Підприємець, який вирішив оформити трудові відносини з першим із найманих працівників, набуває статусу працедавця й на нього повною мірою поширюються вимоги Кодексу законів про працю України (КЗпП).

Згідно з ч. 3 ст. 24 КЗпП працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом або розпорядженням працедавця, і повідомлення органів ДФС про прийняття працівника на роботу в порядку, визначеному КМУ.  Повідомити податкову потрібно хоча б на день раніше допущення працівника до роботи.

Таким чином, процедура оформлення трудових відносин складається з таких етапів:

•        оформлення розпорядження про прийняття на роботу;

•        оформлення трудового договору з працівником (у двох примірниках для кожної зі сторін);

•        повідомлення органів ДФС про прийняття працівника на роботу.

Головний державний інспектор

Управління Держпраці у Вінницькій області Тетяна Підлубна