1. Визначення публічної інформації (ст. 1  Закону України «Про доступ до публічної інформації»).
 2. Забезпечення доступу до інформації (ст. 5  Закону України «Про доступ до публічної інформації»).
 3. Надати визначення терміну аудит у бюджетному процесі згідно Бюджетного кодексу України (ст. 26 Бюджетного кодексу).
 4. Поняття внутрішнього контролю (ст. 26 Бюджетного кодексу).
 5. Порядок здійснення моніторингу публічних закупівель (ст. 7-1 Закону України «Про публічні закупівлі»).
 6. Тендерна документація (ст. 22 Закону України «Про публічні закупівлі»).
 7. Відповідальність за порушення Закону України «Про публічні закупівлі» (ст. 38 Закону України «Про публічні закупівлі»).
 8. Поняття аудиту (ст. 1 Закону Україну «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»).
 9. Поняття аудиторської діяльності (ст. 1 Закону Україну «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»).
 10. Правова основа аудиторської діяльності в Україні (ст. 3 Закону Україну «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»).
 11.  Професійний скептицизм аудитора (ст. 9 Закону Україну «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»).
 12. Незалежність і об’єктивність аудитора та суб’єкта аудиторської діяльності (ст. 10 «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»).
 13. Незалежність та об’єктивність аудитора під час проведення аудиту (ст. 12 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»).
 14. Аудиторський звіт та інші офіційні документи (ст. 12 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»).
 15. Організація роботи з виконання завдання з обов’язкового аудиту фінансової звітності (ст. 24 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»).
 16. Вимоги щодо внутрішнього контролю якості виконаного завдання з аудиту фінансової звітності (ст. 32 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»).
 17. Склад доходів загального фонду бюджетів об’єднаних територіальних громад (ст. 64 Бюджетного кодексу України).
 18.  Виконання місцевих бюджетів (ст. 78 Бюджетного кодексу України).
 19.  Поняття та мета регулювання міжбюджетних відносин (ст. 81 Бюджетного кодексу України).
 20.  Видатки, що здійснюються з бюджетів об’єднаних територіальних громад (ст. 89 Бюджетного кодексу України).
 21.  Порушення бюджетного законодавства (ст. 116 Бюджетного кодексу України).
 22.  Заходи впливу за порушення бюджетного законодавства (ст. 117 Бюджетного кодексу України).
 23.  Нецільове використання бюджетних коштів (ст. 119 Бюджетного кодексу України).
 24.  Особистий прийом громадян (ст. 22 Закону України «Про звернення громадян»).
 25.  Розпорядники бюджетних коштів (ст. 22 Бюджетного кодексу України).
 26.  Конфіденційність та професійна таємниця аудитора (ст. 11 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»).
 27.  Основні засади податкового законодавства України (ст. 4 Податкового Кодексу України).
 28. Загальні засади встановлення податків і зборів (ст. 7 Податкового Кодексу України).
 29. Місцеві податки (ст. 10 Податкового Кодексу України).
 30. Склад бюджетного законодавства (ст. 4 Бюджетного Кодексу).

Перелік питань на перевірку знання Конституції України, Законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та «Про запобігання корупції»