Безбар’єрна країна – це не відокремлена територія зі специфічними умовами для окремих людей і не сукупність вибіркових норм і правил. Це новий, вдосконалений формат співіснування рівних між собою людей, модель суспільства, в основі якої лежить соціальний егалітаризм – без обмежень, але з широким колом можливостей для кожного.

Безбар’єрне середовище – це простір необмежених можливостей, в якому немає місця дискримінації та враховуються інтереси кожного.

https://drive.google.com/drive/folders/1EbcogKy8HwgpUofEUkEVtx9Dcl2xiQ4E?fbclid=IwAR1LDZUHfv4M5z35rW2ajtQrix4FW4R4FnmQRDhGUaAwrT3rgct8fPTJh_Y