Пошук

Звіт про роботу фінансового управління Липовецької міської ради Вінницького району Вінницької області за 2022 рік

Дата: 20.02.2023 16:54
Кількість переглядів: 381

Фото без описуЗгідно з пунктом 36 частини першої статті 2 Бюджетного кодексу України фінансове управління - установа, що відповідно до законодавства України здійснює функції зі складання, виконання місцевого бюджету, контролю за витрачанням коштів розпорядниками бюджетних коштів, а також інші функції, пов’язані з управлінням коштами місцевого бюджету.

Фінансове управління Липовецької міської ради створене міською радою з метою здійснення організаційно-функціональних повноважень у фінансовій сфері для забезпечення збалансованого економічного і соціального розвитку Липовецької територіальної громади, ефективного використання його фінансових ресурсів, формування та виконання бюджету, який забезпечує фінансовими ресурсами виконання власних та делегованих повноважень органів місцевого самоврядування, виконання функцій в межах повноважень, визначених Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетним кодексом України та іншим бюджетним законодавством України.

ОСНОВНА ДІЯЛЬНІСТЬ ГОЛОВНОГО РОЗПОРЯДНИКА БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ

Фінансове управління Липовецької міської ради протягом 2022 року організовувало складання, виконання місцевого бюджету, здійснювало контроль за витрачанням коштів розпорядниками бюджетних коштів, здійснювало загальну організацію та управління виконанням місцевого бюджету, координувало діяльність учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету, здійснювало контроль за дотриманням бюджетного законодавства на кожній стадії бюджетного процесу щодо місцевого бюджету.

З метою забезпечення безперебійності бюджетного процесу працівниками фінансового управління у законодавчо визначені терміни складено річний та помісячний розпис доходів, видатків загального та спеціального фондів бюджету Липовецької територіальної громади на 2022 рік.

Для забезпечення збалансованості бюджету затверджений розпис фінансування бюджету громади на 2022 рік. Відповідно до порядку, розпис направлено в управління Державної казначейської служби України у Липовецькому районі Вінницької області. Згідно з розписом дохідна частина бюджету на 2022 рік затверджена в сумі 196 910 463 грн. Видаткова частина бюджету на 2022 рік – в сумі 196 910 463 грн.

Зведені планові показники бюджету на 2022 рік відображені в програмному забезпеченні АIС «Місцеві бюджети» та на паперових носіях, зокрема: розпис доходів загального та спеціального фондів зведеного місцевого бюджету, розпис асигнувань загального і спеціального фондів за повною економічною класифікацією зведеного місцевого бюджету, розпис фінансування та кредитування, обсяги та розподіл міжбюджетних трансфертів з державного та обласного бюджетів.

Підготовлено та доведено до головних розпорядників коштів лімітні довідки на 2022 рік в розрізі 53 кодів програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, що є підставою для формування та затвердження в установленому порядку кошторисів та планів асигнувань розпорядниками.

Фінансовим управлінням погоджувалась мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету, реєстри змін до мережі розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету (затверджено 104).

Щоденно, протягом 2022 року, в процесі виконання бюджету розроблялися та систематизувалися казначейські документи по доходах та видатках бюджету Липовецької територіальної громади.

Щоденно опрацьовувалися та перевірялися звіти щодо залишків бюджетних призначень по розпорядниках коштів, залишків коштів на бюджетних рахунках.

Проводилося фінансування бюджетних установ згідно поданих заявок (пропозицій) про виділення коштів з рахунків місцевого бюджету на рахунки головного розпорядника бюджетних коштів та реєстрів бюджетних фінансових зобов’язань, зареєстрованих в управлінні Держказначейства України у Липовецькому районі, в межах затверджених бюджетних призначень.

Щоденно формувалася значна кількість фінансових зобов’язань розпорядниками коштів, по результатах яких працівниками відділу бухгалтерського обліку та звітності підготовлено 395 розпоряджень про виділення коштів з рахунків місцевого бюджету, окремо по загальному та спеціальному фондах.

