисницям України, які брали або беруть участь у російсько-українській війні;

здійснено заходи щодо участі школярів у фестивалі-огляді «Проліски надії - 2023» та «Зіркова мрія - 2023», патріотичному форумі «Ми українці!», конкурсі «Юні фотоаматори» та «Медіа», народознавчому конкурсі «Любіть Україну вишневу свою», циклі виставок-конкурсів «Люби і знай свій рідний край», «Змагань з початкового технічного моделювання», «Український сувенір» та «Новорічна композиція», «Наш пошук і творчість – тобі, Україно!» (науково – технічної творчості), «Народна іграшка» (протягом авчального року);

З метою координації дій із закладами освіти установою проведено онлайн та офлайн інструктивно-консультативні наради з працівниками, відповідальними за роботу з обдарованою молоддю, щодо організації та проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2022-2023 навчальному році; І та ІІ етапів Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика, Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Т.Шевченка; учителів Захисту України та фізичної культури щодо проведення І (територіального) етапу військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») та інші. Результати роботи працівників центру з обдарованими учнями відображені в проєктах наказів, які надіслано у відділ освіти міської ради у встановлені терміни (протягом року). Крім того, підтримано ініціативу депутатського корпусу та здійснено ряд заходів для урочистого відзначення й нагородження переможців обласних та всеукраїнського рівнів олімпіад, інтелектуальних конкурсів, а також учителів, які їх підготували, у день проведення чергової сесії міської ради напередодні закінчення навчального року (травень 2023).

Звичайно, в діяльності установи виникають і певні труднощі, щоденною довірчою роботою намагаємося долати бар’єр у комунікаціях з педагогами. Особливо гостро це відчувається в період нововведень, як от перехід базової школи на нові освітні стандарти. І це стало одним із загальних викликів, який підкреслив, з однієї сторони, здатність більшості педагогів займатися саморозвитком та вдосконаленням власного професійного рівня: вони відкриті до інновацій, змін, готові до експериментів, використання нових методів та інструментів роботи. Однак для інших - все ще зручно підтримувати «традиційні» підходи до викладання, дехто вбачає зайвим долучатися до будь-яких активностей. Таких «консерваторів» дуже важко зацікавити та мотивувати до використання нових підходів.

Однак це не перешкода в нашій роботі, швидше – виклик. І ми готові пропонувати ще багато цікавих ідей та заходів, які спонукатимуть до професійної участі кожного педагога в загальнодержавному проєкті з упровадження засад «Нової української школи». Результат залежить від спільної діяльності педагогічного загалу громади, невід’ємною частиною якого є працівники центру. Аби бути й далі корисними і цікавими педагогам, ми маємо йти на крок попереду – навчатися і розвиватися. Це велика відповідальність, але вона передбачає позитивні зміни.

Колектив центру має конкретні завдання та бачення подальшої роботи, яку здійснює на основі партнерських засад та ефективної взаємодії з педагогічними працівниками, іншими учасниками освітнього процесу. У 2023-2024 навчальному році першочерговими залишаються заходи щодо інформаційно-консультативної підтримки впровадження НУШ в 5-6-их класах основної школи, надання допомоги вчителям для забезпечення якісної освіти її здобувачам, підвищення фахового та професійного рівня педагогічних працівників закладів освіти територіальної громади, координація роботи педагогічних спільнот, впровадження нових ефективних форм роботи з учителями, поповнення бази даних програм підвищення кваліфікації, узагальнення та поширення інформації щодо професійного розвитку педагогічних працівників, надання психологічної підтримки освітянам.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь