Пошук

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Липовецької міської ради «Про затвердження Порядку розміщення зовнішньої реклами в Липовецькій територіальній громаді Вінницького району Вінницької області»

Дата: 14.06.2021 11:56
Кількість переглядів: 785

Фото без описуЦей аналіз регуляторного впливу розроблений на виконання та з дотриманням вимог Закону України «Про рекламу», враховуючи Постанову Кабінету міністрів України від 29.12.2003 р. № 2067 «Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами», Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 11.09.2003 р. №1160-ІV та Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 р. №308. Проект рішення Липовецької міської ради «Про затвердження Порядку розміщення зовнішньої реклами в Липовецькій територіальній громаді» відповідає пріоритетам Програми економічного і соціального розвитку Липовецької територіальної громади на 2021 рік, Стратегії розвитку Липовецької територіальної громади на період до 2030 року та ефективного розміщення зовнішньої реклами у населених пунктах Липовецької територіальної громади.

Регуляторний орган: Липовецька міська рада.

Розробник: відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Липовецької міської ради.

Контактний телефон: (04358) 2-31-03.

 

І. Проблема, яку передбачається вирішити

Визначення проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання.

Проект розробленого регуляторного акта «Про затвердження Порядку розміщення зовнішньої реклами в Липовецькій територіальній громаді» націлений на вирішення проблеми:

 •  відсутності комплексного і системного врегулювання порядку розміщення зовнішньої реклами на території населених пунктів Липовецької територіальної громади:
 • самовільного встановлення рекламних конструкцій та порушення вимог діючого законодавства з боку суб’єктів підприємництва, що займаються рекламною діяльністю, та створення небезпеки для населення громади об’єктами зовнішньої реклами, встановленими з порушенням вимог до техніки безпеки;
 • відсутності ефективного контролю за розміщенням рекламних конструкцій, а також відсутності платної дисципліни у суб’єктів підприємницької діяльності;
 •  виконання основних вимог дозвільної системи у сфері господарської діяльності.

Зазначена проблема потребує державного регулювання господарських відносин – прийняття Порядку розміщення зовнішньої реклами в Липовецькій територіальній громаді, який буде базовим документом, що сприятиме створенню сучасного правового поля для подальшого розвитку рекламної сфери на території міської ради.

 

Причини виникнення проблеми:

Відсутність затверджених правил на території Липовецької ТГ не дозволяє регулювати відносини з розповсюджувачами реклами належним чином та в однаковому обґрунтованому правовому полі, що призводить до самовільного встановлення рекламних конструкцій громадянами та багаточисельних порушень вимог чинного законодавства зі сторони суб’єктів підприємництва, що надають послуги розміщення реклами.

Неврегульованість даного питання призводить до стихійного розміщення об’єктів зовнішньої реклами з порушенням технічних вимог до безпечності таких об’єктів, виникнення ситуацій неоднозначного застосування норм чинного законодавства, створює невизначену ситуацію щодо правового статусу встановлення зовнішньої реклами, обґрунтованості отримання коштів за надання у користування місць розташування спеціальних конструкцій на території Липовецької ТГ, врегулювання правових відносин між органом місцевого самоврядування та юридичними і фізичними особами.

Внаслідок набрання чинності постанови Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 № 1173 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо відповідності основним вимогам до дозвільної системи у сфері господарської діяльності», якою внесені зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 № 2067 «Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами», виникла потреба розробити Порядок розміщення зовнішньої реклами в Липовецькій територіальній громаді у відповідності до нормативно-правових актів.

Водночас у сфері реклами діють такі нормативно правові акти:

- Закон України «Про рекламу»;

- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

-Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»;

- Типові правила розміщення зовнішньої реклами, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.03. № 2067.

Проблема є важливою, оскільки відсутність затвердженого Порядку не дозволяє регулювати відносини з розповсюджувачами реклами належним чином та в однаковому обґрунтованому правовому полі. Недоотримання коштів бюджетом матиме негативний вплив на життєдіяльність територіальної громади, оскільки не буде забезпечено в повному обсязі фінансування бюджетної сфери, зокрема виплати заробітної плати працівникам, яка фінансується з бюджету ТГ, соціально важливих місцевих програм: соціальних, екологічних, у сфері адміністративних послуг тощо.

Проблема, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання:

- забезпечення дотримання Закону України «Про рекламу», Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», ПКМУ від 29.12.2003 р. № 2067 «Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами».

- забезпечення дотримання вимог техніки безпеки;

- наповнення місцевого бюджету та спрямування отриманих коштів на вирішення соціальних проблем територіальної громади та покращення інфраструктури населених пунктів.

 

Важливість проблеми:

На даний час на території Липовецької ТГ, без отримання дозволів з урахуванням вимог Порядку розміщення зовнішньої реклами в Липовецькій територіальній громаді, 12 суб’єктів господарської діяльності розміщують об’єкти зовнішньої реклами. В той же час бюджет громади не отримує жодної плати за розміщення такої реклами, втрати до бюджету складають орієнтовно 47,5 тис. грн. на рік, що є суттєвим для бюджету Липовецької міської ради.

Проектом передбачається створення умов для надходження до бюджету ТГ коштів від плати за розміщення зовнішньої реклами. Дане рішення позитивно вплине на ринкове середовище та умови конкуренції.

Отже, з метою правового регулювання господарських і адміністративних відносин між органом місцевого самоврядування та суб’єктами господарювання, недопущення суперечливих ситуацій, безумовного виконання вимог Закону України «Про рекламу», Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», вказана проблема потребує розв’язання шляхом прийняття рішення «Про затвердження Порядку розміщення зовнішньої реклами в Липовецькій територіальній громаді».

 

Таблиця 1

Основні групи, на які проблема справляє вплив:

 

Групи (підгрупи)

Так

Ні

1

2

3

Громадяни

Так

-

Держава (органи місцевого самоврядування)

Так

-

Суб’єкти господарювання,

Так

-

у тому числі суб’єкти малого підприємництва

Так

-

 

Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою ринкових механізмів:

Застосування ринкових механізмів для вирішення вказаної проблеми не можливе, оскільки згідно чинного законодавства саме органи місцевого самоврядування затверджують Порядок розміщення зовнішньої реклами.

 

Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою діючих регуляторних актів:

Відсутність затвердженого Порядку не дозволяє регулювати відносини з розповсюджувачами реклами належним чином та в однаковому обґрунтованому правовому полі. Відсутність врегулювання даного питання на місцевому рівні призводить до самовільного встановлення рекламних конструкцій громадянами та суб’єктами підприємництва з багаточисельними порушеннями вимог чинного законодавства.

 

ІІ. Цілі державного регулювання

 

Основними цілями державного регулювання акта є:

 • створення умов для виконання положень постанови КМУ від 29.12.2003 №2067 «Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами» та Законів України «Про рекламу», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»;
 • впорядкування нормативно-правової бази Липовецької міської ради;
 • забезпечення, у процесі розміщення засобів зовнішньої реклами, розумного балансу комерційних інтересів та пріоритету щодо збереження цілісності оточуючої забудови;
 • встановлення порядку та умов надання, внесення змін, продовження строку дії, погодження, переоформлення та припинення дії дозволів на розміщення зовнішньої реклами;
 • стимулювання інвестиційної діяльності рекламних операторів на прозорих та зрозумілих засадах гарантування захисту інвестицій;
 • встановлення доцільних та обґрунтованих розмірів тарифу на розміщення зовнішньої реклами, які б враховували інтереси громадян і суб’єктів господарювання та дозволили б збільшити наповнення дохідної частини міського бюджету для виконання Програми економічного і соціального розвитку Липовецької територіальної громади на 2021 рік, Стратегії розвитку Липовецької територіальної громади на період до 2030 року ;

- запобігання самочинного та безоплатного розміщення конструкцій зовнішньої реклами на території населених пунктів Липовецької ТГ;

- можливість спрямувати отримані кошти на забезпечення благоустрою населених пунктів Липовецької ТГ.

 

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

 

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1

Не прийняття регуляторного акта (залишення існуючої на даний момент ситуації без змін)

Не будуть досягнені цілі щодо регулювання самовільного встановлення зовнішньої реклами та отримання коштів до місцевого бюджету

Альтернатива 2

Прийняття регуляторного акта

Забезпечує досягнення цілей щодо належного законного регулювання відносин між розповсюджувачами зовнішньої реклами та Липовецькою ТГ. Забезпечить надходження платежів до місцевого бюджету, створення умов для розвитку діяльності в галузі реклами у правовому полі

 

Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів органів місцевого самоврядування

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Відсутність в Липовецькій міській раді затвердженого Порядку розміщення зовнішньої реклами є прямим порушенням чинного законодавства та порушення прав та інтересів суб’єктів господарювання у сфері зовнішньої реклами.

Орієнтовні втрати бюджету Липовецької міської ТГ на рік плати за розміщення об’єктів зовнішньої реклами в сумі 47520 грн. Невідповідність чинному законодавству. Безконтрольне самовільне встановлення рекламних об’єктів.

Альтернатива 2

Впорядкування місць та встановлення постійного контролю щодо розміщення зовнішньої реклами на території населених пунктів. Збільшення надходжень до бюджету Липовецької ТГ в сумі 47520 грн., спрямування отриманих коштів на благоустрій населених пунктів Липовецької ТГ.

Поліпшення безпеки жителів громади.

Витрати міської ради на адміністрування запровадженого регулювання становитимуть близько 3435,9 грн.

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Порушення чинного законодавства. Порушення вимог техніки безпеки. Відсутність інформації про товари і послуги.

-

Альтернатива 2

Поліпшення безпеки жителів громади. Покращення благоустрою вулиць ТГ та місць розташування реклами.

-

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць*

-

-

-

12

12

Питома вага групи у загальній кількості, %

-

-

-

100

100

 

 

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Дозволяє не сплачувати кошти за місця розташування рекламних засобів, які перебувають у комунальній власності Липовецької міської ТГ

Немає можливості законно встановлювати об’єкти зовнішньої реклами. Не враховано громадські та приватні інтереси.

Альтернатива 2

Спрощення та прозорість процедури оформлення документів дозвільного характеру у сфері зовнішньої реклами та скорочення строків їх отримання.

Прозоре та законне ведення бізнесу та розповсюдження зовнішньої реклами.

Чіткий контроль за розрахунком плати за розташування зовнішньої реклами.

Витрати згідно проведеного М-тесту та плати за розміщення зовнішньої реклами 82529,64 грн.

Вплив на сферу інтересів суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва відсутній.

 

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

1

Не вирішує проблеми. Цілі прийняття регуляторного акта не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати).

Альтернатива 2

4

Цей регуляторний акт відповідає потребам у розв’язанні визначеної проблеми та принципам державної регуляторної політики.

Цілі прийняття регуляторного акта можуть бути досягнуті повною мірою (проблема більше існувати не буде).

 

 

Рейтинг результативності досягнення цілей

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернати-ва 2

 

 

 

Орган місцевого самоврядування:

Відповідальне ставлення юридичних та фізичних осіб до Порядку розміщення зовнішньої реклами.

Збільшення надходжень до бюджету Липовецької ТГ в сумі 47500 грн. Спрямування отриманих коштів на благоустрій населених пунктів Липовецької міської ТГ.

Громадяни:

поліпшення безпеки жителів громади; покращення благоустрою вулиць ТГ та місць розташування реклами; наявність інформації про товари і послуги.

Суб’єкти господарювання:

упорядкування відносин між суб’єктами господарювання та ОМС у сфері благоустрою; надання інформації про товари і послуги

Орган місцевого самоврядуванн):

витрати пов’язані з організацією контролю за дотриманням затвердженого порядку (44,05 грн/год. середня заробітна плата відповідальної особи)

Громадяни:

Відсутні

Суб’єкти господарювання:

витрати на виконання обов’язків відповідно до затверджених правил (47520 грн.)

При виборі цієї альтернативи буде досягнуто цілі державного регулювання

 

Альтернати-ва 1

 

 

Орган місцевого самоврядування: Відсутність в Липовецькій міській раді затвердженого Порядку розміщення зовнішньої реклами є прямим порушенням чинного законодавства та порушення прав та інтересів суб’єктів господарювання у сфері зовнішньої реклами.

Громадяни:

Порушення чинного законодавства; порушення вимог техніки безпеки; відсутність інформації про товари і послуги.

Суб’єкти господарювання:

невнормовані відносини між органами влади та суб’єктами господарювання.

Орган місцевого самоврядування:

Не відповідає чинному законодавству; безконтрольне самовільне встановлення рекламних засобів; недоотримання до бюджету Липовецької ТГ коштів за тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів в сумі 47500 грн.

Громадяни:

Відсутні.

Суб’єкти господарювання: Не можливість законно встановлювати об’єкти зовнішньої реклами

Відсутні чіткі правила розміщення зовнішньої реклами.

Відсутність затвердже-ного Порядку не дозволяє регулювати відносини з розповсюджувачами реклами належним чином та в однаковому обґрунтованому правовому полі.

Зміна діючого законодавства, політична та економічна ситуація в країні.

Необхідність певного часу для ознайомлення суб’єктів господарювання з регуляторним актом.

 

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 2

Альтернатива дозволить:

- укладати з розповсюджува-чами зовнішньої реклами Договори, справляти з них плату, а також надавати їм дозволи на встановлення зовнішньої реклами, наповнення бюджету зросте на 47500 грн.;

 - забезпечить виконання цілей щодо затвердження чіткої зрозумілої процедури оформлення документів на розміщення зовнішньої реклами, усунення адміністративних бар’єрів під час здійснення підприємницької діяльності;

 -впорядкує розміщення рекламних засобів на території громади, стимулює розвиток підприємництва.

Зміна чинного законодавства

Альтернатива 1

Альтернатива залишає все без змін, що унеможливлює видачу дозволів розповсюджувачам зовнішньої реклами та встановлення плати за неї, згідно вимог чинного на сьогодні законодавства Закону. Є неприйнятною з огляду на необхідність врегулювання зазначеної процедури.

Відсутність надходжень до бюджету, не узгоджене встановлення зовнішньої реклами, зміна чинного законодавства

 

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Зазначену проблему планується розв’язати шляхом затвердження нової редакції Порядку розміщення зовнішньої реклами в Липовецькій територіальній громаді.

Основні напрями реалізації удосконалення регулювання рекламних відносин на території населених пунктів Липовецької ТГ спрямовані на досягнення мети, цілей і завдань запропонованого регулювання та представляють комплекс заходів, спрямованих на створення єдиного механізму отримання дозволу.

Проект рішення встановлює такі механізми розв’язання проблеми:

 • ознайомлення фізичних та юридичних осіб з регуляторним актом;
 • забезпечення дотримання громадських, державних та інтересів суб’єктів підприємницької діяльності;
 • прийняття рішення на засіданні сесії міської ради;
 • оприлюднення рішення у встановленому законодавством порядку;
 • впровадження та виконання рішення міської ради;
 • проведення заходів з відстеження результативності прийнятого рішення у порядку та строки, визначені законодавством (повторне, періодичне відстеження результативності).

 

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

 

Розрахунок витрат на виконання вимог регуляторного акта для органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування згідно з додатком 3 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004р. №308 не передбачено.

Кількість суб’єктів малого підприємництва на яких поширюється регулювання становить 12 суб’єктів господарювання (100% питомої ваги від загальної кількості), здійснено розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб'єктів малого підприємництва згідно з додатком 4 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (Тест малого підприємництва), Додаток 1.

 

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

 

Строк дії регуляторного акта необмежений, проте можливий вплив прийняття нових законодавчих чи нормативних актів з даного питання, які будуть змінювати або скасовувати норму закону.

 

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

 

Для відстеження результативності дії регуляторного акта основними є такі показники:

 

Назва показника

Од. виміру

у 2021 році

у 2022 році

у 2023 році

1.

розмір надходжень плати до бюджету за розміщення зовнішньої реклами

грн.

47520,00

59400,00

71280,00

2.

розмір коштів, що витрачатиметься суб’єктами господарювання та / або фізичними особами, пов’язані з виконанням вимог акту

грн.

82529,64

107038,56

131547,48

3.

час, що витрачатиметься суб’єктами господарювання та / або фізичними особами пов’язаними з виконанням вимог акта

год.

2,4

2,4

2,4

4.

кількість поданих заяв на розміщення зовнішньої реклами

шт.

12

3

3

5.

кількість наданих дозволів на розміщення зовнішньої реклами

шт.

12

15

18

6.

кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюється регулювання

осіб

12

15

18

7.

рівень поінформованості суб’єктів про дію вказаного регуляторного акта

%

100

100

100

 

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

 

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися шляхом проведення базового, повторного та періодичного відстеження. Заходи з відстеження результативності зазначеного регуляторного акта здійснюватиме відділ економічного аналізу та залучення інвестицій виконавчого комітету Липовецької міської ради.

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено до набрання чинності даного регуляторного акту.

Враховуючи, що для визначення значень показників результативності регуляторного акта виконуються статистичні дані, повторне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено через рік з дня набрання чинності, але не пізніше, як через два роки, та періодичне – раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

Відстеження результативності дії регуляторного акта здійснюватиметься статистичним методом. При проведенні відстеження результативності цього регуляторного акта будуть використовуватися офіційні статистичні дані, зокрема:

 • кількість укладених договорів про користування місцем для розташування рекламного засобу;
 • даних щодо розміру надходжень плати до місцевого бюджету за розміщення зовнішньої реклами, наданих фінансовим управлінням Липовецької міської ради.

 

 

В.о. міського голови Олеся НАЗАРЕНКО

 

 

                                                                                             

Додаток 1

до аналізу регуляторного впливу проекту рішення Липовецької міської ради «Про затвердження Порядку розміщення зовнішньої реклами в Липовецькїй територіальній громаді Вінницького району Вінницької області»

 

 

 

ТЕСТ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА (М-ТЕСТ)

 

1.         Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проводилися у період з 25.05.2021 року по 08.06.2021 року.

 

Порядковий номер

Вид консультації (публічні консультації прямі – круглі столи, наради, робочі зустрічі; інтернет консультації прямі – інтернет форуми, соціальні мережі; запити до підприємців, експертів, науковців тощо)

Кількість учасників консультацій, осіб

Основні результати консультацій

 

1

Робочі зустрічі

3

Обговорено проблемні питання розміщення зовнішньої реклами та можливості їх вирішення шляхом прийняття пропонованого регулювання.

За результатами консультацій виявлено, що пропоноване регулювання загалом сприймається суб’єктами господарювання.

2

Вид консультацій:

телефонні консультації, відкриті джерела в інтернет-мережі

 

16

Обговорено проблемні питання розміщення зовнішньої реклами та можливості їх вирішення шляхом прийняття пропонованого регулювання.

За результатами консультацій виявлено, що пропоноване регулювання загалом сприймається суб’єктами господарювання.

 

2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єкта малого підприємництва

Кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання – 12 (одиниць), складає 100%.

 

3. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

з/п

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за
п’ять років

 

Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

1

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

-

-

-

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

-

-

-

3

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати - витратні матеріали)

-

-

-

4

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

-

-

-

5

Інші процедури (уточнити):

 

-

-

 

 

 

 

розробка ескізу з конструктивним рішенням рекламного засобу

2800

0

2800

 за 1 м2

(60 грн. х 12 місяців =720 грн. в рік з 1 суб’єкта господарювання відповідно до розміру рекламного засобу)

3960

-

19800

6

Разом, грн.

6760

0

22600

7

Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

12

8

Сумарно, грн.

81120

0

271200

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

9

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання (1 год)

Примітка: для розрахунку взято показник витрат в 1 год. і показник середньомісячної заробітної плати штатних працівників за видами економічної діяльності за 2021 рік

44,05

-

 44,05

10

Процедури організації виконання вимог регулювання:

   

 

подання повідомлення через ЦНАП (відділ звернень) (40 хв.)

29,37

-

29,37

отримання рішення щодо можливості розташування/підтвердження відповідності розміщення зовнішньої реклами встановленим вимогам через ЦНАП або відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства міської ради

(1 год.)

44,05

-

44,05

11

Процедури офіційного звітування

-

-

-

12

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок

-

-

-

13

Інші процедури

-

-

-

14

Разом, грн.

Формула:

(сума рядків 9 + 10 + 11 + 12 + 13)

117,47

(на одного суб’єкта)

-

117,47

15

Кількість суб’єктів малого підприємництва, що потенційно повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

- фактично на рік – орієнтовно 12 одиниць на рік

16

Сумарно, грн.

Формула:

рядок 14 Х рядок 15

1409,64

-

 1409,64

 

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого і мікро підприємництва

Процедура регулювання суб’єктів малого і мікро підприємництва (розрахунок на одного типового суб’єкта господарювання)

Планові витрати часу на процедуру

Вартість часту співробітника органу державної влади відповідальної категорії (заробітна плата)

Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб’єкта

Оцінка кількості суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання

Витрати на адміністрування регулювання* (за рік), грн.

1. Облік суб’єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання

4

44,05 грн/год

1

12

 2114,4

2. Поточний контроль за суб’єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі камеральні та виїздні

2

 

44,05 грн/год

 

1

12

 1057,2

3. Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акта про порушення вимог регулювання

0

0

0

0

0

4. Реалізація одного окремого рішення суб’єктами господарювання

0

0

0

0

0

5. Оскарження одного окремого рішення суб’єктами господарювання

0

0

0

0

0

6. Підготовка звітності за результатами регулювання

0,5

 

44,05 грн/год

 

1

12

 264,3

Разом за рік

6,5

 

44,05 грн/год

 

-

12

 3435,9

Сумарно за п’ять років

-

-

-

-

 17179,5

 

4. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

Показник

Перший рік регулювання (стартовий), грн.

За п’ять років, грн.

1

Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

81120

271200

2

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

1409,64

1409,64

3

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання

82529,64

272609,64

4

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

 3435,9

17179,5

5

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання

85965,54

289789,14

5. Розроблення коригуючих заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання

Коригуючі засоби не використовуються.

 

Начальник відділу

містобудування, архітектури

та житлово-комунального господарства                 Костянтин КОЛОДІЙ


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь