Пошук

План роботи фінансового управління Липовецької міської ради на 2021 рік

Дата: 23.03.2021 10:54
Кількість переглядів: 318

План роботи

фінансового управління Липовецької міської ради на 2021 рік

з/п

Заходи

Відповідальний за виконання

Термін

виконання

І. Організаційна робота

1

Здійснення загальної організації бюджетного процесу під час складання, розгляду, затвердження, виконання бюджету та підготовки звітів про його виконання, відповідно до вимог бюджетного та податкового законодавства

начальник управління, начальники відділів, спеціалісти відділів

Протягом року

2

Надання консультацій, методичної допомоги працівникам бюджетних установ з питань бюджетного законодавства.

Проведення нарад, семінарів

начальники відділів, спеціалісти відділів

Протягом року

3

Здійснення організаційної роботи щодо складання та розгляду прогнозу бюджету на середньостроковий період, складання проекту бюджету міста Липовець на 2022-2023 роки

начальник управління, начальники відділів

липень – листопад

2021 року

ІІ. Бюджетний процес

(порядок складання, розгляду, затвердження бюджету та його виконання)

І квартал 2021 року

1

 Доведення до головних розпорядників коштів лімітних довідок про бюджетні асигнування

Фадєєв О.О.

до 12 січня

2021 року

2

Затвердження розпису бюджету та його подання до органу Казначейства

Фадєєв О.О.

до 25 січня

2021 року

3

Оприлюднення інформації про виконання місцевого бюджету

Фадєєв О.О.

щомісячно до 25 числа поточного місяця

4

Проведення перевірки рішень місцевої ради про місцевий бюджет щодо  дотримання бюджетного законодавства при затвердженні місцевих бюджетів

Фадєєв О.О.

січень

2021 року

5

Організація та проведення роботи з підготовки пояснювальної записки до річного звіту про виконання місцевого бюджету та звіту по мережі, штатах і контингентах

Івчук Л.Т.

січень – лютий

2021 року

6

Перевірка кошторисів видатків, планів асигнувань та штатних розписів головних розпорядників бюджетних коштів на 2021 рік

Фадєєв О.О.

січень 2021 року

7

Складання паспортів бюджетних програм на поточний рік фінансовим управлінням

Івчук Л.Т.

січень 2021 року

8

Затвердження паспортів бюджетних програм,поданих головними розпорядниками бюджетних коштів

Поєдинок Г.А.

січень 2021 року

9

Отримання зауважень та пропозицій до проекту рішення міської ради про встановлення місцевих податків та зборів

Фадєєв О.О.

лютий 2021 року

10

Опублікування інформації:

  • про виконання місцевого бюджету за підсумками 2020 року
  • про час і місце публічного представлення такої інформації

Івчук Л.Т.

до 1 березня

2021 року

11

Публічне представлення інформації про виконання місцевого бюджету за підсумками 2020 року

Івчук Л.Т.

до 19 березня

2021 року

12

Оприлюднення інформації про виконання місцевого бюджету

Івчук Л.Т.

до 25 березня

2021 року

13

Обговорення зауважень та пропозицій до проекту рішення міської ради про встановлення місцевих податків та зборів

Оприлюднення проекту рішення міської ради (за 20 робочих днів до дати розгляду на сесії ради)

Фадєєв О.О.

березень-квітень 2021 року

ІІ квартал 2021 року

Квітень 2021 року

14

Оприлюднення інформації про виконання місцевого бюджету

Фадєєв О.О.

До 25 квітня  

 2021 року

15

Перевірка правильності складання і затвердження кошторисів та планів використання бюджетних коштів розпорядниками/одержувачами коштів, які отримують кошти з місцевого бюджету

Фадєєв О.О.

Івчук Л.Т.

Протягом квітня 2021 року

Травень 2021 року

16

Перевірка правильності складання і затвердження кошторисів та планів використання бюджетних коштів розпорядниками/одержувачами коштів, які отримують кошти з місцевого бюджету

Фадєєв О.О.

Івчук Л.Т.

Протягом травня 2021 року

17

Підготовка та затвердження Плану заходів щодо складання прогнозу місцевого бюджету

Фадєєв О.О.

до 14 травня

2021 року

18

Оприлюднення інформації про виконання місцевого бюджету

Фадєєв О.О.

До 25 травня

 2021 року

19

Подання до виконавчого комітету квартального звіту про виконання місцевого бюджету

Фадєєв О.О.

До 31 травня   

2021 року

20

Проведення звірки вихідних даних (обсягів ПДФО, податку на прибуток, чисельності населення) для здійснення горизонтального вирівнювання

Фадєєв О.О.

травень – червень 2021 року

21

Доведення до головних розпорядників коштів інструкцій (вказівок) з підготовки прогнозу місцевого бюджету

Фадєєв О.О.

Івчук Л.Т.

до 1 червня

2021 року

Червень 2021 року

22

Прийняття рішення про  встановлення місцевих податків та зборів

Фадєєв О.О.

до 20 червня

2021 року

23

Оприлюднення інформації про виконання місцевого бюджету

Фадєєв О.О.

До 25 червня

2021 року

24

Формування показників прогнозу місцевого бюджету

Фадєєв О.О.

Івчук Л.Т.

до 30 червня

2021 року

25

Надсилання територіальним органам ДФС копії рішення про встановлення місцевих податків та зборів або про внесення змін до них

Фадєєв О.О.

 

до 20 червня

2021 року, не пізніше 1 липня

ІІІ квартал 2021 року

Липень 2021 року

26

Доведення до ГРК орієнтованих граничних показників видатків місцевого бюджету та надання кредитів з місцевого бюджету на середньостроковий період

Фадєєв О.О.

Івчук Л.Т.

до 5 липня

2021 року

27

Оприлюднення інформації про виконання бюджету

Фадєєв О.О.

До 25 липня

2021 року

28

Здійснення аналізу пропозицій  ГРК до прогнозу місцевого бюджету та проведення погоджувальних нарад з ГРК

Фадєєв О.О.

Івчук Л.Т.

до 30 липня

2021 року

Серпень 2021 року

29

Подання до виконавчого комітету  ради квартального звіту про виконання місцевого бюджету

Івчук Л.Т.

до 31 серпня

2021 року

30

Початок роботи над складанням проекту бюджету:

  • доведення до ГРК прогнозованих обсягів трансфертів на плановий рік та особливостей їх розрахунків (в одноденний термін з дня їх отримання від МФУ);
  • проведення звірки вихідних даних, що враховані при розрахунку обсягів міжбюджетних трансфертів;

Фадєєв О.О.

Івчук Л.Т.

до 31 серпня

2021 року

31

Прийняття рішення про заходи щодо підготовки проекту бюджету:

  • створення робочої групи;
  • визначення термінів подання матеріалів;

Фадєєв О.О.

Івчук Л.Т.

До 31 серпня 

 2021 року

32

Розгляд та схвалення прогнозу місцевого бюджету

Фадєєв О.О.

До 31 серпня  

2021 року

Вересень 2021 року

33

Подання прогнозу місцевого бюджету разом із фінансово-економічним обґрунтуванням до міської ради

Фадєєв О.О.

До 6 вересня   

2021 року

34

Оприлюднення інформації про виконання бюджету

Фадєєв О.О.

До 25  вересня    2021 року

35

Здійснення розрахунків доходів та видатків до проекту місцевого бюджету

Фадєєв О.О.

друга половинна вересня 2021 року

36

Розгляд питання щодо прогнозу бюджету на засіданні міської ради

Поєдинок Г.А.

До 30 вересня

2021 року

37

Розроблення та доповнення до ГРК інструкції з підготовки бюджетних запитів

Івчук Л.Т.

до 1 жовтня

2021 року

38

Доведення до ГРК прогнозних обсягів трансфертів на плановий рік та методики їх розрахунків

Фадєєв О.О.

в одноденний термін з дня їх отримання від МФУ

ІV квартал 2021 року

Жовтень 2021 року

39

Аналіз бюджетних запитів на прийняття рішення про їх включення до проекту бюджету

Івчук Л.Т.

до 25 жовтня

2021 року

40

Оприлюднення інформації про виконання бюджету

Фадєєв О.О.

до 25 жовтня

2021 року

41

Розроблення бюджетних запитів

Івчук Л.Т.

Протягом місяця

42

Здійснення заходів щодо залучення громадськості до бюджетного процесу

Фадєєв О.О.

жовтень-листопад 2021 року

Листопад 2021 року

43

Підготовка проекту рішення про місцевий бюджет та його подання виконавчому органу міської ради для схвалення

Фадєєв О.О.

до 10 листопада 2021 року

44

Подання проекту рішення про місцевий бюджет на розгляд сесії міської ради

Фадєєв О.О.

До 27 листопада 2021 року

45

Оприлюднення схваленого проекту рішення про місцевий бюджет

Фадєєв О.О.

до 30 листопада 2021 року

46

Подання до виконавчого комітету квартального звіту про виконання місцевого бюджету

Фадєєв О.О.

До 30 листопада    2021 року

Грудень 2021 року

47

Складання, затвердження, погодження та подання органу Казначейської служби мережі розпорядника коштів місцевого бюджету

Івчук Л.Т.

До 15 грудня 2021 року

48

Включення до плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів підготовки проекту рішення про встановлення місцевих податків та зборів

Фадєєв О.О.

не пізніше 15 грудня 2021 року

49

Оприлюднення інформації про виконання бюджету

Фадєєв О.О.

До 25 грудня

50

Розгляд проекту рішення про бюджет на засіданні міської ради та затвердження місцевого бюджету на 2022 рік

Поєдинок Г.А.

Не пізніше 25 грудня

 

Фото без опису


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь