Чинним законодавством не передбачено обов’язкову наявність  акту розслідування нещасного випадку невиробничого характеру при призначенні допомоги по тимчасовій непрацездатності внаслідок травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві.

У разі надходження до комісії із соціального страхування підприємства листка непрацездатності в якому підкреслено причину непрацездатності «1 - Тимчасова непрацездатність внаслідок захворювання або травми, що не пов’язані з нещасним випадком на виробництві» комісія зобов’язана з’ясувати обставини та причини отримання невиробничої травми  шляхом розгляду пояснень застрахованої особи, акта за формою НТ (невиробничий травматизм) у разі його наявності, або інших документів, які дають змогу визначити обставини отримання травми.

Щодо обов’язковості розслідування роботодавцем нещасних випадків невиробничого характеру, то відповідно до п. 11 та 12 «Порядку розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру» затвердженого постановою КМУ № 270 від 22.03.2001 року (долі – Порядок) нещасні випадки. які стались з працюючими особами розслідується комісією підприємства, де працює потерпілий. Рішення щодо розслідування нещасного випадку приймає керівник підприємства (установи, організації) на підставі звернення потерпілого або особи, яка представляє його інтереси, листка непрацездатності або довідки, виданої лікувально-профілактичним закладом.

Також необхідно зазначити, що  п.3 Порядку чітко визначено перелік нещасних випадків, які підлягають розслідуванню. Тому при надходженні до роботодавця звернення потерпілого з вимогою провести розслідування нещасного випадку, керівник повинен прийняти рішення про створення відповідної  комісії для такого розслідування.

Робочий орган виконавчої дирекції Фонду соціального страхування у разі потреби має право здійснювати обмін інформацією зі страхувальником щодо уточнення інформації, наведеної у заяві-розрахунку.

У разі виникнення питань щодо призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності у зв’язку з травмою, не пов’язаною з виконанням трудових обов’язків, на вимогу працівників Фонду соціального страхування страхувальник може надати протокол засідання комісії щодо прийняття даного рішення  інші матеріали розслідування, проведеного комісією із соціального страхування, або ж акт за формою НТ, у разі якщо його було складено.

 

Липовецьке відділення УВД ФССУ

у Вінницькій обл.

Тел. 2-11-56