Крім того, заповнені в програмному забезпеченні Міністерства фінансів України «Merezha_ST» та подані в паперовому та електронному вигляді показники планів за мережею, штатами і контингентами установ, що фінансуються з бюджету, на 2022 рік.

Впродовж звітного року вівся реєстр щоденних надходжень в розрізі платників податків.

Готувалася та надавалася в межах повноважень інформація для розроблення проекту Програми економічного і соціального розвитку Липовецької міської територіальної громади на 2023 рік в частині реалізації основних напрямків бюджетної та податкової політики.

Працівниками фінансового управління протягом року готувалися листи, звернення та пропозиції до вищих органів влади та інших установ з різних питань в частині бюджету та фінансів, з питань забезпечення фінансовим ресурсом, готувалися та направлялися інші пропозиції щодо проблемних питань виконання місцевих бюджетів.

Працівниками фінансового управління відстежувалися та опрацьовувалися зміни до Бюджетного кодексу України.

Під час виконання бюджету Липовецької міської територіальної громади у 2022 році давалась оцінка і здійснювався аналіз стану виконання доходної та видаткової частин бюджету, обраховувався очікуваний обсяг надходжень у звітному році та прогнозний на наступні бюджетні періоди. Також, здійснювався пошук додаткових та альтернативних джерел надходжень. Постійно опрацьовувались пропозиції головних розпорядників бюджетних коштів щодо внесення змін до розпису бюджету Липовецької ТГ та готувалися відповідні довідки згідно з законодавством.

Протягом року підготовлено 280 довідок змін до розпису бюджету Липовецької ТГ, з них:

184 довідок змін до розпису загального та спеціального фонду по доходах та видатках бюджету;

96 довідки змін у розпис фінансування до джерел фінансування бюджету при внесенні змін до розпису видатків.

Всього протягом 2022 року перевірено та погоджено 115 електронних повідомлень та 71 електронних висновків про повернення помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов’язань та пені, які зараховуються до місцевих бюджетів або підлягають розподілу між державним та місцевими бюджетами.

На виконання статті 78 Бюджетного кодексу України готувались висновки фінансового управління Липовецької міської ради про обсяг залишку бюджетних коштів загального та спеціального фондів (крім власних надходжень бюджетних установ) бюджету громади, висновки про перевиконання доходної частини загального фонду бюджету Липовецької міської ради. На підставі офіційних висновків фінансового органу та з врахуванням пропозицій головних розпорядників бюджетних коштів, працівниками підготовлено та винесено на розгляд міської ради 5 проєктів рішень сесії міської ради та 11 проєктів рішень виконавчого комітету щодо внесення змін до бюджету Липовецької ТГ на 2022 рік.

Так, на утримання бюджетних установ та проведення заходів у 2022 році був направлений додатковий фінансовий ресурс в сумі 9 655 492 грн, а саме:

вільний залишок бюджетних коштів загального фонду бюджету в сумі 9 335 022 грн;

залишок освітньої субвенції у сумі 320 470 грн.

Підготовлена пояснювальна записка до зведення планових показників по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, інформація про кількість бюджетних установ, що фінансуються з місцевих бюджетів у розрізі рівнів бюджетів та за галузевою ознакою, пояснення фактів росту мережі закладів і чисельності працівників бюджетних установ/закладів.

Для забезпечення якісної роботи опрацьовувалися зміни до програмного забезпечення Міністерства фінансів України «Merezha_ST».

Працівниками фінансового управління щоденно здійснюється аналіз виконання розпису доходів бюджету Липовецької міської ради, зведена інформація щомісячно розміщується на сайті Липовецької міської ради.

Щомісячно виконували доручення Міністерства фінансів України щодо подання інформації про стан фінансування соціальних виплат з бюджету в програмному забезпеченні «АIС Соціальні виплати». Опрацьовувались постійні зміни в цьому програмному забезпеченні.

Щомісячно виконували доручення Міністерства фінансів України та департаменту фінансів Вінницької ОДА щодо направлення змін до розпису бюджету Липовецької міської ради, надавали інформацію про чисельність працівників бюджетних установ, що утримуються за рахунок місцевого бюджету, інформацію про виплату заробітної плати педагогічним працівникам.

На виконання доручення департаменту фінансів Вінницької ОДА щомісячно надавалась інформація щодо здійснення аналізу надходження до місцевих бюджетів податку на доходи фізичних осіб, утриманого з доходу від надання в оренду земельних часток (паїв), забезпеченості призначеннями та асигнуваннями бюджетних установ та комунальних некомерційних підприємств; інформація щодо використання коштів місцевих бюджетів, готували інформацію щодо процесу передачі у комунальну власність територіальних громад об’єктів спільної власності територіальних громад; про стан нарахування та виплати заробітної плати;

щодо розподілу вільних залишків, коштів, отриманих від перевиконання дохідної частини загального фонду, інформацію щодо уточнених планових показників залишків коштів на рахунках місцевих бюджетів.

Протягом звітного періоду готувалася та подавалася в департамент фінансів Вінницької обласної державної адміністрації наступна інформація:

1) інформація про невиконання доходів загального та спеціального фонду та зниження надходжень або приросту більш, як у 1,5 рази порівняно з відповідним періодом минулого року;

2) звіти по мережі, штатах та контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів за 2022 рік за кожним кодом Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів. Підготовлена пояснювальна записка до звіту по мережі, штатах та контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів по бюджету Липовецької міської територіальної громади.

Щокварталу здійснювалась підготовка інформації про виконання бюджету Липовецької міської територіальної громади по доходах, видатках, фінансуванню, кредитуванню, міжбюджетних трансфертах, наявні землі та передачу їх у оренду.

Розроблялись діаграми по виконанню планових показників по доходах і видатках бюджету Липовецької ТГ, структурі дохідної частини бюджету, динаміці видатків, видатках загального та спеціального фондів у розрізі програмної класифікації, головних розпорядників бюджетних коштів, структурі видатків, у тому числі в розрізі галузей, головних розпорядників бюджетних коштів, економічної класифікації видатків.

Щоквартально надавали інформацію щодо наповнення доходів місцевих бюджетів у 2022 році, інформацію щодо здійснення аналізу ефективності використання земель державної та комунальної власності та вишуканню додаткових резервів наповнення місцевих бюджетів.

Щомісячно опрацьовувались звіти управління Державної казначейської служби України у Липовецькому районі про виконання місцевого бюджету, проводилась підготовка аналізів виконання бюджету Липовецької територіальної громади по видатках та кредитуванню в розрізі програмної класифікації видатків бюджету по загальному та спеціальному фондах, а також пояснювальна записка до аналізу виконання бюджету по видатках та кредитуванню.

Спеціалістами фінансового управління здійснювався контроль щодо забезпечення дотримання вимог ст.77 Бюджетного кодексу України щодо врахування повної потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, проведення розрахунків за енергоносії та комунальні послуги, забезпечення дотримання суворої фінансово-бюджетної дисципліни; за недопущенням росту дебіторської та кредиторської заборгованості бюджету, скороченням неефективних видатків бюджету, своєчасністю виплати заробітної плати, оптимізацією витрат по використанню бюджетних коштів.

Проводився контроль за виконанням заходів щодо економного та раціонального використання бюджетних коштів.

Керівник фінансового управління брав участь в роботі виконавчого комітету Липовецької міської ради, в апаратних нарадах при міському голові, у тижневих нарадах.

На засіданнях виконавчого комітету Липовецької міської ради при розгляді звіту про виконання бюджету за відповідний період опрацьовувалися питання стану фінансово-бюджетної дисципліни.

Щоквартально здійснювали зведення даних, проводили аналіз власних надходжень бюджетних установ, що фінансуються з бюджету Липовецької міської ради.

Результатом спільної роботи у сфері фінансів, спрямованої на виконання дохідної частини місцевого бюджету у 2022 році, є обсяг акумульованого ресурсу станом на 01.01.2023 року – 22 518 778,21 грн, фактичні власні доходи загального фонду місцевого бюджету у 2022 році – 137 110 178,86 грн, 107,96% до початкового плану за доходами.

