Пошук

Трансформація закладів освіти Липовецької територіальної громади

Дата: 19.07.2022 13:19
Кількість переглядів: 647

Фото без описуАналіз мережі закладів освіти змушує відшуковувати раціональні форми функціонування та розвитку як дошкільної, так і загальної середньої освіти для задоволення освітніх потреб населення Липовецької міської територіальної громади.

Трансформація шкіл – обов`язкова вимога Закону «Про повну загальну середню освіту». Ще сьогодні діти здобувають загальну середню освіту з 1 по 11 клас в одному й тому ж закладі, і вже далі йдуть хто до профтехучилищ, хто до вишу. Новий Закон передбачає три типи закладів загальної середньої освіти, серед яких вже не буде місця звичним школам. Першокласники розпочинатимуть навчання у початковій школі, учні базової школи ходитимуть до гімназій – це 5-9 класи, а старші – до ліцеїв (відповідно 10-12 класи).

На території Липовецької міської територіальної громади функціонує 12 закладів загальної середньої освіти, з них: 8 шкіл І-ІІІ ступенів та 4 – І-ІІ ступенів та 1 філія І-ІІ ступенів.

Контингент учнів закладів загальної середньої освіти (мал. 1).

Таблицю складено від найбільшого до найменшого показника.

Фото без опису

Особливістю мережі закладів загальної середньої освіти Липовецької громади є її розгалуженість, особливо у сільській місцевості. Проблема полягає у тому, що стан шкільної мережі не відповідає демографічній ситуації в громаді: за останні роки чисельність учнів скоротилась, тоді як кількість освітніх закладів залишилась майже незмінною. За прогнозом, через два роки знову розпочнеться зменшення кількості школярів через зниження народжуваності; за статистикою, станом на січень 2022 року, у Липовецькій міській територіальній громаді кількість дітей віком від народження до 6 років становить – 774 особи, для порівняння станом на січень 2018 року така цифра становила – 1184 дитини.

Кількість здобувачів освіти саме в сільських малокомплектних школах є надзвичайно низькою в порівнянні із міськими закладами та закладами загальної середньої освіти сіл Росоша та Зозова.

Тому, оптимізація малокомплектних шкіл є надзвичайно важливим процесом, метою якої є першочергове завдання - забезпечення кращою якістю навчання та можливостями для учнів, а також раціональне використання коштів. Заходи з оптимізації шкільної мережі планується провести з метою створення єдиного освітнього простору, раціонального та ефективного використання наявних ресурсів, їх спрямування на задоволення освітніх потреб учнів та вихованців.

Державна освітня субвенція розраховується за формулою, яка розподіляє кошти відповідно до наповнюваності класів, тобто чим нижча наповнюваність класів у школі, тим менше коштів отримує бюджет на її утримання.

Прогнозована вартість утримання одного учня у 2022 році (в тисячах грн.) (мал. 2)

Фото без опису

Школи з нижчою фактичною наповнюваністю класів у порівнянні з розрахунковою є найбільш затратними. На сьогодні, більшість класів в сільській малокомплектній школі не відповідає вимогам щодо наповнюваності учнів, а тому така велика вартість утримання одного учня.

З огляду на вищезазначене заклади освіти І-ІІ ступенів сіл: Троща, Скитка та Струтинка пропонується реорганізувати, змінивши статус закладу, перевівши у філії.

Зміна статусу малокомплектних шкіл громади, а саме: перетворення їх у філії, необхідне також для того, щоб зберегти ці малокомплектні школи (принаймні на найближчий час) та надати можливість уродженцям сіл і далі продовжувати навчання в закладах освіти, в яких розпочали навчання.

Головне у закладі освіти – це якість знань, рівень підготовки учнів, вміння набуття навиків спілкування в колективі однолітків, вчитися здобувати лідерські навики, мати можливість повноцінного розвитку своїх здібностей та творчої майстерності. Адже тільки у конкурентному учнівському середовищі у дітей є мотивація до кращих результатів у навчанні. Сподіваємось мережа закладів освіти, пропонована в плані трансформації та оптимізації мережі закладів освіти Липовецької міської ради буде спроможною для реалізації зазначених цілей.

Дошкільна освіта

У Липовецькій міській територіальній громаді спостерігається поступове зменшення дітей дошкільного та молодшого шкільного віку впродовж наступного стратегічного періоду. Фактично зменшуватиметься потреба місць у закладах дошкільної освіти та щорічно зменшуватиметься кількість першокласників. Просторовий перерозподіл дітей в межах громади впродовж останніх років демонструє збільшення кількості дітей дошкільного віку у місті та зменшення у сільській місцевості.

Отже, демографічна ситуація в громаді в наступному стратегічному періоді характеризуватиметься такими негативними тенденціями як зменшення дітей дошкільного та молодшого шкільного віку. Важливим моментом також є зменшення кількості сільського населення та просторовий перерозподіл дітей в межах громади. Важливим пріоритетом державної політики є забезпечення доступності здобуття дошкільної освіти дітьми та створення необхідних умов функціонування і розвитку мережі закладів дошкільної освіти (ЗДО).

На території Липовецької міської ради функціонує 9 закладів дошкільної освіти та 1 дошкільний підрозділ.

Кількість вихованців закладів дошкільної освіти Липовецької міської територіальної громади (мал.№3)

Фото без опису

Діаграма констатує значну різницю у наповнюваності дітьми закладів дошкільної освіти Липовецької міської територіальної громади.

Заклади дошкільної освіти, що знаходяться в приміщенні закладів загальної середньої освіти, а саме в селах: Лукашова, Славна та Троща мають найменшу кількість вихованців. А вартість утримання одного вихованця в них надто велика і це при тому, що зазначені заклади функціонують в приміщеннях закладів загальної середньої освіти.

Вартість утримання одного вихованця (в грн.) (мал. 4)

Фото без опису

Найдорожче утримання одного вихованця серед сільських закладів дошкільної освіти в Трощанському закладі дошкільної освіти, що становить – 613 грн, 34 коп., найменше – 235 грн. 17 коп. у Попівському закладі дошкільної освіти.

Важливим критерієм, що характеризує ефективність роботи закладу є кількість діто-днів. Кількість діто-днів визначається множенням середнього показника днів перебування однієї дитини протягом року у дошкільному навчальному закладі на середньорічну кількість дітей цього закладу за цей період.

Кількість діто-днів в закладах дошкільної освіти Липовецької міської ТГ (мал. 5).

Фото без опису

Показник кількості діто-днів, як показує діаграма, в закладах дошкільної освіти сіл Троща, Славна та Лукашова найменший.

Тому, з метою раціонального використання бюджетних коштів, ефективного використання матеріальних ресурсів та комунального майна пропоновано реорганізувати заклади дошкільної освіти, а саме: Лукашівський, Славнянський, Нападівський шляхом приєднання (створивши дошкільні підрозділи) до закладів загальної середньої освіти в приміщеннях яких вони розташовані, а Трощанський заклад дошкільної освіти ліквідувати, передбачивши у філії-Трощанська гімназія відкриття групи з короткотривалим перебуванням дітей дошкільного віку.

 

План

трансформації закладів освіти Липовецької міської територіальної громади на 2022 рік

 

Назва закладів

Тип, філії, підрозділи

Назва після трансформації

1

Комунальний опорний заклад освіти «Липовецька загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №1 ім. В.Липківського Липовецької міської ради Вінницького району Вінницької області

Ліцей з початковою школою та гімназією

Липовецький ліцей №1

Філії:

Славнянська гімназія з дошкільним підрозділом

 

2

Опорний заклад «Липовецька загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №2 Липовецької міської ради Вінницького району Вінницької області

Ліцей з початковою школою та гімназією

Липовецький ліцей №2

Філії:

Скитківська гімназія;

Струтинська гімназія;

Трощанська гімназія

 

3

Заклад «Росошанський навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа І-ІІІ ст. – дошкільний навчальний заклад Липовецької міської ради Вінницького району Вінницької області

Ліцей з дошкільним підрозділом, початковою школою та гімназією

Росошанський ліцей

Структурний підрозділ - Росошанський дошкільний підрозділ

 

4

Зозівська загальноосвітня школа І-ІІІст. Липовецької міської ради

Ліцей з початковою школою та гімназією

Зозівський ліцей

5

Липовецька загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №3 Липовецької міської ради

Ліцей з початковою школою та гімназією

Липовецький ліцей №3

6

Опорний заклад "Лукашівська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. Липовецької міської ради» Вінницького району Вінницької області

Ліцей з дошкільним підрозділом, початковою школою та гімназією

Лукашівський ліцей

Структурний підрозділ – Лукашівський заклад дошкільної освіти

 

7

Білозерівська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. Липовецької міської ради Вінницького району Вінницької області

Ліцей з початковою школою та гімназією

Білозерівський ліцей

8

Іваньківська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. Липовецької міської ради Вінницького району Вінницької області

Ліцей з початковою школою та гімназією

Іваньківський ліцей

9

Нападівська загальноосвітня школа І-ІІ ст. Липовецької міської ради Вінницького району Вінницької області

Нападівська гімназія з дошкільним підрозділом та початковою школою

Нападівська гімназія

 

Процес оптимізації освітньої мережі враховує демографічну ситуацію, прогнозування дитячих контингентів, соціально-економічні умови громади і розглядається в комплексі вибору різних типів закладів і форм організації освітнього процесу в закладах освіти Липовецької міської територіальної громади.

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь