На виконання вимог постанови КМУ від 23.06.2021 № 641 Кваліфікований надавач електронних довірчих послуг Інформаційно-довідковий департамент ДПС (далі - КНЕДП ІДД ДПС) буде замінений на Кваліфікований надавач електронних довірчих послуг Державна податкова служба України (далі - КНЕДП ДПС) шляхом внесення змін до Довірчого списку.

Шановні клієнти!

Інформуємо користувачів кваліфікованих електронних довірчих послуг

кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг Інформаційнодовідкового департаменту ДПС, що 23 червня 2021 року Кабінет Міністрів

України прийняв Постанову № 641 «Про реалізацію експериментального

проекту щодо забезпечення безперервного надання кваліфікованих

електронних довірчих послуг Державною податковою службою» (далі –

Постанова), на виконання якої:

23.12.2022 будуть внесені відповідні зміни до Довірчого списку

кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг, внаслідок чого

Кваліфікований надавач електронних довірчих послуг Інформаційнодовідковий департамент ДПС (далі – НАДАВАЧ ІДД ДПС), буде замінений на

Кваліфікований надавач електронних довірчих послуг Державна податкова

служба України (далі – НАДАВАЧ ДПС);

НАДАВАЧ ІДД ДПС припинить надавати кваліфіковані електронні

довірчі послуги.

Для забезпечення безперервності надання послуг у зв’язку із заміною

надавача таких послуг у порядку, передбаченому Постановою, НАДАВАЧ

ІДД ДПС та НАДАВАЧ ДПС пропонують приєднатися до публічної Угоди

про заміну сторони в Договорі про надання кваліфікованих електронних

довірчих послуг (далі – Угода), згідно умов якої відбудеться заміна надавача

кваліфікованих електронних довірчих послуг з НАДАВАЧА ІДД ДПС на

НАДАВАЧА ДПС в укладених з користувачами договорах. Текст Угоди

розміщено на вебсайтах НАДАВАЧА ІДД ДПС та НАДАВАЧА ДПС за

посиланням https://acskidd.gov.ua/download/IDD-DPS_DPS_Agreement.pdf

(Текст угоди у форматі PDF), acskidd.gov.ua та tax.gov.ua відповідно.

Внаслідок такої заміни НАДАВАЧ ДПС продовжить надавати користувачам

кваліфіковані електронні довірчі послуги на умовах, передбачених в

договорах, укладених користувачами з НАДАВАЧЕМ ІДД ДПС.

Користувачі, які мають діючі кваліфіковані сертифікати отримані у

НАДАВАЧ ІДД ДПС, з 23.12.2022 продовжуватимуть безперервно

обслуговуватися НАДАВАЧЕМ ДПС.

Протягом 5 (п’яти) робочих днів з дня розміщення цієї Угоди на

офіційних вебсайтах НАДАВАЧА ІДД ДПС та НАДАВАЧА ДПС, тобто

2

до 23 год. 59 хв 16.12.2022, користувач має право відмовитися від приєднання

до умов цієї Угоди шляхом подання НАДАВАЧУ ІДД ДПС відповідної заяви в

електронній формі згідно Додатку до цієї Угоди (далі – Заява). Така Заява має

бути підписана засобами кваліфікованого електронного підпису користувача

(уповноваженої особи користувача) та направлена на електронну адресу

НАДАВАЧА ІДД ДПС inform@acskidd.gov.ua. Подана Заява користувача є

свідченням його відмови від приєднання до цієї Угоди і має наслідком

припинення надання НАДАВАЧЕМ ІДД ДПС відповідних кваліфікованих

електронних довірчих послуг, дострокове розірвання Договору з ініціативи

користувача та скасування його кваліфікованих сертифікатів відкритих

ключів.

Якщо користувачами, до 23 год. 59 хв 16.12.2022 не буде подана зазначена

вище заява, то вважатиметься, що користувачі висловили мовчазну згоду на

приєднання до Угоди, та з 23.12.2022 надавачем кваліфікованих довірчих послуг

для таких користувачів буде НАДАВАЧ ДПС.