ОРГАНІЗАЦІЯ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕСУ

Фахівцями фінансового управління з метою належної організації бюджетного процесу та своєчасного реагування на проблемні питання розпорядників бюджетних коштів протягом 2022 року розроблялися розпорядчі документи локального характеру, спрямовані на налагодження бюджетного процесу, недопущення кредиторської заборгованості та унеможливлення виникнення непродуктивних витрат.

Протягом 2022 року було видано 10 наказів начальника управління щодо внесення змін до розпису доході та видатків Липовецької міської ради на 2022 рік.

Фінансове управління виступило ініціатором та розробником: 5 проєктів рішень міської ради та 11 проєктів рішень виконавчого комітету міської ради щодо внесення змін до рішення міської ради про бюджет на 2022 рік; 4 проєктів рішень сесії міської ради та 4 проєктів рішень виконавчого комітету міської ради щодо звітності про виконання місцевого бюджету територіальної громади за відповідні бюджетні періоди; 1 проєкту рішення сесії міської ради про затвердження місцевого бюджету на 2023 рік та 1 проєкту рішення виконавчого комітету міської ради про схвалення місцевого бюджету на 2023 рік; 1 проєкт рішення сесії міської ради щодо упорядкування залишків спеціального фонду реформованих закладів освіти територіальної громади.

РЕГУЛЯТОРНА ДІЯЛЬНІСТЬ

На виконання розпорядження від 06 липня 2021 року № 120-р «Про затвердження Плану-графіка заходів з відстеження результативності регуляторного акта» фінансове управління у листопаді 2022 року провело повторне відстеження результативності регуляторного акта – рішення 16 сесії Липовецької міської ради 8 скликання № 394 «Про встановлення місцевих податків і зборів на території Липовецької територіальної громади». Звіт про вище вказане відстеження розміщено на офіційному сайті міської ради у розділі «Регуляторна діяльність» https://lyp.gov.ua/docs/1293092/.

ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЛОВОДСТВА І КОНТРОЛЮ, ДОСТУПУ ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ, ЗАСТОСУНОК ЕЛЕКТОРОННИХ СЕРВІСІВ

Реєстрація документів в управлінні здійснюється за трьома документо-потоками: вхідні документи; вихідні документи; внутрішні документи.

Діловодство в установі, ключові вимоги до створення документів, бланки документів, особливості складання певних видів документів, приймання та первинне опрацювання документів, реєстрація, контроль за виконанням документів, складання номенклатури справ та інше ведеться на належному рівні.

Протягом звітного року у журналі вхідної документації зареєстровано 514 документів вхідної кореспонденції. Найбільше документів надійшло від головних розпорядників коштів місцевого бюджету – 128, Департаменту фінансів Вінницької ОДА – 60, Вінницької ОДА – 79. Більшість питань, які піднімалися у листуванні стосувалися сфери державних фінансів, використання коштів місцевих бюджетів, реалізації бюджетних програм, фінансування окремих заходів тощо.

З січня по грудень 2022 року взято на контроль 47 листів-документів, які перебувають на контролі та потребують постійного (щотижневого, щодекадного, щоквартального, щомісячного або щорічного) інформування. Для організації належного контролю за виконанням доручень та завдань в управлінні формуються контрольні картки та контрольні справи у яких накопичується звітність щодо виконання доручень та завдань.

Запити на інформацію від фізичних, юридичних осіб, об’єднань громадян без статусу юридичної особи відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», власником якої є фінансове управління, реєструвалися окремо від загальних вхідних документів. Згідно цього журналу, протягом звітного року зареєстровано 1 запит на публічну інформацію. На цей запит працівниками надана ґрунтовна відповідь у терміни, визначені чинним законодавством.

Працівниками управління у продовж 2022 року було створено 232 документи, які знайшли своє відображення у журналі вихідної документації. Найбільше, 88 документів направлені до департаменту фінансів Вінницької ОДА, як відповіді на контрольні завдання.

У фінансовому управлінні з метою реалізації політики відкритих даних, відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», наказом начальника фінансового управління від 05 травня 2021 року № 26 призначена відповідальна особа, яка оприлюднює набори даних на офіційному веб-сайті Липовецької міської ради та Єдиному державному веб-порталі відкритих даних та надає актуальну інформацію для їх наповнення.

Працівниками фінансового управління за допомогою засобів електронного зв’язку здійснюється передача та прийняття інформації, електронних документів, ведеться їх впорядкування та електронний облік.

Підтримується постійний зв'язок за допомогою електронних засобів з департаментом фінансів Вінницької ОДА, з бюджетними установами, закладами та організаціями.

Проводилася робота щодо впровадження комп’ютерних програм, установка операційних систем; щодо підтримки, обслуговування, встановлення комп’ютерної техніки, периферійного обладнання та оргтехніки, яка експлуатується в фінансовому управлінні.

Проводилася робота щодо обслуговування та моніторингу працездатності програмного забезпечення, інсталяції програмного забезпечення; доступу користувачів до внутрішніх інформаційних ресурсів, локальної комп’ютерної мережі та інше.

Надавалась допомога головним розпорядникам бюджетних коштів щодо здійснення реєстрації учасників бюджетного процесу на місцевому рівні комп’ютерної програми Міністерства фінансів «Інформаційно-аналітична система управління плануванням та виконанням місцевих бюджетів «LOGICA» згідно методичних рекомендацій; допомога та консультації щодо впровадження даної комп’ютерної програми для супроводження на всіх рівнях процесу підготовки та моніторингу виконання бюджету. Так, у цій Інформаційно-аналітичній системі «LOGICA» забезпечено реєстрація/перереєстрація фінансового органу, інших учасників бюджетного процесу на 2023 рік. Забезпечено подання інформації, що міститься в бюджетних запитах, поданих головними розпорядниками коштів місцевого бюджету.

Бюджетні запити згідно з Формою 2022-1,2,3- 85 2023-1,2-40 в загальній кількості 125 опрацьовані з точки зору їх відповідності меті, пріоритетності, дієвості та ефективності використання бюджетних коштів та затверджені працівниками фінансового управління в Інформаційно-аналітичній системі «LOGICA».

В Інформаційно-аналітичній системі «LOGICA» опрацьовані та затверджені 93 паспорти бюджетних програм закладів, які підпорядковані фінансовому органу, як головні розпорядники коштів за 2022 рік: 9 паспортів бюджетних програм Липовецької міської ради; 19 паспортів бюджетних програм відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Липовецької міської ради; 31 паспортів бюджетних програм управління освіти, культури, молоді та спорту Липовецької міської ради; 24 паспортів бюджетних програм відділу соціального захисту та охорони здоров’я Липовецької міської ради; 7 паспортів бюджетних програм служби у справах дітей Липовецької міської ради; 3 паспортів бюджетних програм фінансового управління Липовецької міської ради.

Виконані вимоги наказу Міністерства фінансів України щодо подання витягів основних показників рішення про місцевий бюджет (щодо проекту та затвердженого рішення) до серверу Інформаційно-аналітичної системи «LOGICA».

ОРГАНІЗАЦІЯ СЕРЕДНЬОСТРОКОВОГО ПЛАНУВАННЯ

У зв’язку із введенням на території України воєнного стану через повномасштабне вторгнення військових формувань Російської Федерації усі заходи щодо реалізації положень середньострокового планування у бюджетній сфері у 2022 році не проводилися.

ОРГАНІЗАЦІЙНА ТА КАДРОВА РОБОТА

Для досягнення належної взаємодії фінансового управління із іншими розпорядниками бюджетних коштів, апаратом міської ради, виконавчим комітетом, постійними комісіями міської ради, був сформований річний план роботи управління, який повністю адаптований до ІАС «LOGICA». На основі цього плану, із врахуванням поточних змін розроблялися щотижневі плани роботи.

З метою належної організації кадрової роботи та кадрового діловодства у фінансовому управлінні у січні 2022 року видалось ряд розпорядчих документів, які унормовували вище вказану роботу. На одного із спеціалістів управління були покладені обов’язки, без додаткової доплати, по забезпеченню кадрового діловодства.

Через веб портал електронних послуг Пенсійного фонду України було надано скановані копії паперових трудових книжок працівників.

За звітний період підготовлено 72 накази, в тому числі з основної діяльності - 31, з кадрових питань - 27, по відпустках - 14.

Наказами начальника управління було:

затверджено номенклатуру справ;

затверджено паспорт бюджетної програми;

затверджено Порядок та графік особистого прийому громадян у фінансовому управлінні;

затверджено посадові інструкції працівників фінансового управління;

утворено постійно діючу комісію з питань прийняття, введення в експлуатацію основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, інвентаризації та списання матеріальних цінностей;

затверджений план роботи з кадрами на 2023 рік;

затверджений графік відпусток на 2023 рік.

Для удосконалення професійних знань та навиків спеціалістів управління протягом звітного року широко використовувалися можливості українського електронного сервісу державних послуг, розробленого Міністерством цифрової трансформації України – ДІЯ. Через застосунок «Цифрова освіта» спеціалістами фінансового управління поглиблено знання у різних сферах.

Усіма працівниками управління пройдено курс навчання у Вінницькому регіональному центрі підвищення кваліфікації. Начальник управління спільно із заступником начальника, у період із 17 по 28 січня 2022 року, взяли участь у навчаннях за програмою підвищення кваліфікації для посадових осіб місцевого самоврядування IV-VII категорії, за спеціальною (сертифікатною) програмою та виконали навчальний план в обсязі по 60 год/ 2 кредити ЄКТС кожен. Три спеціалісти фінансового управління взяли участь навчаннях за короткостроковою програмою підвищення кваліфікації «Формування професійних та особистісних компетентностей публічних службовців» та виконали навчальний план в обсязі 30 год/1 кредит ЄКТС кожен.

Начальником управління, у рамках співпраці із Програмою «U-LEAD з Європою» та експертом Інституту бюджету та стратегічних досліджень, у ІІ півріччі 2022 року, опрацьовувалися заходи із формування Плану фінансової стабілізації Липовецької територіальної громади.

БЮДЖЕТ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 2023 РОКУ

Керуючись Бюджетною резолюцією, прогнозом економічного і соціального розвитку України на період до 2024 року було проведено прогнозний розрахунок дохідної та видаткової частин бюджету на 2023 рік. На підставі розрахунків бюджету працівниками фінансового управління доведені головним розпорядникам бюджетних коштів граничні показники видатків з місцевого бюджету, на підставі яких формувалися бюджетні запити на 2023 рік.

На підставі Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2023 рік», іншого базового законодавства України, на основі опрацьованих бюджетних запитів, розроблений проєкт рішення Липовецької міської ради «Про місцевий бюджет Липовецької територіальної громади на 2023 рік» з додатками та усіма необхідними матеріалами до нього:

доходи місцевого бюджету на 2023 рік;

фінансування місцевого бюджету на 2023 рік;

розподіл видатків місцевого бюджету на 2023 рік;

кредитування місцевого бюджету у 2023 році;

міжбюджетні трансферти на 2023 рік;

обсяги капітальних вкладень бюджету у розрізі інвестиційних проектів у 2023 році;

розподіл витрат бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2023році;

пояснювальна записка до проєкту бюджету Липовецької територіальної громади на 2023 рік;

структура видатків бюджету Липовецької територіальної громади на 2023 рік;

динаміка видатків протягом 2023 року;

структура видатків на 2023 рік в розрізі головних розпорядників бюджетних коштів;

структура видатків виконавчого комітету Липовецької міської ради за 2023 рік;

структура видатків бюджету Липовецької територіальної громади в розрізі галузей на 2023 рік;

структура доходної частини бюджету Липовецької територіальної громади на 2023 рік;

динаміка надходжень податку на доходи фізичних осіб та структура спеціального фонду бюджету Липовецької територіальної громади на 2023 рік;

доходи бюджету Липовецької територіальної громади на 2023 рік;

власні доходи загального фонду бюджету Липовецької територіальної громади на 2023 рік.

Даний проєкт рішення схвалено виконавчим комітетом та винесено на розгляд сесії міської ради.

Рішення Липовецької міської ради «Про місцевий бюджет Липовецької міської територіальної громади на 2023 рік» та додатки до нього підготовлені у відповідності до типової форми, розробленої Міністерством фінансів України. Рішення прийняте міською радою 22 грудня 2022 року розміщено на веб-сайті міської ради.

Формування видаткової частини бюджету проводилося із застосуванням програмно-цільового методу бюджетування. Програмно-цільовий метод управління бюджетними коштами зорієнтований на досягнення конкретних результатів при використанні бюджетних коштів. Був складений збалансований бездефіцитний бюджет. При формуванні показників бюджету в повному обсязі були забезпечені видатки на оплату праці працівникам бюджетних установ, всі захищені та першочергові видатки установ бюджету.

При плануванні видатків на енергоносії та комунальні послуги враховано діючі тарифи для бюджетних установ та застосовано коефіцієнти збільшення видатків, визначені Міністерством фінансів України у рекомендаціях щодо особливостей складання проектів місцевих бюджетів.

Дохідна частина бюджету на 2023 рік затверджена в сумі 209 794 682 грн. Видаткова частина бюджету на 2023 рік затверджена в сумі 209 794 682 грн.

ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

З метою забезпечення ефективної роботи фінансового управління Липовецької міської ради у 2022 році розроблялись договори та господарські угоди на придбання товарів та послуг, придбання програмного забезпечення, виконання робіт з поточного ремонту офісної техніки, технічного обслуговування кондиціонерів, заправки картриджів, тощо.

Протягом 2022 року підготовлено та укладено 21 договір.

Протягом року проводилась реєстрація і подання в УДКСУ у Липовецькому районі платіжних доручень, юридичних та фінансових зобов′язань для розрахунків з різними Дебіторами та Кредиторами.

Щоденно проводився синтетичний та аналітичний облік доходів та видатків, оброблялись первинні документи по різним джерелам фінансування.

Протягом 2022 року вчасно проводилось нарахування відпускних, заробітної плати, матеріальної допомогти працівникам фінансового управління Липовецької міської ради.

Вчасно перераховувалась заробітна плата за першу та другу половину місяця працівникам фінансового управління Липовецької міської ради на відповідні зарплатні карткові рахунки.

Щомісячно подавались у відповідні установи звіти, інформації та розрахунки з господарської діяльності, а саме:

в управління Державної казначейської служби:

«Звіт про заборгованість за бюджетними коштами»;

«Звіт про використання коштів з резервного фонду Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя».

До Державної податкової служби:

об’єднана звітність з ПДФО та ЄСВ - «Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску».

Щоквартально подавалися наступні звіти та інформації:

до управління Державного казначейської служби України у Липовецькому районі:

квартальна та річна фінансова та бюджетна звітність про виконання кошторису установи.

На виконання наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» у 2022 році у фінансовому управлінні Липовецької міської ради були розроблені та виконувались 2 бюджетних програми, а саме:

3710160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах», на виконання якої використано 1 621 615,34 грн коштів бюджету, при уточненому плані 1689675 грн;

3719800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів» профінансовано – 1 029 400 грн.

На виконання Закону України «Про відкритість використання публічних коштів» регулярно оприлюднювали інформацію про використання бюджетних коштів установою на єдиному веб-порталі htth:|//e-data/.gov/ua.

На виконання Закону України «Про публічні закупівлі» регулярно оприлюднювали на сайті Prozorro звіти про договори про закупівлі, укладені без використання електронної системи закупівель.

 

Рішення 46 сесії міської ради 8 скликання від 25.01.2023 №1164 "Про звіт про роботу фінансового управління Липовецької міської ради за 2022 рік"

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь