Визначення категорії працівників, які підлягають попереднім (періодичним) медичним оглядам у 2023 році.

Відповідно до вимог «Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій», затвердженого наказом МОЗ України від 21.05.2007 року (зі змінами наказ МОЗ України № 107 від 14.02.2012 року) (далі – Порядок) до 01 грудня 2022 року в відділі з питань гігієни праці Управління Держпраці у Вінницькій області проводиться робота щодо визначення категорії працівників, які підлягають попередньому (періодичним) медичним оглядам у 2023 році.

Представники роботодавця у визначений вище термін повинні надати до управління Держпраці у Вінницькій області заяву на ім’я начальника щодо визначення категорії працівників, які підлягають медичному огляду у 2023 році.

До заяви додаються:

штатний розпис(витяг);

дані лабораторних досліджень умов праці з визначенням шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу на конкретних робочих місцях працівників відповідно до гігієнічної класифікації праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості і напруженості трудового процесу.

Згідно ст. 13 Закону України № 2694-XII від 14 10.1992 р. «Про охорону праці» та п. 3.1 Порядку роботодавець зобов’язаний провести лабораторні дослідження умов праці. Для проведення даних досліджень можна звернутись до будь-якої лабораторії, яка має чинне свідоцтво на право проведення таких досліджень, зокрема до ДП «Вінницький експертно-технічний центр Держпраці», розташований за адресою: м. Вінниця, вул. Соборна, 8, тел. (0432) 55-28-31.

Після розгляду наданих документів спеціалістом відділу з питань гігієни праці за участю представника первинної профспілкової організації складається Акт визначення (далі – Акт) категорії працівників, які підлягають попередньому (періодичним) медичним оглядам у 2023 році.

Чому важливо скласти Акт саме до 01.12.2022 року? Тому що до Акту вносяться дані щодо шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища та трудового процесу та дані щодо робіт, для виконання яких є обов’язковим попередній (періодичний) медичний огляд.

Під час прийняття на роботу, а також у разі переведення на іншу роботу роботодавець повинен видати працівнику направлення на обов’язковий попередній медичний огляд за встановленою формою. У направленні повинна бути вказана характеристика умов праці робітника, у свою чергу інформація про характеристику умов праці для кожної професії міститься лише в Акті. Таким чином, якщо на підприємстві(установі, організації) до початку 2023 року не складено Акт, то у роботодавця до 01.01.2023 року будуть відсутні законні підстави для направлення працівника на попередній медичний огляд і для внесення до направлення даних щодо характеристики умов праці.

На підставі Акту роботодавець протягом місяця складає чотири примірники поіменних списків працівників, які підлягають періодичним медичним оглядам у 2023 році (далі – Список) та погоджує їх з фахівцем відділу з питань гігієни праці. Один примірник Списку залишається на підприємстві, другий – надається закладу охорони здоров’я для проведення медичного огляду працівників, третій – надається до відділу з питань гігієни праці Управління Держпраці у Вінницькій області, четвертий – робочому органу виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України.

Далі роботодавець укладає договір про проведення медогляду лише з закладом охорони здоров’я, у якому створено комісію з проведення медичних оглядів.

Заклад охорони здоров’я складає план-графік проведення медичного огляду працівників підприємства (установи, організації) та погоджує його з роботодавцем та Управлінням Держпраці у Вінницькій області.

Роботодавець повинен забезпечити своєчасну та організовану явку працівників на медогляд.

Липовецьке відділення УВД ФССУ

у Вінницькій області

Тел.(роб). 2-11-56

(моб). 068-212-46-72

Немає опису світлини.