Пошук

Повідомлення про оприлюднення Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки

Дата: 19.05.2023 11:28
Кількість переглядів: 130

1. Повна назва документа державного планування: Генеральний план та план зонування території с. Попівка Липовецька міська рада Вінницького району Вінницької області.
2. Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування: ВІДДІЛ МІСТОБУДУВАННЯ, АРХІТЕКТУРИ ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ЛИПОВЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ.
3. Передбачувана процедура громадського обговорення:
а) дата початку та строки здійснення процедури - відповідно до п.5 ст. 10 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» громадське обговорення Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки генерального плану та плану зонування території с. Попівка розпочато з дня їх оприлюднення, а саме 19 травня 2023 року на сайті Липовецької міської ради (https://lyp.gov.ua/ ) та триватиме 15 днів.
б) способи участі громадськості - громадськість в межах строку громадського обговорення має право подати в письмовій формі (в тому числі в електронному вигляді) зауваження та пропозиції до заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки генерального плану та плану зонування території с. Попівка Вінницького району Вінницької області. Усі зауваження і пропозиції до заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки генерального плану та плану зонування території, одержані протягом встановленого строку, підлягають обов’язковому розгляду замовником. За результатами розгляду замовник враховує одержані зауваження або вмотивовано їх відхиляє.
в) Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, поштова та електронна адреси та строки подання зауважень і пропозицій - 22500 м. Липовець Вінницької області, вул. Героїв Майдану, буд. 4, тел./факс: (04358) 2-33-05, контактний email (сайту) e-mail: liparch@outlook.com
Зауваження та пропозиції до заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки генерального плану та плану зонування території надаються протягом 15 днів.
ВІДДІЛ МІСТОБУДУВАННЯ,
АРХІТЕКТУРИ ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО
ГОСПОДАРСТВА ЛИПОВЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ Тамара ГРИЦАЙ

 

ЗАЯВА

ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ

ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ

«Генеральний план та план зонування території с. Попівка Липовецької міської ради Вінницького району Вінницької області»

 

  1. Інформація про замовника

 

Замовником проєкту є ВІДДІЛ МІСТОБУДУВАННЯ, АРХІТЕКТУРИ ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ЛИПОВЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ.

Контактні дані замовника:

22500, Вінницька область, Вінницький район, м. Липовець, вул. Героїв Майдану, буд. 4 , e-mail: liparch@outlook.com телефон: (04358) 2-33-05.

         Виконавець – Центральна регіональна філія ДП «УкрДАГП»

 

2. Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування

 

Генеральний план та план зонування території с. Попівка Липовецької міської ради Вінницької області є основним видом містобудівної документації на місцевому рівні, призначеної для обґрунтування довгострокової стратегії планування, забудови та іншого використання території населеного пункту. Генеральний план та план зонування території визначає основні принципи і напрямки планувальної організації та функціонального призначення території, формування системи громадського обслуговування населення, організації інженерно-транспортної інфраструктури, інженерної підготовки і благоустрою, захисту території від небезпечних природних і техногенних процесів, охорони навколишнього природного середовища, охорони та збереження нерухомих об'єктів культурної спадщини та пам'яток археології, традиційного характеру середовища історичних населених пунктів.

Завданнями проєкту генерального плану та плану зонування території населеного пункту є:

- перспективна чисельність населення, об’єми та структура нового житлового будівництва;

 - визначення територій, що мають особливу екологічну, рекреаційно-оздоровчу інфраструктуру, наукову, естетичну, встановлення передбачених законодавством обмежень на їх планування, забудову та інше використання ;

- пріоритетні напрямки розвитку населеного пункту, їх перспективна планувальна структура та функціональне зонування;

- розроблення містобудівних заходів щодо охорони довкілля та раціонального використання природних ресурсів;

- території, що мають певні обмеження при їх використанні (природоохоронні, санітарно-гігієнічні, інженерно-будівельні та інші);

- загальний стан довкілля, фактори, що його формують, надаються містобудівні пропозиції щодо поліпшення санітарно-гігієнічного та екологічного стану;

- доцільність зміни межі населеного пункту;

- надаються пропозиції щодо вдосконалення транспортної та інженерної інфраструктури, тощо.

При розробленні генерального плану та плану зонування території узгоджуються проєктні рішення з містобудівною документацією вищого рівня:

План заходів на 2021-2023 роки з реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2027 року в Вінницькій області;

  • стратегія, прогнози і програми економічного, демографічного, екологічного, соціального розвитку населеного пункту та територіальної громади;
  • чинна містобудівна документація на місцевому рівні та проєктна документація;
  • інформація містобудівного, земельного та інших кадастрів;
  • інвестиційні наміри юридичних і фізичних осіб щодо забудови та іншого використання території;
  • проєкти і програми розвитку інфраструктури населеного пункту, безпеки та організації дорожнього руху, охорони навколишнього природного середовища.

Необхідність розроблення генерального плану та плану зонування території також обумовлена змінами, які відбуваються в соціально-економічному житті країни, вимогами ефективної реалізації Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», ще одним із ключових принципів сучасної соціально-економічної політики в Україні.

Згідно Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» генеральні плани населених пунктів підлягають стратегічній екологічній оцінці. Даний документ у відповідності із Законом України «Про стратегічну екологічну оцінку» призначений визначити обсяг стратегічної екологічної оцінки генерального плану та плану зонування території с. Попівка Вінницької області. Підставою для розроблення генерального плану та плану зонування території є рішення Попівської сільської ради Липовецького району Вінницької обл. від 09.08.2018 р. 15 сесії 7 скликання “Про надання дозволу на виготовлення генерального плану та плану зонування територій сіл Попівка та Вернянка”.

При виконанні проєкту була використана цифрова картографічна основа у державній геодезичній системі координат УСК-2000 та СК-63 р. масштабу 1: 2000, виконана у 2017 році ДП «ПОДІЛЛЯГЕОДЕЗКАРТОГРАФІЯ». Генеральний план розроблений на розрахунковий період 20 років (приймається 2040 рік) та згідно п. 8 ст. 17 Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» строк дії генерального плану та плану зонування території населеного пункту не обмежується.

Затверджений у чинному порядку генеральний план та план зонування території стане обов’язковим документом для всіх організацій та установ, які здійснюють будівництво на території с. Попівка.

Розроблення генерального плану та плану зонування території обумовлене необхідністю вирішення поточних питань забудови села.

Умови для реалізації видів діяльності та об’єктів, які матимуть значний вплив на довкілля, визначаються Генеральним планом відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності». Згідно зі ст.24 регулюється вибір, надання земельних ділянок та зміна функціонального призначення територій.

 

3. Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів)

 

Розроблення генерального плану та плану зонування території с. Попівка передбачає формування проєктних рішень на всю територію населеного пункту. Даний Проєкт визначає існуюче та перспективне функціональне призначення території, обґрунтовує необхідність зміни функціонального призначення території, в разі встановленої потреби що виникає на підставі аналізу техніко-економічних показників існуючого використання території, демографічного прогнозу, та потреб територіального розвитку населеного пункту. Проєктні рішення архітектурно-планувальної організації та потреби територіального розвитку обумовлюються в тому числі завданням на розроблення генерального плану та плану зонування території , державними інтересами.

До сфери охоплення СЕО проєкту генерального плану та плану зонування території с. Попівка відноситься оцінка наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, від реалізації проєктних рішень.

Стратегічна екологічна оцінка проєкту генерального плану та плану зонування території с. Попівка здійснюється для всієї території населеного пункту в межах, визначених генеральним планом населеного пункту, що розробляється.

Для досягнення цілей СЕО збираються та використовуються наступні вихідні дані:

1. Регіональна доповідь про стан навколишнього природного середовища у Вінницькій області;

2. Законодавчі акти, які мають відношення до проєкту генерального плану та плану зонування території :

− Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011 р. №3038-VІ із змінами;

− Закон України "Про охорону атмосферного повітря";

− Закон України "Про відходи";

− Закон України "Про екологічну мережу України";

−Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення";

− Закон України "Про охорону земель";

− Закон України "Про екологічну мережу України";

− низка інших законодавчих та підзаконних актів в сфері охорони довкілля, розміщення та експлуатації об’єктів та мереж інженерної та транспортної інфраструктури.

3. Дані моніторингу стану довкілля, що здійснюється існуючими державними суб’єктами моніторингу довкілля на регіональному та місцевому рівні.

4.Інші доступні джерела інформації.

Цілі охорони довкілля.

При визначені сфер охоплення стратегічної екологічної оцінки, основних екологічних проблем, цілей охорони довкілля, у тому числі здоров’я населення, що мають відношення до проєкту генерального плану та плану зонування території, були розглянуті стратегічні цілі та завдання щодо виявлених проблем в актах законодавства та в нормативних актах місцевих рад. Розроблення проєкту генерального плану та плану зонування території с. Попівка передбачає формування проєктних рішень на всю територію населеного пункту. Стратегічна екологічна оцінка проєкту генеральний план та план зонування території здійснюється для території що проєктується, яка визначається межами населеного пункту.

 

4. Ймовірні наслідки

 

Генеральний план та план зонування території населеного пункту є комплексним документом, проєктні рішення якого в різній мірі та формі можуть впливати на стан довкілля та здоров’я населення.

В ході здійснення СЕО мають бути оцінені ймовірні наслідки реалізації документа державного планування, зокрема, мають бути оцінені наслідки для таких компонентів довкілля:

− ґрунти;

− атмосферне повітря;

− водні ресурси;

− стан фауни, флори, біорізноманіття, землі (у тому числі вилучення земельних ділянок);

− кліматичні фактори;

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:

− здійснення природоохоронних заходів, спрямованих на зменшення обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря;

− зменшення впливу забруднення повітря та ґрунтів автотранспортом шляхом реконструкції і будівництва доріг, впорядкування вулично-дорожньої мережі та додержання природоохоронних норм під час будування нових автошляхів;

 − будівництво очисних споруд побутових стоків та очисних споруд дощових та талих вод , що дозволить знизити рівень забруднення ґрунтових вод;

− будівництво на перспективу централізованої каналізації, в першу чергу громадського центра села;

         − проведення протиерозійних заходів та рекультивації порушених територій;

         − будівництво біля водних об'єктів локальних станцій по очищенню води поверхневих стоків;

 − відновлення та створення нових площ лісових захисних насаджень, що забезпечуватиме зниження негативного впливу на навколишнє природне середовище від забруднення автотранспортом та викидів зі сторони виробничих об’єктів, сприятиме охороні та відновленню ґрунтів;

 − озеленення території в СЗЗ у відповідності до показників нормативних актів;

 − забезпечення інженерного захисту та інженерної підготовки території;

− будівництво на перспективу центральної каналізації по всій території села;

 − звільнення території села від несанкціонованих сміттєзвалищ позитивно вплине на всі сфери довкілля та здоров’я населення;

− будівництво контейнерних майданчиків в населеному пункті для впровадження системи роздільного збирання та утилізації сміття.

− будівництво пункту прийому сировини та сортувальної станції твердих побутових відходів.

б) для територій з природоохоронним статусом:

− на території населеного пункту території з природоохоронним статусом відсутні.

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:

Враховуючи географічне положення населеного пункту транскордонні наслідки реалізації проєктних рішень документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення не передбачаються.

 

 

5. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено.

 

Не передбачається.

 

6. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки.

 

Предметом стратегічної екологічної оцінки є проєктні рішення генерального плану та плану зонування території населеного пункту, їх потенційний вплив на стан довкілля та здоров’я населення. З огляду на стратегічний характер такого виду документації як генеральний план, ключове значення у виконанні стратегічної екологічної оцінки проєкту такого документу мають методи стратегічного аналізу. Основною метою прогнозу є оцінка можливої реакції навколишнього природного середовища на прямий чи опосередкований вплив людини, вирішення задач раціонального природокористування у відповідності з очікуваним станом природного середовища.

Для здійснення стратегічної екологічної оцінки будуть використовуватись логічні і формалізовані методи прогнозування.

Для підготовки звіту СЕО передбачається:

а) здійснити дослідження даних стану довкілля з врахуванням результатів діяльності існуючих об’єктів виробничих та сільськогосподарських, об’єктів інженерної інфраструктури та обслуговування транспорту, які пропонуються до розташування в межах проєктної території населеного пункту; дослідити та проаналізувати сучасний (поточний) стан довкілля та динаміку трансформації довкілля з метою оцінювання майбутніх наслідків реалізації генерального плану населеного пункту;

б) використовувати:

-        інформацію про стан довкілля органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;

-        статистичну інформацію;

-        дані моніторингу стану довкілля;

-        іншу доступну інформацію.

Основним критерієм під час здійснення стратегічної екологічної оцінки проєкту містобудівної документації є відповідність державним будівельним нормам, санітарним нормам і правилам України, законодавству у сфері охорони навколишнього природного середовища.

Звітом стратегічної екологічної оцінки визначити доцільність і прийнятність планованої діяльності і обґрунтування економічних, технічних, організаційних, санітарних, державно-правових та інших заходів щодо забезпечення безпеки навколишнього середовища.

 В ході СЕО провести оцінку факторів ризику і потенційного впливу на стан довкілля, врахувати екологічні завдання місцевого рівня в інтересах ефективного і стабільного соціально – економічного розвитку району та підвищення якості життя населення.

 

7. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування.

 

В цілому, розроблений у відповідності до державних будівельних норм, санітарних норм і правил проєкт містобудівної документації не матиме негативних наслідків виконання документа державного планування.

Під час здійснення стратегічної екологічної оцінки передбачається розглядати заходи із запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків на довкілля, визначені законодавством та нормативно-правовими актами. Так, Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища», визначає загальні вимоги в галузі охорони навколишнього середовища:

-        дотримання містобудівних рішень проєкту генерального плану та плану зонування території щодо раціонального використання територій населеного пункту;

-        дотримання параметрів планувальних обмежень, визначених санітарними нормами та екологічним законодавством для забезпечення діяльності існуючих та щодо будівництва нових виробничих, сільськогосподарських підприємств, об’єктів інженерної інфраструктури та обслуговування транспорту;

-        визначення і упорядкування територій прибережних захисних смуг водних об’єктів, розроблення, затвердження та винесення в натуру меж земель водного фонду, встановленням заборони щодо провадження господарської діяльності в межах ПЗС;

-        будівництво очисних споруд побутових стоків та очисних споруд дощових та талих вод;

-        будівництво локальних очисних споруд поверхневих стоків на території сільськогосподарських підприємств;

-        виконання комплексу заходів з інженерної підготовки та інженерного захисту при освоєнні територій, що зазнають впливу несприятливих природних процесів: регулювання поверхневого стоку;

-        захист від шуму, вібрації та загазованості житлових територій за рахунок створення зелених насаджень вздовж доріг, вулиць, посадка зелених насаджень спеціального призначення в санітарно-захисних зонах підприємств та комунальних об’єктів;

-        забезпечення санітарно-гігієнічного стану прилеглих територій до вуличної мережі дотриманням санітарно-гігієнічної відстані до об’єктів житлової забудови та дотримання параметрів поперечних профілів в межах червоних ліній;

-        поліпшення стану і збереження існуючих, а також створення нових зелених насаджень у межах села (сквери, парки інші озеленені території загального використання та спеціальні озеленені території в СЗЗ);

-        організація екологічної мережі за рахунок зелених насаджень загального користування, гідрографічних систем, їх прибережних захисних смуг тощо, як джерел відновлення і збереження екологічного балансу.

Заходи спрямовані на запобігання, уникнення, зменшення, усунення значного негативного впливу на здоров’я населення. При здійсненні планової діяльності у відповідності до вимог статті 24 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення».

 

8. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку.

 

Структура звіту про стратегічну екологічну оцінку буде виконуватися згідно Методичних рекомендацій із здійснення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування (Наказ 296, Міністерства екології та природних ресурсів України) та згідно положень визначених статтею 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

Пропонується така структура Звіту із СЕО:

1) Зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування;

2) характеристика поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено;

3) характеристику стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу;

 4) екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом;

 5) зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки документа державного планування;

6) опис наслідків реалізації проєктних рішень документу державного планування для довкілля, а також для здоров’я населення, у тому числі кумулятивних, синергічних, позитивних і негативних наслідків;

7) заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування;

         8) обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки);

 9) заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

10) опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення (за наявності);

         11) резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої пунктами 1-6 цієї частини, розраховане на широку аудиторію.

Зміст звіту про стратегічну екологічну оцінку визначається змістом та характером проєктних рішень з урахуванням сучасних знань і методів оцінювання. Розділ «Охорона навколишнього природного середовища» в обсязі звіту про стратегічну екологічну оцінку проєкту є невід’ємною складовою проєкту " Генерального плану та плану зонування території ".

Обласні органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища та реалізують державну політику у сфері охорони здоров’я (відповідні підрозділи з питань охорони навколишнього природного середовища та з питань охорони здоров’я), у межах своєї компетенції надають у письмовій формі свої зауваження і пропозиції до "Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки" у строк, що не перевищує 15 днів з дня отримання такої Заяви – обов’язково.

За відсутності письмових зауважень і пропозицій протягом зазначеного строку замовник самостійно визначає обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що має бути включена до Звіту про стратегічну екологічну оцінку.

 

9. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання.

 

Зауваження та пропозиції надаються особисто, або через уповноваженого представника у письмовому вигляді із зазначенням прізвища, ім’я та по-батькові, місця проживання, особистого підпису; від юридичних осіб – із зазначенням їх найменування, місця знаходження, посади і особистого підпису.

Відповідальна особа: Відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Липовецької міської ради Вінницької обл. Грицай Тамара Володимирівна ( 22500, Вінницька обл., м. Липовець, вул. Героїв Майдану, буд. 4), тел./факс: ( 04358 ) 2-33-05, , контактний email (сайту) e-mail: liparch@outlook.com

Строки подання зауважень і пропозицій становить 15 діб з дати оприлюднення Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проєкту генерального плану та плану зонування території с. Попівка Липовецької міської ради Вінницької області на веб-сайті Липовецької міської ради (відповідно до пп. 5, 6 ст. 10 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»). Пропозиції та зауваження, подані після встановленого терміну, не розглядаються.

 

 

ВІДДІЛ МІСТОБУДУВАННЯ, АРХІТЕКТУРИ

ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

ЛИПОВЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ВІННИЦЬКОГО

РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ                                     Тамара ГРИЦАЙ

Фото без опису


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь